Tre benker med verdighet

I teorien har vi alle samme muligheter til å bruke det offentlige rom, men i praksis er det ikke alltid slik. Rusbrukere anvender det offentlige rom mer enn de fleste av oss andre, og mange er henvist til å oppholde seg i byens rom på alle tider av døgnet – og året rundt. Derfor mener MakersHub deres tilstedeværelse, behov og bruk er viktig å ta høyde for når urbane byrom skal utformes – eller oppgraderes.

Tre benker med verdighet

I teorien har vi alle samme muligheter til å bruke det offentlige rom, men i praksis er det ikke alltid slik. Rusbrukere anvender det offentlige rom mer enn de fleste av oss andre, og mange er henvist til å oppholde seg i byens rom på alle tider av døgnet – og året rundt. Derfor mener MakersHub deres tilstedeværelse, behov og bruk er viktig å ta høyde for når urbane byrom skal utformes – eller oppgraderes.

For det første fordi de har krav på å bli anerkjent som likeverdige borgere med rett til å oppholde seg i byens rom. Og for det andre, fordi man er nødt til å håndtere de sosiale problemene som nå en gang finnes i Oslo.

Selv om man kunne ønsket seg et samfunn uten hjemløshet og misbruk, forsvinner ikke de sosiale problemene ved bortvisning eller fjerning av benker. Det handler ikke bare om å planlegge for det samfunn vi gjerne vil ha, men også for det som allerede finnes i dag. Hver dag opplever rusbrukere å bli bortvist, diskriminert og ikke tolerert i byens rom. Hvordan kan man som designer ta tak i en slik problemstilling og være med på å skape endring i hovedstadens bybilde?

Sammen med Growlab Oslo, har dette vært et tema som MakersHub sterkt brenner for, og de ønsker å skape en endring i hvordan man planlegger og oppgraderer uterom.

I løpet av én dag bygget og installerte de stuntet «Tre benker med verdighet» i parken på Elgsletta i Oslo sentrum. Stuntet var en del av Action City, en byaktivistskole som Growlab Oslo arrangerte som en del av Oslo arkitekturtriennale 2019 (Utplasseringen av benkene var ikke en del av Oslo arkitekturtriennale).

De designet en enkel benk, som de i fellesskap med andre frivillige bygget tre eksemplarer av og plasserte ut i parken. Benken hadde en enkel funksjon: den skulle tilby et sted å sitte under tak til de rusbrukere som oppholder seg i området rundt elgstatuen. De ønsket å belyse at disse brukerne av offentlig rom også trenger et sted å være som er tilrettelagt for dem. Etter to uker fikk MakersHub pålegg om å fjerne installasjonen – og benkene ble så flyttet til en bakgård på et hospits. Benkene ble veldig godt mottatt av brukerne, og de var i hyppig bruk de to ukene de fikk stå. Håpet er at dette er en liten start på en lengre debatt om hvem som har retten til å bruke det offentlige rom.

I løpet av én dag bygget og installerte MakersHub stuntet «Tre benker med verdighet» i parken på Elgsletta i Oslo sentrum.

De designet en enkel benk, som de i fellesskap med andre frivillige bygget tre eksemplarer av, og plasserte ut i parken.

Kreditering

HVEM HAR RETTEN TIL BYENS UTEROM? TRE BENKER MED VERDIGHET, OSLO
Firma
MAKERSHUB ARKITEKTUR AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Else Marie Abrahamsen Egenes
Oppdragsgiver
Ingen
Byggherre
MakersHub Arkitektur AS
Foto
Alex Asensi
Web
makershuboslo.com
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
Kinn
Sela
Continue
Holly lamp
Acorn
Til toppen