Et hjerte for de svakeste

Da Kirkens Bymisjon i Bergen ønsket å samle ulike tilbud for eldre, barn og unge under ett tak, hadde de behov for hjelp. Ledelsen kontaktet design&innredning som ble engasjert for å ivareta brukerprosesser, og for å samordne flytting til ett hus.

Et hjerte for de svakeste

Da Kirkens Bymisjon i Bergen ønsket å samle ulike tilbud for eldre, barn og unge under ett tak, hadde de behov for hjelp. Ledelsen kontaktet design&innredning som ble engasjert for å ivareta brukerprosesser, og for å samordne flytting til ett hus.

Kirkens Bymisjon har en spesiell plass i Bergen sentrum, med et unikt fokus på de svake i samfunnet. I lang tid var bymisjonens arbeid spredt på mange ulike steder, men gjennom dette prosjektet ble det skapt et nytt samlingssted, som skal være hjertet for Kirkens Bymisjons ulike aktiviteter, inkludert et flerkulturelt ressurssenter, et familiestøtteprogram, rusarbeid, og en åpen barnehage. Det nye huset er på ca. 2 000 m2 og er over seks etasjer. Målet med det interiørarkitektoniske arbeidet for det nye huset var å skape et felles uttrykk for de ulike aktivitetene og speile Kirkens Bymisjons overordnede mål om å være en åpen og inkluderende organisasjon hvor alle mennesker blir møtt med respekt, rettferdighet og omsorg.

design&innredning har hatt ansvar for brukerprosesser, møbleringsplan, universell utforming, valg og design av løst og fast inventar, farger og materialer, flytteprosess, skilting, beskrivelser, anbud og innstillinger.

Prosjektet gikk over to år, hvor prosessen speilet Kirkens Bymisjons verdier. Det ble lagt stor vekt på åpne og inkluderende dialoger, hvor alle typer brukere fikk anledning til å påvirke utformingen av arealene. Et annet viktig verdielement for Kirkens Bymisjon er miljøvennlighet og bærekraft. Dette ble oppnådd i prosjektet ved gjenbruk av fast og løst inventar hvor det var mulig, og ved å samarbeide med ulike bedrifter og organisasjoner som donerte brukte møbler. En spennende og viktig utfordring i dette arbeidet var å knytte sammen nytt og brukt inventar på en måte som skapte et helhetlig uttrykk og sikret effektive og brukervennlige løsninger.<

Et viktig grep var å knytte lokalene sammen ved gjennomgående å bruke hovedprofilfargen til Kirkens Bymisjon – som er en varm oransjefarge. Sammen med naturmaterialer skaper den varme fargen et estetiske uttrykk som signaliserer inkluderende omgivelser og hjertevarme. Denne fargebruken var også reflektert i skiltingen mot byen.

Det ble også lagt stor vekt på å signalisere en åpen organisasjon gjennom planløsningene. I første etasje ble det etablert en imøtekommende resepsjon, som skal være hjertet i huset. Her blir det gjennom farger, materialvalg og møbler skapt en atmosfære som gir et pusterom for byens brukere. Store vinduer gir godt tilfang av dagslys og komfortable sitteløsninger gjør det enkelt for brukerne å føle seg velkommen og ivaretatt.

I samme etasje ble det tilrettelagt for Bamsehiet, en åpen barnehage for hjemmeværende med barn mellom 0–6 år. Her møtes ulike kulturer og det utveksles gode råd, det lages mat, og det prates på ulike språk. Barnehagen består av et lekerom og et allrom.

Fra resepsjonen går det en stor trapp til de øvrige etasjene. I samarbeid med de yngre brukerne ble det laget utsmykking til trapperommet, noe som gir eierskap og formidler respekt. I de andre etasjene ble det utformet møte-, bruker-, og behandlingsrom, hvor det ble lagt vekt på ha en gjennomgående material- og fargebruk. I toppetasjen ble et tidligere loft omgjort til et stort åpent allrom, hvor man la vekt på å fremheve det unike runde vinduet. Dette ble gjort gjennom å male profillister i oransje. Samtidig balanserte de dagslyset ved å beise bjelkene i en mørk naturfarge. Samspillet mellom det lyse og det mørke gir en sanseopplevelse som avspeiler livets mørke og lyse stunder, som er en av grunnpilarene i Kirkens Bymisjons verdigrunnlag.

Store vinduer slipper mye lys inn i det åpne kontorlandskapet.

Kosekrok i åpen barnehage, et møtested
for hjemmeværende med små barn.

Loftet er innredet med ulike typer møbler for å åpne opp for gode samtaler. Det runde vinduet er fargesatt i Kirkens Bymisjons hovedfarge, og framstår som et smykke i rommet.

Kreditering

KIRKENS BYMISJON, BERGEN
Firma
DESIGN&INNREDNING
Prosjektansvarlig
Heidi Irene Tungodden
Oppdragsgiver/byggherre
Kirkens Bymisjon
Foto
Hanne Cathrin Olsen, Allkopi Bergen
Web
design-innredning.no
Prosjektadresse
Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen
Helhetlig helende arkitektur
Flerbruk og sambruk
Helende rom
Et hjem med lokal tilknytning
Carpe Diem
Konstruksjon og interiør i harmoni
Til toppen