Beroli­gende tannlegekontor

Oppdragsgiver Kristin W. Haugstoga er en godt etablert tannlege i markedet, og har mange års erfaring med egen praksis, og flere ansatte tannleger i Oslo. Sammen med mannen Knut Harald Granheim, som er daglig leder av bedriften, besluttet de å flytte til større nybygde lokaler i Nydalen i Oslo. Samtidig med flyttingen ønsket man også å gi tannhelsesenteret nytt navn og ny identitet, samt utvide bedriften med flere ansatte. Inne Design fikk tidlig i 2019 oppdraget med å utarbeide prosjektet og konseptet for det nye tannlegesenteret.

Beroli­gende tannlegekontor

Oppdragsgiver Kristin W. Haugstoga er en godt etablert tannlege i markedet, og har mange års erfaring med egen praksis, og flere ansatte tannleger i Oslo. Sammen med mannen Knut Harald Granheim, som er daglig leder av bedriften, besluttet de å flytte til større nybygde lokaler i Nydalen i Oslo. Samtidig med flyttingen ønsket man også å gi tannhelsesenteret nytt navn og ny identitet, samt utvide bedriften med flere ansatte. Inne Design fikk tidlig i 2019 oppdraget med å utarbeide prosjektet og konseptet for det nye tannlegesenteret.

Bestillingen var utarbeidelse av interiør-konsept, navn, logo og identitetsdesign. Inne Design gjennomførte grundig forarbeid. Omfattende samtaler med oppdragsgiver ga dem en god dybdeforståelse for betydningen av arbeidsplasser med høy funksjonalitet, daglig drift og kundevennlige løsninger. Helt sentralt måtte tannlegenes behov for en funksjonell arbeidsplass gis tydelig prioritet. Tannleger har spesielle behov knyttet til så vel belysning, teknisk utstyr og spesialinnredninger. Tannlegene har behov for svært mye sterkt lys og en praktisk og funksjonell arbeidsplass. Mens en pasient ønsker å møte et miljø som er varmere og mer beroligende. Utfordringen med å forene disse kryssende behovene har gjort dette til et faglig utfordrende og interessant oppdrag.

Mange mennesker har et anspent forhold til tannlegebesøk, og Inne Design ønsket derfor å skape et annerledes, varmere og mer imøtekommende sted. Ønsket var å gi kundene opplevelsen av trygghet. De brukte tid på å jobbe frem et egnet navn, etter grundig dialog med kunden ble TANNTUNET valgt. Dette navnet bygger på noe tradisjonelt og trygt, et samlingspunkt – et tun. Med utgangspunkt i tun-begrepet ble utviklingen av konseptet basert på grunnbegreper som tun og natur.

Tannlegesenteret består av to etasjer. I første etasje møter man venterommet, wc, resepsjon og korridor med behandlingsrom. I andre etasje finnes en mindre resepsjonsdisk i tilknytning til et lite venteområde, personalrommene og to korridorer med behandlingsrom. Lokalet har i utgangspunktet lite dagslys med vinduer kun på den ene siden. Det var derfor viktig å finne løsninger med glass slik at man fikk utnyttet mest mulig av dagslyset, og skape en transparent og luftig uttrykk. Det var mange behandlingsrom som skulle inn på få kvadratmeter, så det var viktig å oppnå et lett og luftig uttrykk.

Venterommet er første mulighet til å gi Tanntunets kunder en annerledes opplevelse av å gå til tannlegen. For å motvirke «tannlegeskrekk», redsel og ubehag ønsket man å skape et rom med elementer som skal gi trygghet og ro. Viktig er det at venterommet gir et godt førsteinntrykk. De valgte å utforme venterommet som et tun, med et «tuntre» midt i rommet, som et blikkfang som leder tankene bort.

Hele første etasje er i en dempet mosegrønn farge, mot lys eik. Den buede veggen leder kundene inn mot korridoren og behandlingsrommene. Siden det meste i et tannlegesenter handler om funksjon, så har man færre muligheter for utforming og designgrep. Alle skyvedørene inn til behandlingsrommene er spesialdesignet. Dørene ble gjort til identitetsskapende elementer med logoen TT frest inn i dørhåndtakene. Hvert behandlingsrom fikk også lampe med romnummer på kuppelen, for tydelig å veilede pasientene.

Alle behandlingsrom har fliser på veggene. Dette var et tydelig ønske fra oppdragsgiver, da det er viktig at veggene skal kunne rengjøres ofte og vare i mange år. Fliser kan gi et noe kjølig inntrykk, så for å unngå et for kaldt uttrykk valgte de hvite fliser med ujevn overflate som skulle assosieres med «snøskav» som ga en noe mer mykhet til veggflatene.

Gulvene er i miljøvennlig linoleum fra Forbo. Dette ble valgt av miljøhensyn og er også et bærekraftig valg av gulv. I andre etasje møter kunden en hel etasje i en lys himmelblå tone. Tanken er at pasienten skal ledes fra bakken og det grønne, og opp mot himmelen og blåtonen i etasjen over.

Skyvedørene har trådglass for å slippe lys ut i korridoren. Kombinasjonen glass, eik og de stramme linjene i det sorte håndtaket skaper et stramt og lett kvalitetsuttrykk.

I andre etasje møter man et litt mindre «tun» med en resepsjonsdisk og en liten ventesone. Lyktestolpen med lampe skal tydeligere tunet og venteområdet.

Form og farge assosieres mot et uterom; der lampen som henger i treet, med de små glasskrystallene, skal minne om vanndråper, og fliser på gulv og vegg skal henlede tankene mot singel, gress og mose.

Kreditering

TANNTUNET, OSLO
Firma
INNE DESIGN
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Vigdis A. Bergh
Prosjektmedarbeider
Solveig Marie Loftsgarden
Oppdragsgiver
Knut Harald Granheim
Foto
Gro Sævik
Web
innedesign.no
Prosjektadresse
Nydalen Allé 71, 0485 Oslo
Helhetlig helende arkitektur
Flerbruk og sambruk
Helende rom
Et hjem med lokal tilknytning
Carpe Diem
Konstruksjon og interiør i harmoni
Til toppen