UiB 2020

UiB 2020

INSTITUTT FOR DESIGN ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen (UiB) har forskning og studietilbud innen møbeldesign, romdesign/interiørarkitektur og visuell kommunikasjon.

MØBEL- OG ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR
tar opp 13 studenter til BA studiet og 15–17 studenter til MA studiet. MA-studiet er internasjonalt og har studenter fra ulike nasjoner, og deler av undervisningen er felles med fagområdet visuell kommunikasjon (til sammen ca. 30 studenter). Utdannelsen for interiørarkitekter og møbeldesignere er 3 år bachelor + 2 år master. Utdannelsen er på høyeste nivå innen sitt fagområde i Norge og kvalifiserer til å søke opptak som stipendiat på Ph.d.-nivå.

Fagfeltet har sin styrke og egenart i forståelsen av sammenhengen mellom rom og objekter som virker inn på hvordan vi bruker og opplever våre omgivelser. Det legges stor vekt på at studentene skal utvikle løsninger basert på en grundig forståelse av brukernes behov i ulike situasjoner samt fokus på miljø, materialer og nye bærekraftige løsninger. Design handler også om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell. Sammen med studentene formulerer vi de store og små designfaglige spørsmålene og finner gode og uredde forslag til svar gjennom undersøkelser og eksperimenter. Gjennom å veksle mellom å skape og reflektere, stille spørsmål og kommentere, utvikler studentene ny innsikt og inviteres til å utfordre etablerte sannheter.

Året 2020 har vært preget av covid-19, men med dagens digitale muligheter har undervisning og forskning, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og samarbeid innad i UiB, stort sett fungert etter planen. Både studenter og fagstab har hatt imponerende kreativ innsatsvilje for at undervisning og læringsutbytte skulle gi tilfredsstillende resultater i henhold til studieplanen.

BACHELORPROGRAMMET
gir en solid basiskunnskap innen møbel- og objektdesign, romdesign og interiørarkitektur. Vårsemesteret 3. året avsluttes med bacheloreksamen, samtidig som studentene arbeider med søknad og prosjektbeskrivelse for opptak til masterstudiet. Studieprogrammet er forankret i et fagmiljø som viderefører og fornyer en sterk tradisjon for arbeid i verksteder og spesialrom, kritisk tenkning og samarbeid med omverdenen. Læring skjer i stor grad gjennom eksperimentelt og praktisk arbeid. Mye av læringsutbyttet i designfagene oppnås gjennom å tenke med hendene.

BACHELORPROSJEKTER

Fra brukerundersøkelser og analyser, til idé/konsept, eksperimentering og utvikling, til ferdig resultat med arbeidstegninger, visualiseringer og modeller/mockups/møbel/objekt. Det legges vekt på utforsking og eksperimentering gjennom praktisk arbeid og på selvstendighet og refleksjon i designfaglig arbeid. Og det legges vekt på innovasjon innen materialer og muligheter for en mer miljøriktig utvikling.

INGMAR RELLING-PRISEN 2020

I 2020 var det 100 år siden designeren Ingmar Relling ble født. Relling var en pioner innen industriell møbeldesign. I denne forbindelsen ble det lyst ut en konkurranse innen møbeldesign om bidrag i kategorien bolig; stoler, sofa, bord og oppbevaring. Studenter ved designhøyskolene og unge designere med opptil tre års virketid etter avsluttet utdanning ble invitert til å delta. Det ferdige produktet skulle være nyskapende, ha estetisk formuttrykk med internasjonal appell, være miljø- og bærekraftvennlig, transportøkonomisk og ha god materialøkonomi. Produktet skulle også tilfredsstille grunnleggende tekniske kvalitetsstandarder for styrke, holdbarhet, stabilitet, sikkerhet, funksjon og ergonomi. Det ble delt ut tre premier i konkurransen: 1., 2. og 3. pris. Alle tre premiene gikk til 3. års bachelorstudenter ved fagområdet møbel- og romdesign ved Institutt for design, UiB:

MASTERPROGRAMMET I DESIGN – MØBEL- OG ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR
utdanner kandidater med praktiske, metodiske og teoretiske forutsetninger for å arbeide med design og interiørarkitektur på høyt nivå. Kjernen i utdanningen er den enkelte students masterprosjekt, som er et større, selvstendig og eksperimentelt arbeid. Gjennom sine masterprosjekter bidrar studentene til nytenkning og faglig utvikling. Her håndteres helhetlige og komplekse problemstillinger. Våren 2020 gikk 15 masterstudenter ut med bestått eksamen i design med spesialisering innen møbel- og romdesign/interiørarkitektur, med varierte, innovative og nyskapende prosjekter.

