Om NIL

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Stiftet 29. mai 1945. Bare medlemmer av NIL kan benytte MNIL i sin tittel.

Hvorfor bruke en
interiørarkitekt/
møbeldesigner MNIL®?

MNIL – bransjens kvalitetsstempel!
NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet.

Foreningens formål
Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL skaper verdier for offentlige og private. Vi styrker kundens identitet og utvikler sosiale, estetiske og funksjonelle rom.

Overordnet mål
Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL skal til enhver tid være den foretrukne samarbeidspart ved prosjektering og utvikling av rom, innredninger og møbler.

Oppgaver
Ivareta medlemmenes faglige og juridiske interesser
Bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur og møbeldesign
Være interiørarkitekters og møbeldesigneres talerør utad

NILs medlemmer representerer solid kompetanse innen
Interiørarkitektur
Planlegging av interiører, offentlige og private, i nye og eldre bygninger
Formgivning av møbler og andre gjenstander for interiør
Spesialdesign og design for industriproduksjon
Universell utforming

Til toppen