Kon­struk­sjon og inter­iør i harmoni

Diakonveien Omsorg+ på Majorstuen i Oslo er døgnbemannede omsorgsboliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som ikke lenger klarer seg i egen bolig. Lund+Slaatto Arkitekter har tegnet prosjektet, og har med et tverrfaglig team stått for både eksteriør og interiør. Interiørprosjektet består av materialvalg og design av faste innredninger.

Kon­struk­sjon og inter­iør i harmoni

Diakonveien Omsorg+ på Majorstuen i Oslo er døgnbemannede omsorgsboliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som ikke lenger klarer seg i egen bolig. Lund+Slaatto Arkitekter har tegnet prosjektet, og har med et tverrfaglig team stått for både eksteriør og interiør. Interiørprosjektet består av materialvalg og design av faste innredninger.

Omsorg+ handler om å skape boliger med hjemlige kvaliteter tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, der ett av hovedpoengene er å av-institusjonalisere. Her skal beboerne føle seg hjemme i trygge og tilpassede omgivelser. Det har vært viktig å skape inviterende fellesarealer som tilrettelegger for sosiale møteplasser mellom beboerne. Målet er at alle brukere skal ha meningsfulle hverdager med preg av felles aktiviteter, i tillegg til gode soner for avslapning i hyggelige fellesarealer.

Utformingen av interiørene er blitt gjennomført i tett samarbeid med Diakonhjemmet, og løst inventar er utført sammen med deres egen interiørarkitekt. Under prosessen har 3D-visualisering vært sentral for å diskutere løsninger i interiørene, med studier av alternativer underveis. Kravspesifikasjoner og program for utformingen av bygget har vært komplekst og utfordrende. I tillegg til at Diakonhjemmet selv hadde sine krav, behov og ønsker som byggherre, skulle man også ivareta Oslo kommunes kravspesifikasjoner for omsorgsboliger, krav fra PBL (myndighetskrav) og samtidig nå en BREEAM-sertifisering. Enkelte krav var motstridende og måtte håndteres ekstra nøye.

Omsorgsboligene er fordelt i tre blokker, justert i høyde og plassering for å optimalisere sol- og lysforhold for leilighetene med balkonger og uterom. Store vestvendte gårdsarealer gir god kontakt med naturen og knytter disse til Diakonparken. Blokkene er forbundet med to mellombygg i glass som danner en kobling mellom det offentlige gaterommet og de semiprivate gårdsrommene. Det er i mellombyggene at anleggets mest offentlige funksjoner er plassert, som kafe, besøkslounge, og frisør/butikk.

Det første man møter inne i bygget, etter å ha passert gjennom vindfanget med egen sittebenk, er en sentralt plassert gasspeis. Peisflammene kan ses fra hele det store fellesarealet og bidrar til lunhet og hygge. Videre har man en åpen og lav resepsjonsdisk til høyre og en tilsvarende lav kafedisk på venstre side. Et felles designuttrykk med eikespiler, varme bakgrunnsfarger og et vakkert terrazzogulv binder funksjonene sammen. Lave disker gir uttrykk for imøtekommenhet og likeverd. Alle fellesfunksjoner og aktivitetsrom ligger på plan 1 som forbindes av hindringsfrie og åpne gangsoner. Gårdsrommene og de grønne takterrassene er lett tilgjengelige, og de store glasspartiene i fellesarealene gir beboerne mulighet for kontakt med naturen og for å sitte inne og se ut på aktivitet i nabolaget. Det er brukt flyttbare plantekasser for å danne ulike soner med ulik grad av intimitet, som også er fleksible til å endres f.eks. ved større arrangement.

Det er jobbet med å gi både innvendige og utvendige rom et variert uttrykk og skape en materialitet med sanselige og taktile kvaliteter. Interiørkonseptet knytter seg tett til byggets øvrige materialpalett, der teglen fra fasadene er videreført innendørs og gir en naturlig sammenheng mellom ute og inne. Tegl og tre i konstruksjon og kjerneflater har vært et sentralt utgangspunkt for konseptvalg i innredningen med lyst tre og fargevalg i naturtoner. Omsorgsfulle detaljer i de plassbygde løsningene i eik, gir rommene et preg av høy kvalitet og robusthet. I prosjektet er det ingen hvitmalt gips, men flater som er nyansert i varme farger og lyse gråtoner. Den institusjonelle fenderløsningen i trafikksoner er kamuflert som en brystning i eik, og gir korridorer et mer hjemlig preg. Det nære slektskapet mellom konstruksjon og interiørelementene er ment å gi de besøkende et harmonisk, behagelig og helhetlig inntrykk av bygget.

Direktør i Diakonhjemmet Omsorg, Helle Dorthea Gjetrang forteller at «Diakonhjemmet Omsorg+ er et ekte hjem – og det skal være hyggelig for venner og slekt å komme på besøk».

Kafeen er åpen både for beboere, naboer og gjester.

Sittebenken i vindfanget er god å ha.

Vegger, fast og løst interiør er planlagt som helhet.

Korridorene til leilighetene er praktiske, men også designet med tanke på hjemlighet og vennlighet.

Kontrasterende farger tilfredsstiller krav om universell utforming, men er også identitetsskapende og positive designgrep.

Kreditering

DIAKONVEIEN OMSORG+, MAJORSTUEN, OSLO
firma
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Torunn Petersen
Prosjektmedarbeider
Interiørarkitekt MNIL Beate Hoell-Abrahamsen
Oppdragsgiver
Strøm Gundersen
Byggherre
Diakonhjemmet
Arkitekt
Lund+Slaatto Arkitekter
Foto
Daniel Lund Godbolt, Lund+Slaatto Arkitekter
Web
lsa.no
Prosjektadresse
Diakonveien 14, 0370 Oslo
Helhetlig helende arkitektur
Flerbruk og sambruk
Helende rom
Et hjem med lokal tilknytning
NOTE
Skreddersydd for merkevaren
Til toppen