Kan hende er det vakkert

Haltenbanken har sammen med Munchmuseet utviklet konsept for utstillingen «Kan hende er det vakkert» om samleren og samlingen til Rolf Stenersen – forfatter, kunstsamler, finansmann og idrettsmann, oppfinner av automattekst og kodeknekker under krigen. Utstillingskonseptet og designet er med å romliggjøre kuratorene, Kari Brandtzæg v/MUNCH og Frode Sandvik v/KODEs visjon og narrativ for utstillingen.

Kan hende er det vakkert

Haltenbanken har sammen med Munchmuseet utviklet konsept for utstillingen «Kan hende er det vakkert» om samleren og samlingen til Rolf Stenersen – forfatter, kunstsamler, finansmann og idrettsmann, oppfinner av automattekst og kodeknekker under krigen. Utstillingskonseptet og designet er med å romliggjøre kuratorene, Kari Brandtzæg v/MUNCH og Frode Sandvik v/KODEs visjon og narrativ for utstillingen.

Tanken i konseptet er å vise hvor moderne og høyaktuell Rolf Stenersen er i dag, selv om han døde i 1978. De ville ikke vise den aldrende Stenersen som er avbildet på fotografier og arkivopptak, men heller den unge, nyskapende, fargerike Stenersen som samlet over 2000 kunstverk fra tidens kunstnere og donerte hele sin samling, og sin bolig, Villa Stenersen, til Oslo og Bergen til glede for alle. Målet var å få frem Rolf Stenersens personlighet samtidig med at man stiller ut sentrale verk i den betydningsfulle samlingen hans. Utstillingsdesignet og lysdesignet forteller en historie for hvert rom, hver sone. Drift – sonen som forteller om undertrykt og frigjort seksualitet – bader i rødt lys, mens sonen «Kan hende er det vakkert» forteller historien om tempoet i Stenersens samlemani gjennom programmert lyssetting. Stenersens person kommer frem gjennom tematikken i sonene, de utstilte romanene som viser til hans forfatterskap, samt via tekstene hans projisert i et lyslag på veggene. Det samme animeres i gigantiske tekstparagrafer hentet fra Stenersens automatskriftbok Stakkars Napoleon i «Club Stenersen» – en svart tunnel mellom de to utstillingsrommene. Kunstnerkollektivet Tacobitch har laget lydkulisse til klubbopplevelsen som kombinerer Stenersens tekst med club-beats og lydbilde inspirert av Fartein Valen, en av Stenersens musikalske inspirasjonskilder. Utstillingen rommer over 160 verk, fordelt på åtte soner.

Det er en verkstung utstilling og en viktig del av designarbeidet var plassering av verkene sammen med Munch og Kodes kuratorer. De ulike sonene er malt i farger hentet fra Villa Stenersen, som var Rolf Stenersens arkitekttegnete hjem og representasjonsbolig. Villa Stenersen var tegnet og fargesatt av arkitekt Arne Korsmo og fargesettingen i utstillingen er på den måten med å personliggjøre samlingen og understøtte tematikken på en abstrakt måte. Utstillingen er et samarbeid mellom MUNCH og KODE, og det er første gang de to Stenersen-samlingene vises frem sammen. Utstillingen ble stilt ut mellom 14. mai og 14. august 2022 ved Munchmuseet. Haltenbanken arbeider sammen kuratorene og prosjektteamene ved KODE og MUNCH, med å tilpasse utstillingsdesignet til at den også skal vises ved KODE i Bergen fra 10. mars til 27. august 2023.

Dynamikken mellom utstillingsveggene og de lave montrene med skulpturer og verk bidrar til å skape romlighet og fokus omkring verkene.

I Villa Stenersen-sonen laget de en replika av den gule relieffveggen i Rolf Stenersens hjem. Stenersen brukte selv den buete relieffveggen til å vise frem verk fra sin samling, og replikaen er med å personliggjøre samlingen og trekke linjene fra utstillingen til Villa Stenersen og til hvem personen Rolf Stenersen var.

Animerte, gigantiske tekstparagrafer hentet fra Stenersens automatskriftbok Stakkars Napoleon i «Club Stenersen» – en svart tunnel mellom de to utstillingsrommene.

Hovedsøylene i Rolf Stenersens samling: Munch, Klee og Picasso er plassert på hver sin veggsøyle for å fremheve kunstnerne som noen av de viktigste i Stenersens samling, samtidig som den besøkende trekkes videre inn i utstillingen ved å skimte den neste sonen som bader i rødt lys.

Alle fargene i utstillingen er hentet fra Rolf Stenersen private hjem og representasjonsbolig. Villa Stenersen er tegnet og fargesatt av Arne Korsmo. I designarbeidet er det jobbet mye med overgangen fra sone til sone. Fargesettingen er med å understreke tematikk og lede de besøkende gjennom utstillingen. Rolf Stenersens egne romaner er stilt ut gjennom utstillingen, og tematikken i Rolf Stenersens forfatterskap speiler seg også gjerne i verkene han samlet på. Kvinneakter var et viktig samleobjekt for Rolf Stenersen.

Drift – sonen som forteller om undertrykt og frigjort seksualitet – bader i rødt lys. Fargebruk og lysdesign understøtter tematikken og aktualiserer Rolf Stenersen for de besøkende.

Kreditering

Kan hende er det vakkert, MUNCH/KODE, OSLO/BERGEN
Firma
HALTENBANKEN BERGEN AS
Prosjektansvarlig
Merethe Strømmen, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver/byggherre
Munchmuseet og KODE
Senior designer
Sissel Falch
Senior designer
Åsta Lindemann
Designkonsept inkl. lysdesign
utviklet i samarbeid med Arve Olsen(Design director) v/Light Bureau.
Kurator
Kari J. Brandtzæg (Munchmuseet) og Frode Sandvik (KODE)
Lydkulisse
Tacobitch, kunstnerkollektiv
Snekkerfirma
Lohne og Lauritsen AS
Foto
Dag Sandven og Ove Kvakvik/Munchmuseet
Web
haltenbanken.no, munchmuseet.no, kodebergen.no
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen