Fler­bruk og sambruk

Design i sentrum ble kontaktet av byggherre da leietakere i Holbergs Terrasse hadde vokst ut av lokalene sine. Etter å ha gått inn i materien avdekket interiørarkitekten raskt at utfordringene også omfattet endring i drift, samlokalisering, og interne omorganiseringer som gjorde lokalene særs uegnede. Tjenestedesigner ble koblet på og jobbet parallelt med interiørarkitekt tidlig i prosessen. Tett brukerdialog med kartlegging av behov, presentasjon av skisser, utallige revisjoner og stresstesting av planer la grunnlaget for ombygging, omstrukturering, utvidelse og rehabilitering – et omfattende prosjekt som skulle strekke seg over fire år.

Fler­bruk og sambruk

Design i sentrum ble kontaktet av byggherre da leietakere i Holbergs Terrasse hadde vokst ut av lokalene sine. Etter å ha gått inn i materien avdekket interiørarkitekten raskt at utfordringene også omfattet endring i drift, samlokalisering, og interne omorganiseringer som gjorde lokalene særs uegnede. Tjenestedesigner ble koblet på og jobbet parallelt med interiørarkitekt tidlig i prosessen. Tett brukerdialog med kartlegging av behov, presentasjon av skisser, utallige revisjoner og stresstesting av planer la grunnlaget for ombygging, omstrukturering, utvidelse og rehabilitering – et omfattende prosjekt som skulle strekke seg over fire år.

Ved oppstart ble fokus på bærekraftige og fleksible løsninger løftet opp. Under forarbeidet ble det jobbet med å avdekke mulig vekst og fremtidige endringer for å legge grunnlag for langvarige løsninger, samt å unngå ytterligere ombygginger. Større grad av flerbruk og sambruk på tvers av avdelinger reduserte behovet for plass og ga større fleksibilitet.

Et annet viktig grep var å sikre at publikumsarealer ble mer tilgjengelige, da bydelen oppfyller en mengde funksjoner som krever god brukertilgjengelighet. Romslige og lyse arealer på bakkeplan ble fristilt til multifunksjonsrom som kan avgrenses med akustisk tekstil og brukes i 1–3 deler. Flerbruksmentaliteten har åpnet opp for at bydelen kan utvide sitt tilbud til brukere ved å blant annet omfatte kurs- og konferansesenter, bydelsutvalgsmøter, større samlinger, treningsrom for bydelens innbyggere (Friskliv), til og med beredskapsøvelser. Sikkerhet og god flyt var viktig. Her måtte man ta hensyn til at de ansatte skulle føle seg trygge og ha gode arbeidsomgivelser, samtidig som byens innbyggere skulle føle seg ivaretatt på en god måte. I tillegg til en god plan utarbeidet med brukermedvirkning, skulle interiørkonseptet spille en viktig rolle i disse arealene.

Et helhetlig interiørkonsept ble utviklet med ønske om å sikre et samlende uttrykk for bydelen, samt å tilrettelegge for mest mulig gjenbruk av møbler og løst inventar. Gjennomgående for bydelens lokaler er at kjerneområdene markerer funksjoner og er lysegrå, mens kontaktpunktene som minikjøkken, kaffestasjoner og kopi/print er i en blåsort farge. Møterom og rapportrom, samt sosial sone får blåtoner for å markere annen bruk og større grad av interaksjon. Bydelen jobber selv videre med å implementere dette interiørkonseptet i lokalene som ikke ble pusset opp.

I seks måneder jobbet interne medarbeidere tett med interiørarkitekt for å kartlegge, sortere, merke og planlegge flytting av møbler i alle bydelens arealer. Arbeidet var krevende, da mange av bydelens funksjoner måtte være konstant operative. Det hadde vært langt enklere å kjøpe nytt, men økonomisk og miljømessig besparelse var en stor gevinst. Tanken om å videreføre bruk av eksisterende møbler og materialer gjorde at mest mulig ble forsøkt reparert, og mye fikk nytt liv i andre avdelinger. Bruktmarkedet ble scannet for egnede møbler før nytt ble innkjøpt. Bydelen ble løpende holdt à jour med tegninger av oppdatert møblering for alle avdelinger, med tilhørende lister med mål, materialer og plassering. Bydelen leide tidligere flere lagerrom for å oppbevare møbler, men med det nye systemet lagres nå kun et fåtall brukbare møbler. Resten ble omdisponert, og mye fordelt til barnehager og andre «trengende» innenfor bydelen. Bydelen jobber selvstendig videre med dette systemet i arbeidet med å unngå unødvendig kjøp og kast.

En ny fellesresepsjon for hele bydelen ble etablert med ønske om å ta imot brukere på en tydelig og hyggelig måte. Resepsjonen skulle ha et imøtekommende og åpent uttrykk og være UU. Samtidig var det viktig å ivareta de ansattes sikkerhet, derav glass.

I kreativt møterom ønsket bydelen et lekent, uformelt preg. Rommet brukes også til venterom for Helsestasjon for ungdom to kvelder i uken, og behovet for fleksibilitet la føringer for møbleringen. Bordet med hjul hadde bydelen fra før, sofaene er nye, mens stolene er kjøpt brukt.

Åpent landskap var her eneste løsning med tanke på plass og ønsket om faglig dialog på tvers av avdelinger. Spesialdesignet innredning fra gulv til tak skjermer for støy og fyller behov for tilstrekkelig oppbevaring og garderobe for de ansatte.

Felles sosial sone og kjøkken tilrettelegger også for mer samhandling og samvær. Ansatte beskriver at lokalene gir økt mulighet for smidig og lettbeint samhandling, og at oppgaver som tidligere ble løst i tlf, e-post og møter i dag løses umiddelbart på stedet.

Alle stillerom har fått blå stoler for å markere rullerende bruk og at dette ikke skal brukes som kontor. Arbeidsbordene hadde bydelen fra før. Stillerom har fått lette gardiner som kan trekkes for når de er i bruk. Tekstilet myker opp og luner rommet, demper akustikk, tilfører farge i lokalet. Det gir ro og trygge rammer for ansatte i en krevende arbeidsdag.

Multifunksjonsrommet brukes til kurs- og konferansesenter, bydelsutvalgsmøter og større samlinger, og som treningsrom for bydelens innbyggere (Friskliv). Det fremmer også sambruk mellom bydelens mange avdelinger.

Kreditering

NYE LOKALER BYDEL ST. HANSHAUGEN, HOLBERGS TERRASSE, OSLO
Firma
DESIGN I SENTRUM AS
Prosjektansvarlig
Eili Frøholm Olsen, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
Bydel St. Hanshaugen
Arkitekt
Dyrø og Moen Arkitekter
Byggherre
KLP Eiendom AS/Thon Eiendom
Tjenestedesign
Comte Bureau AS
Foto
Anne Bråtveit, Trine Rasch-Willumsen
Web
designisentrum.no, oslo.kommune.no/bydeler/bydel-st-hanshaugen
Prosjektadresse
Holbergs Terrasse, Stensberggata 25–27, 0170 Oslo
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen