DNBs storstue

Det ligger årevis med omtanke bak utforming, funksjon og materialitet i DNBs hovedkontor i Bjørvika. Både arkitekt og interiørarkitekt har arbeidet med å utvikle helhetlige, robuste og særegne løsninger for de tre byggene som siden 2012 har vært DNBs hovedsete i Oslo. Zinc var involvert i det opprinnelige prosjektet, og er glade for å alltid bli involvert i prosessene DNB gjennomfører når de ser behov for tilpasninger som følge av endret arbeidshverdag.

DNBs storstue

Det ligger årevis med omtanke bak utforming, funksjon og materialitet i DNBs hovedkontor i Bjørvika. Både arkitekt og interiørarkitekt har arbeidet med å utvikle helhetlige, robuste og særegne løsninger for de tre byggene som siden 2012 har vært DNBs hovedsete i Oslo. Zinc var involvert i det opprinnelige prosjektet, og er glade for å alltid bli involvert i prosessene DNB gjennomfører når de ser behov for tilpasninger som følge av endret arbeidshverdag.

Det første man møter ved ankomst til DNB Bjørvika er et nytt og mer oversiktlig resepsjonsområde. Det er økt plass for bedre flyt av mennesker både til daglig og for ulike arrangementer med større samlinger. Ulike soner og funksjoner er nå bedre definert og mer intuitive. Tidligere lå resepsjonsdisken sentralt i rommet, med en sirkulær utforming som gjorde lokalet uoversiktlig for besøkende og ansatte. Nå får besøkende enklere øyekontakt med resepsjonisten ved ankomst, besøksregistrering ligger synlig og venteområdet er mer skjermet og behagelig utformet med kunst og beplanting.

Materialiteten i rommet er i hovedsak beholdt og supplert med tre, stein og tekstiler. Den nye resepsjonsdisken er utført i skråstilte trespiler, for å skape tekstur og varme, og stein for å gi tyngde og harmonere med rommets skala og arkitektur. Fargene er samstemt med den eksisterende teglstenen og steingulvet. Nye møbler er utført i tre for å fungere med deler av møblementet som er gjenbrukt. Ventesonen er tilført teppe på gulvet, komfortable møbler og planter for å skape en mer inviterende og lun atmosfære. Kunst fra bankens samling har funnet sin plass på veggen.

Beveger man seg inn i bygget, befinner man seg raskt i DNBs storstue; Torget. Her bindes de tre byggene sammen som en viktig møteplass. Her finner man personalrestaurantene, kaffebar, servicetorg og møtesenter. Med et økt antall personer som sogner til hovedkontoret, og som en del av en oppgradering av personalrestaurantene har det vært en målsetting å legge til rette for mer arbeid- og møtevirksomhet i arealene, uten at det skulle gå på bekostning av antall spiseplasser.

Zinc har jobbet med å utvikle flerbruksløsninger, og de har jobbet med noen testområder. Hovedgrepet var å sørge for mer avskjermede båser for grupper, samt forenkle tilgang til strøm og, i noen tilfeller, skjerm. Dersom man ser at dette er et behov vil flere slike løsninger bli implementert. 

Det var ønskelig å spille videre på eksisterende materialitet, som er solid og av god kvalitet, men som utgangspunkt ganske kjølig og stram. De har derfor tilført treverk i båsene som svarer til de ulike byggenes materialpalett, med hyller og plantekasser som gir god avskjerming mellom plassene, og tilfører en stor del lune treoverflater. I enkelte områder er hele vegger kledt med trefiner. Eksisterende sittebenker er trukket om for å knytte nytt og gammelt sammen på en helhetlig måte, og nye er trukket i hud i naturfarger med ull i ryggen. DNB hadde fokus på innkjøp av kvalitetsmøbler i opprinnelig prosjekt, og disse har blitt gjenbrukt og bygget videre på. Fleksibilitet i bruk var et viktig kriterium siden arealene også brukes til større samlinger og visning på skjerm. Muligheten for å flytte deler av møbleringen rundt var derfor et behov, og noe belysning måtte endres slik at de ikke lenger definerte bordplasseringen. Løsningen ble et oppgradert og mer lekent konsept for belysningen i de store rommene som var uavhengig av møblering og tillot fri sikt til skjermer for fremvisning. For å skape ytterligere varme og lunhet, ble det besluttet å fargesette kjernevegger som tidligere var hvite. Nå spiller arkitektur, kunst og inventar på lag og kantinearealene har fått bedret funksjon og fleksibilitet.

Den nye resepsjonsløsningen er nennsomt tilpasset det eksisterende rommet og fremstår som en naturlig og intuitiv del av ankomstarealet.

Fleksibilitet har vært et viktig nøkkelord for å tilrettelegge fleksibilitet og presentasjon. Belysningen er fristilt fra møbleringen slik at lokalet kan ryddes eller ommøbleres.

Materialitet og detaljering skaper et oppgradert inntrykk. Robuste løsninger
og håndverk av god kvalitet er viktig for løsningens levetid.

De oppgraderte sonene i kantinens del i Østbygget.Også her er plantekasser en del av skjermingen mellom båsene.

Flerbrukssoner i kantinens del i Vestbygget er utformet i eik. Båsene skaper gode plasser for bespisning og arbeid, og plantekasser skaper en behagelig skjerming.

Ventearealet i resepsjonsområdet er lyst og luftig, samtidig som fargebruk, kunst og planter skaper en lun og behagelig atmosfære.

Kreditering

DNB BJØRVIKA, OMBYGGING RESEPSJON OG KANTINE, OSLO
firma
ZINC AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Guri Mo
Prosjektmedarbeidere
Interiørarkitekter MNIL Stine Lanes Løvdal, Therese Fjeldberg-Nordheim, Martin Ramstad Rygner, Thomas Mellbye
Foto
Thomas Gundersen, Thomas Mellbye
Web
zinc.no, dnb.no
Prosjektadresse
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
En hemmelig hylle i Trondheim
En ny æra for ærverdig villa
Et sunt miljø for coworking
Synlige historiske spor
Trygge omgivelser
Organiske former
Til toppen