Lyst og åpent

Da familien kjøpte huset fra sekstiårene, fikk Peder Olimb Arkitektur og Interiør oppdraget med å tegne om og tilpasse huset til familien på to voksne og deres to barn. Prosessen har vært gjennomført i tett samarbeid med kundene, andre konsulenter og håndverkere. Eierskap til prosjektet har gjort at gode tanker og ideer har kommet fra alle de involverte.
Da familien kjøpte huset fra sekstiårene, fikk Peder Olimb Arkitektur og Interiør oppdraget med å tegne om og tilpasse huset til familien på to voksne og deres to barn. Prosessen har vært gjennomført i tett samarbeid med kundene, andre konsulenter og håndverkere. Eierskap til prosjektet har gjort at gode tanker og ideer har kommet fra alle de involverte.

Huset ble oppført i 1965 og er et etterkrigsmoderne hus. Huset hadde ikke blitt nevneverdig renovert tidligere og det var derfor behov for omfattende oppgradering. Det er foretatt en total renovering innvendig og det har blitt oppført ett tilbygg/påbygg med tilsluttet takterrasse.

I prosessen med å utforme tilbygget var den største utfordringen å få dette til å underordne seg huset, som har et opprinnelig godt formspråk, høy materialkvalitet og ligger fint integrert i terrenget. Svaret ble et påbygg som ligger på det ene bakre hjørnet av huset, der det oppleves som nedtonet og lite dominerende. Loftstuen og takterrassen ble derfor senket ned i flat takkonstruksjon slik at det har fått en så diskre høyde som mulig.

Med unntak av noen gulv og vegger i første etasje inkludert vindfang og entre, har hele huset blitt renovert innvendig. Gulv er pigget opp for å få på plass nye VVS- og elektroinstallasjoner. Huset har blitt etterisolert og fått vannbåren gulvvarme. De originale vindusrammer i teak er beholdt, men glassene er skiftet. Nye ytterdører er satt inn i original stil.

Det var ønskelig med noen endringer i planløsning, og det var derfor viktig å få oversikt over husets bærende konstruksjon og bygningsstruktur. Etasjeskillet og bærevegger i første etasje måtte beholdes, men med små inngrep i vegger var det mulig å få til endringene. Fasader har ikke blitt endret og det er tatt hensyn til eksisterende dør- og vindusplassering i ny planløsning.

Familiens drømmer og ideer for egen bolig har vært med hele veien, noe som er viktig for at det skulle bli en morsom og kreativ prosess for alle. Tidlig i fasen ble det tatt en nøye gjennomgang av hva slags rom familien hadde behov for og hvordan rommene skulle brukes. Soner, samhandling og individuelle behov ble med i planene.

Det har ikke vært jobbet ut ifra en helt fastsatt plan. Det har i stedet vært løpende dialog og idemyldring gjennom prosessen. Løsninger har fått lov å modnes helt opp mot byggestart, og litt etter hvert som byggearbeidene har pågått. Målet har allikevel vært å få til et godt samspill mellom eksteriøret og interiøret. Uttrykket på interiøret har blitt helhetlig, men allikevel noe variert mellom det stramme og det mer rustikke. Fargepaletten er dempet, litt mørk og uten fremtredende sterke farger. Et variert utvalg av tresorter, jordfarger, sorte flater og sorte stålprodukter preger den visuelle opplevelsen.

Huset som tidligere opplevdes som mørkt og lukket, ble mer åpent og lyst da en del vegger og rom ble fjernet. Hovedtrappen mellom første og andre etasje var bygd inn med tette vegger og opplevdes trang og lite innbydende. I ny løsning slippes lyset nå gjennom huset, både vertikalt og horisontalt.

Vindeltrappen mellom andre og tredje etasje er formsterk og med skulpturale kvaliteter. Rekkverket består av laserskårede stålplater og har eiketrinn som er fargebalanserte og hardvokset likt som eikegulvene ellers.

Peisens front er bygd opp med brannhemmende plater med stålplater i front. Den regnes fremdeles som «under arbeid» og skal bearbeides slik at den vil fremstå som et mer fargerikt og dekorativt element. Mursteinsveggen bak peisen var opprinnelig gul, samme som husets gavlvegger. Veggen og pipestokken ble delvis pusset og slemmet, slik at konturene av mursteinene fremdeles er synlige og er deretter malt med sort helmatt silikatmaling. Godt med lys fra store vinduer og innebelysning gir liv til dette litt mørke fondmotivet.

Hovedbadet ligger på nordøstsiden av huset og får lite dagslys, så rommet har fått en helt lys farge- og materialpalett i motsetning til resten av huset. Med sitt iscenesettende lys får badet et litt luksuriøst preg med spafølelse.

Utforming av hagearealene har også vært et oppdrag i prosjektet. På husets nordside er arealene opparbeidet med skifermurer, trapper, gangarealer og beplantede arealer med et stramt formspråk.

Tilbygget er skåret inn i det eksiterende utkragede taket og har fått et moderne arkitektonisk uttrykk, men med like karaktertrekk som det eksisterende huset.

Stuen er på 60 m2 og er delt inn i to soner. En ved peisen, som innbyr til samtale og peiskos og en på motsatt side med stor sofa og hjemmekino.

Tilbygg med trapp som knytter andre og tredje etasje sammen.

Badets våtsone er bygget som en kube med samme flis på vegg tak og gulv. Det er lagt matte fliser på vegger og blanke fliser på gulvet. Spilehimlingen i eik har LED-striper trukket opp mellom spilene. Speilskapet over servantene er felt inn i veggen for å redusere volumet ute i rommet. Møblene er spesialtegnede.

Kjøkkenet er spesialtegnet og har mørkbeisede eikefronter. Eikepanelet i himlingen skaper en lun atmosfære i dette området.

Loftstue med peishjørne. Her er det et stort vindus- og skyvedørsfelt og takterrasse på husets sørside. Rommet har to gulvnivåer, der den innerste delen ligger høyest og på nivå med takterrassen, slik at utbytte av utsikten blir optimal.

Trappen mellom første og andre etasje har innspent glassrekkverk og sidevegger i bronsefarget glass. Dagslyset fra andre etasjen får nå slippe til i trappen og ned mot entreen.

Kreditering

BERGRÅDVEIEN 6, OSLO
Firma
PEDER OLIMB ARKITEKTUR OG INTERIØR
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Peder Olimb
Ansvarlig arkitekt
Peder Olimb – PRO og SØK
Oppdragsgiver
Rolf Botnen og Anita Lill Sviland
Hovedentreprenør
Villasnekkeriet AS
Elektroinstallasjoner
Elektro-Team AS
Utomhusarbeider
Nye Landscape AS
Interiørbistand
Gry Thalberg
Byggingeniør
GTS AS
øbelleveranser
Studio Krøger AS
Foto
Nadia Norskott
Prosjektadresse
Bergrådveien 6, 0873 Oslo
Som om intet er gjort
Urbant hytteliv
Kjærlighetserklæring til naturen
Villa Vest – et varig hjem
Original sjarm i Gamlebyen
Sarte toner i vannkanten
Til toppen