Coast

Det flyter rundt 150 millioner tonn plast i havene våre. Samtidig gjenvinner vi altfor lite plast. Dette forårsaker store skader på det biologiske livet i havet. Utemøbelprodusenten Vestre driver et samarbeid med Ogoori og flere andre aktører som på ulike måter bidrar til å realisere prosjektet, blant annet den sirkulære møbelprodusenten Ope, miljøaktivisten Rune Gaasø og organisasjonen In The Same Boat.
Det flyter rundt 150 millioner tonn plast i havene våre. Samtidig gjenvinner vi altfor lite plast. Dette forårsaker store skader på det biologiske livet i havet. Utemøbelprodusenten Vestre driver et samarbeid med Ogoori og flere andre aktører som på ulike måter bidrar til å realisere prosjektet, blant annet den sirkulære møbelprodusenten Ope, miljøaktivisten Rune Gaasø og organisasjonen In The Same Boat.

Det er frivillige fra sistnevnte organisasjon som samler inn store deler av havplasten. Vestre ønsket å ta et initiativ til å gjenbruke den innsamlede plasten ved å lage verdens første benk i havplast.

Konsept- og produktutvikling handlet i stor grad om plastmaterialet og dets historie. Sentralt i prosjektet er sirkulærøkonomi og gjenbruk av materialer som er forkastet av samfunnet og endt opp i havene. For å visualisere dette kretsløpet var det naturlig for møbeldesigner
å designe en benk som står i kommunikasjon med sjøen. Coast er tenkt plassert på en brygge i et havneområde eller på et svaberg i en skjærgård slik at man kan sitte på plastmaterialet og se tilbake på havet det er hentet opp fra. I arbeidet med formgivningen valgte Hagerup å inkorporere denne historien i designet ved å låne motiver og temaer fra det marine miljø. Forfra kan man se konturene av skroget til en båt og plastspilene ligger på rekke senket ned i den beskyttende stålrammen og gir inntrykk av å flyte i overflaten. Stålrammen strekker seg oppover på tynne ben og løfter plastmaterialet opp på en pidestall. Formuttrykket er holdt så enkelt som mulig slik at det ikke skal ta fokus vekk fra havplasten.

Plastmaterialet holder ikke like høy kvalitet som ny plast. Det krevde testing mot toksisitet og prøvestøping med flere runder tørking av råstoff for å kunne benyttes i produksjon. Havplasten kunne derfor heller ikke brukes som en del av den bærende konstruksjonen, men ble benyttet som setespiler i en solid ramme av varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Stålrammen er konstruert av laserskåret 6–10 mm platestål og setetrammen med ribbene er bøyet i et stykke i en 300 tonns kantpresse. Injeksjonstøpte spiler av ulike plastsorteringer mikses på benkene etter hva som er tilgjengelig fra strandrydding. Dette gir en spennende variasjon og et unikt utseende for hver benk.

Coast leies ut av Vestre slik at plasten holdes innenfor et kontrollert kretsløp. Stålrammen er designet med enkel tilgang for å ta løs spiler slik at den brukte plasten kan gå til tilbake i kretsløpet og bli til nye produkter. Budskapet bak Coast er at vi må forsøke å endre tankesett til at man låner materialene i produktets levetid og at designprosessen er ikke ferdig før man har tenkt på hvordan man kan gjenbruke materialene når produktet er slitt ut.

Skisser av utforskning av samspill mellom stål og spiler.

Prototype med spiler i eierløs havplast fra fire ulike sorteringer. Plastmaterialet fikk en fin tekstur og et fargespill som nærmest reflekterer fargene fra havet.

De første plastråvarene var ikke tørre nok og ekspanderte ut av formen under støp, spilene ble derfor støpt på overmål i en form og skåret til format med fres.

Skrog under montering hvor stålribbene som beskytter plastspilene kommer tydelig frem.

Kreditering

COAST, BENK AV HAVPLAST FOR VESTRE
Firma
ALLAN HAGERUP
Prosjektansvarlig
Allan Hagerup, møbeldesigner MNIL
Oppdragsgiver/byggherre
Vestre AS
Foto
Nicolas Tourrenc, Einar Aslaksen
Web
vestre.com
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
Kinn
Sela
Continue
Holly lamp
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Til toppen