Olafi­a­gan­gen

Området under Nylandsbrua på Grønland har lenge vært et glemt byrom preget av mangel på innhold og aktivitet, uønsket atferd, utenforskap og utrygghet. Sammen med Léva Urban Design og Growlab vant MakersHub anbudet høsten 2019 om å skape en midlertidig oppgradering av området.

Olafi­a­gan­gen

Området under Nylandsbrua på Grønland har lenge vært et glemt byrom preget av mangel på innhold og aktivitet, uønsket atferd, utenforskap og utrygghet. Sammen med Léva Urban Design og Growlab vant MakersHub anbudet høsten 2019 om å skape en midlertidig oppgradering av området.

Oppdraget var for Områdeløft Grønland og Tøyen og av typen innovativ anskaffelse, som er en metode det offentlige anvender for å stimulere til nytenkning omkring det å løse samfunnsutfordringer. Premissene for oppdraget var at MakersHub skulle samarbeide med innbyggere, kommunale, kommersielle og frivillige aktører for å teste ideer, skape en fysisk oppgradering og gjenvinne byrommet fra forsømmelse. Formålet var å undersøke fremtidig bruk av byrommet og skape en hyggelig plass i påvente av en større oppgradering i regi av Bymiljøetaten.

Prosessen ble delt opp i fire faser: innsikt, konseptutvikling, mobilisering og bygging. Léva og Growlab hadde hovedansvaret for innsikt og mobilisering, MakersHub for bygging og hele teamet arbeidet med konseptutviklingen. Alle firmaene bidro inn i hverandres ansvarsområder og samarbeidet tett gjennom hele prosessen.

Nabolaget og interessentene ble kartlagt, workshops ble avholdt og det ble gjennomført blant annet brukerundersøkelser og behovsanalyser for byrommet. Metodene var både oppsøkende og observerende, og det ble tatt i bruk digitale virkemidler, slik som Maptionaire. Dette hjalp dem som utenforstående å forstå kompleksiteten av området og forholdet av eierskap, både emosjonelt og økonomisk. Resultatene pekte ut noen konkrete problemområder, som la grunnlaget for hvor i det 5000 kvadratmeter store byrommet man skulle rette innsatsen. Nabolaget ønsket seg et sted for barn, unge og familier – der det fantes ulike aktiviteter, mer farger og grønn forskjønnelse av området. Basert på den innhentede innsikten, ble det lagt en strategi for hvordan dette byrommet kunne løftes. Fokusområdene for den midlertidige oppgraderingen ble å skape økt trygghet og tilgjengelighet, aktiv mobilitet og byøkologi.

Fire dager før de skulle ha første arrangementet, i en serie med ulike sosiale og kreative arrangementer, ble Oslo stengt ned på grunn av covid-19-pandemien. Prosjektets grunnsten var å skape økt sosial aktivitet, og de var nødt til umiddelbart å avlyse alle planer og legge en ny plan for hvordan man skulle gjennomføre prosjektet.

Med et stramt budsjett og liten tidsramme var dette en utfordring. De begynte å bruke QR-koder plassert rundt på Grønland for å få digitale tilbakemeldinger og MakersHub lærte hvordan man kan jobbe som designteam over Zoom. I løpet av juli og august hadde man et lite vindu til å involvere nabolaget i den fysiske oppgraderingen, med mye håndsprit og diverse smittevernsrestriksjoner.

For å koble sammen de oppstykkede delene av byrommet, malte de et lekent mønster på et avgrenset område på bygulvet, for å imøtekomme ønsket om å skape en mer fargerik omgivelse og tydeligere identitet. For å oppmuntre til aktivitet bygde de en modulær bane som fungerte som abstrakte lekeflater for barn og unge. For å skape grønn forskjønnelse, oppgraderte og plantet i eksisterende bed og bygde nye plantekasser, i samarbeid med Oslo Living Lab og Nabolagshager. Malingen av bygulvet ble gjennomført av Léva og Growlab, og MakersHub hadde ansvar for å bygge de midlertidige møblene, med god hjelp fra naboer på dugnad – og ungdom på sommerjobb.

Møblene består av en serie plattformer i ulike høyder, benker og plantebokser spredt langs banen som var malt på bakken. Møblene ble bygget av billig og tilgjengelig konstruksjonstrevirke og malt på stedet med en slitesterk utendørsmaling. Dugnaden ble gjennomført i løpet av kun tre arbeidsdager, med hjelp fra over 50 frivillige fra nabolaget, andre som ville bidra og egne frivillige fra organisasjonen MakersHub Volunteer, som har bidratt i mange av deres prosjekter tidligere. En monumental oppgave, å gjøre dette ved å implementere en serie enkle designløsninger for å gjøre det mer håndterlig: De baserte konseptet rundt et modulært system, lagde et enkelt design som kunne bygges i løpet av en liten tidsramme og lagde jigs som tillot frivillige med manglende erfaring å konstruere enkelt.

På grunn av den daværende situasjonen, var det mange som ikke hadde anledning til å bidra på male- eller byggedugnadene. Dette løste de ved å lage «Kunstpakker», der de tilrettela for at folk kunne bidra inn i prosjektet hjemmefra. Pakkene inneholdt en planke, pensler og maling, slik at folk kunne male hjemme og så levere plankene til MakersHub, som monterte konstruksjonene. Resultatet ble at møblene ble dekorert med små kunstverk fra befolkningen. Tiltaket ble støttet av ekstraordinære midler fra Kulturrådet.

De ferdige konstruksjonene ble malt i knallblå valører, som spratt ut fra overflaten, og førte til at familier kunne sitte og slappe av – og barn kunne leke i et byrom som man tidligere unngikk. Før de hadde montert banen, kom barn og tok i bruk plattformene med å løpe frem og tilbake. Det var et symptom på at prosjektets konsept traff den viktigste målgruppen man ønsket å nå. Byrommet får bare litt direkte sollys, men avstanden og plasseringen av møblene utnytter det, mens lyset under trærne løfter de kjøligere fargene på beplantingen og møblene.

Dette prosjektet er bare en begynnelse for byrommet. En eksplosjon av farger for å inspirere til ytterligere prosjekter og ideer, men viktigst av alt ideen om at et byrom kan transformeres fullstendig ved design, engasjement og hardt arbeid. Prosjektet var en deltagende byintervensjon midt i ett av de mest komplekse byrommene i Oslo, og i samarbeid med nabolaget forvandlet de området fra et kaldt, mørkt, lite inviterende byrom til noe lyst og innbydende.

En eksplosjon av farger for å inspirere til ytterligere prosjekter og ideer, men viktigst av alt ideen om at et byrom kan transformeres fullstendig ved design, engasjement og hardt arbeid.

MakersHub hadde ansvar for å bygge de midlertidige møblene, med god hjelp fra naboer på dugnad – og ungdom på sommerjobb.

Dugnaden ble gjennomført i løpet av kun tre arbeidsdager, med hjelp fra over 50 frivillige fra nabolaget.

I løpet av juli og august var det mulighet for å involvere nabolaget i den fysiske oppgraderingen, med mye håndsprit og diverse smittevernsrestriksjoner.

Nabolaget ønsket seg et sted for barn, unge og familier – der det fantes ulike aktiviteter, mer farger og grønn forskjønnelse av området.

For å oppmuntre til aktivitet ble det bygget en modulær bane, som fungerte som abstrakte lekeflater for barn og unge.

Kreditering

OMRÅDELØFT GRØNLAND OG TØYEN, OLAFIAGANGEN, OSLO
firma
MAKERSHUB ARKITEKTUR AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Else Marie Abrahamsen Egenes
Oppdragsgiver
Områdeløft Grønland og Tøyen
Byggherre
MakersHub Arkitektur AS
Arkitekt
Jack Hughes, MakersHub
Foto
MakersHub, Growlab, Léva Urban Design
Web
makershuboslo.com, oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/omradeloft-gronland-og-toyen
Prosjektadresse
Olafiagangen 5, 0188 Oslo
Fleksibilitet og bærekraft
Kinkeli-koff
Eventyrfylt haik
Visjonært finanshus
Designede møteplasser
Miljøambisjoner
Til toppen