NILs årbok INTER­IØR & MØBLER 2022

NILs årbok INTER­IØR & MØBLER 2022

Du ser nå på den digitale utgaven av NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2022. Det var i forbindelse med foreningens 75-årsjubileum i 2020 at vi etablerte denne digitale plattformen for innholdet i årbøkene – herfra kan prosjekter, artikler og annet stoff lastes ned fra nettsiden og deles på forskjellig vis.

Den trykte utgaven av årboken kan bestilles her.


Årets utgave er den niende årboken undertegnede har gleden av å være prosjektleder for. Oppdraget blir aldri rutine, da rammebetingelsene og kravene til prosjektene endres - og prosjektene som leveres fra medlemmene er forskjellige fra år til år. Også i 2022 er det mye fokus på gjenbruk og transformasjon av bygg og interiør i prosjektene. For interiørarkitekter har feltet alltid vært en del av kjernekompetansen – og vi ser nå at andre profesjoner beveger seg i samme retning.

I fagartiklene belyses denne gangen prosesser rundt hvordan interiørarkitekter jobber med forskjellige områder, hvilke utfordringer de kan møte på underveis – og de endelige resultatene. En av fagartiklene omhandler det hybride arbeidslivet og hvilken betydning fremveksten har for den fysiske utforming av kontorlokalene. En annen om hvordan interiørarkitektene har jobbet med å lage nye planløsninger i eldre funkisvilla og tilpasse huset for en ny generasjon. Den tredje gir innblikk i hvordan interiørarkitektene har utformet en designguide for helhetlig konseptutforming for Aktiv Eiendomsmegling.

Årboken viser fjorårets beste prosjekter fra våre medlemmers side. De første prosjektene i boken er såkalte signalprosjekter som er tildelt flere sider med mer omfattende informasjon. Tekstene som presenterer prosjektene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektens/møbeldesignerens bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår. Bruk tid på å lese tekstene. Bilder er viktige, men det er i kombinasjonen av tekst og bilder at man får forståelse for veien frem til målet.

Den posisjonen profesjonene har i dag, har ikke kommet uten kamp. Det er mange som har gått foran og ryddet vei, men den kan fort forvitre hvis arbeidet ikke fortsetter. Vi jobber ut fra en grunnleggende sterk base fundamentert på faglig kunnskap og kompetanse, samlet styrke, en effektiv foreningsstruktur – og ikke minst – en positiv tone og samarbeidskultur innad i NIL. Vi er vennlige, imøtekommende og profesjonelle.

Det er ekstremt viktig å stå samlet som faggruppe. Det danner grunnlaget for en styrke og gjennomslagskraft som ingen fagutøvere kan oppnå alene. Vi oppfordrer utøvere som har kompetanse til å være medlem i NIL, og som har valgt å stå utenfor, om å melde seg inn. NIL vinner frem med det arbeidet som gjøres. Å posisjonere våre medlemmer i forhold til oppdragsgivere, samarbeidspartnere og myndighetene er et pågående arbeid som må tilpasses stadig endrede forutsetninger. Det langsiktige arbeidet som pågår fører over tid til
flere oppdrag for interiørarkitekter og møbeldesignere.

For å dokumentere kompetansefeltet med bredde, dybde og styrke utgir vi hvert år NILs årbok INTERIØR & MØBLER. De prosjektene du kan se og lese om i årboken vært gjennom en reell konkurranse. Man kan ikke kjøpe seg plass i NILs årbok. Prosjektene har vært gjennom en tøff evaluering, før de presenteres her. Invitasjonen til å registrere prosjekter i databasen for årboken inneholder klare kriterier, og evalueringen og utvelgelsen gjøres av en faglig sterk jury over en periode på tre uker. Juryeringen avsluttes med et felles jurymøte hvor endelig valg av prosjekter blir foretatt.

Utvelgelsesmetoden gjør sitt til at NILs årbøker er det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign, ved å vise det ypperste som leveres fra våre medlemmer – og utgjør en viktig dokumentasjon på en del av vår kulturarv.

Velkommen inn i årboken – god fornøyelse!


Mona Lise Lien
Prosjektleder og daglig leder i NIL
Foto: Ullevaal Stadion, nasjonalanlegg for landslagene i fotball, Oslo
Snøhetta AS


Kreditering

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Undring og refleksjon
En utfordret stereotypi
Samlingssted for kunnskap og debatt
Til toppen