NILs jubileum­sår­bok INTER­IØR & MØBLER 2020

NILs jubileum­sår­bok INTER­IØR & MØBLER 2020

For syvende gang har jeg gleden av å være prosjektleder for NILs årbok INTERIØR & MØBLER. Oppdraget blir aldri rutine, da rammebetingelsene og kravene til prosjektene endres – og prosjektene som leveres fra medlemmene er forskjellige fra år til år. I 2020 har vi dessuten gleden av å feire foreningens 75-årsjubileum – noe vi markerer ved å utgi denne jubileumsårboken.

Basisen er en tradisjonell årbok med fjorårets beste prosjekter, men i tillegg har vi bygget på med historisk stoff fremstilt på forskjellig vis: En artikkel om fremveksten av profesjonen frem til etableringen av NIL 29. mai 1945, en tidslinje med milepæler 1945–2020, en artikkel om hvordan fagutøverne har profesjonalisert og posisjonert seg – og ikke minst en personlig og historisk innledning til hver kategori av prosjekter, skrevet av fagutøvere. Her bør det være noe for enhver smak!

Tekstene som presenterer prosjektene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektens/møbeldesignerens bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår. Bruk tid på å lese tekstene. Bilder er viktige, men det er i kombinasjonen av tekst og bilder at man får forståelse av veien frem til målet.

Den posisjonen profesjonene har i dag, har ikke kommet uten kamp. Det er mange som har gått foran og ryddet vei, men den kan fort forvitre hvis arbeidet ikke fortsetter. Vi jobber ut fra en grunnleggende sterk base fundamentert på faglig kunnskap og kompetanse, samlet styrke, en effektiv foreningsstruktur – og ikke minst – en positiv tone og samarbeidskultur innad i NIL. Vi er vennlige, imøtekommende og profesjonelle.

Det er ekstremt viktig å stå samlet som faggruppe. Det danner grunnlaget for en styrke og gjennomslagskraft som ingen fagutøvere kan oppnå alene. Vi oppfordrer utøvere som har kompetanse til å være medlem i NIL, og som har valgt å stå utenfor, om å melde seg inn.

NIL vinner frem med det arbeidet som gjøres. Å posisjonere våre medlemmer i forhold til oppdragsgivere, samarbeidspartnere og myndighetene er et pågående arbeid som må tilpasses stadig endrede forutsetninger. Det langsiktige arbeidet som pågår medfører over tid flere oppdrag for interiørarkitekter og møbeldesignere.

For å dokumentere kompetansefeltet med bredde, dybde og styrke utgir vi hvert år NILs årbok INTERIØR & MØBLER. De prosjektene du kan se og lese om i årboken vært gjennom en reell konkurranse. Man kan ikke kjøpe seg plass i NILs årbok. Prosjektene har vært gjennom en tøff evaluering, før de presenteres her. Invitasjonen til å registrere prosjekter i databasen for årboken inneholder klare kriterier, og evalueringen og utvelgelsen gjøres av en faglig sterk jury over en periode på to uker. Juryeringen avsluttes med et felles jurymøte hvor endelig valg av prosjekter blir foretatt.

Utvelgelsesmetoden gjør sitt til at NILs årbøker er det eneste mediet som dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign over tid, ved å vise det ypperste som leveres fra våre medlemmer – og utgjør en viktig dokumentasjon på en del av vår kulturarv.

Velkommen inn i jubileumsårboken – god fornøyelse!

Mona Lise Lien
Prosjektleder og daglig leder i NIL

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Til toppen