Flere av prosjektene har vunnet priser: Statsbyggs studentpris for fremragende interiørarkitektur 2020 deles hvert år ut av Statsbygg til studenters masterprosjekter. Juryen valgte å dele årets studentpris mellom to vinnerprosjekter som reflekterer spennet i arkitekturfaget og de aktuelle tverrfaglige utfordringer faget står ovenfor. Årets vinnere, Karoline Skytterholm Gullaksen og Bo Knoblauch, setter fokus på arkitektur i sammenheng med bærekraft og samfunnsperspektiv.

Anne Alnæs-prisen
er en pris opprettet av NIL for NIL-studentmedlemmer innen interiørarkitektur og møbeldesign, som har fullført sitt masterstudium. Prisen for 2020 ble vunnet av Karoline Skytterholm Gullaksen med sitt masterprosjekt «Forbli». Prisen Årets Nykommer deles ut av Design Region Bergen til designstudenters masterprosjekt innen møbel- og romdesign og visuell kommunikasjon. Lina Haveland vant prisen 2020 innen fagområdet møbel- og romdesign med sitt masterprosjekt «TID». De to andre nominerte til «Årets nykommer-pris var: Trine Steenstrup Yggeseth – «OSSIMELLOM». Juryen skriver: «OSSIMELLOM» er et prosjekt som viser universell utforming på et høyt nivå. Trine gir oss som publikum en imponerende og pedagogisk gjennomgang av hva som skal til for at tilrettelegging for døve skal fungere i praksis. Dette er et gjennomtenkt og empatisk prosjekt som bygger på Trines dype kunnskap om og interesse for temaet. Her ekskluderes ingen; selv om Trine jobber med hørselshemmete i tankene, er alle inkludert og velkommen i dette bygget. En av prosjektets styrker er også at det er et veldig konkret prosjekt. Trine klarer å overbevise gjennom det hun presenterer ved hjelp av gode beskrivelser og fine visualiseringer.

Karoline Gullaksen – «Forbli». Juryen skriver: «Forbli» er et prosjekt som tar opp et meget relevant og tidsaktuelt tema, og prosjektet er gjennomført og presentert på en veldig troverdig måte. Karoline viser imponerende kunnskap om faget og går grundig inn i hver minste detalj. Juryen er imponert over hvordan hun har satt seg inn i det tekniske, som for eksempel ventilasjonen i bygget, og hvor grundig alt er beskrevet. Karoline evner å overføre konseptet sitt og problemstillingen til noe som er konkret og gjennomførbart. De gode visualiseringene hjelper oss å forstå hvordan det vil kunne oppleves å være i bygget. Prosjektet synliggjør viktigheten av gjenbruk i bygg i en tid der nettopp nye tanker rundt gjenbruk knyttet til design- og arkitekturfaget er sårt tiltrengt.

Alle disse innovative prosjektene, både på BA og MA-nivå, viser at fagområdet møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved Institutt for design, spenner over langt mer enn det vi tradisjonelt forbinder med faget. Det viser at bærekraft, materialer, ressursbruk, gjenbruk, menneskets sanser og psyke og empati for både mennesket og miljøet, er grunnlag for gode faglige resultater. De viser spennet fra det eksperimentelle, konseptuelle og innovative til faglige og tekniske ferdigheter.

PH.D.-PROGRAM I KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID
Ved fagområdet møbel- og romdesign/interiørarkitektur har vi disse to stipendiatene:

Siv Lier: Ph.d.-prosjektet «Human Object» er en eksperimentell utforskning av forholdet mellom mennesket og design. Eksemplifisert med et så hverdagslig objekt som hammeren, eksperimenteres det med ulike kreative metoder for å skape nysgjerrighet og stille spørsmål rundt ting vi ofte tar for gitt, og ønsker å utfordre oppfatningen av designeren som problemløser.

Siren Elise Wilhelmsen: Ugress fra et designperspektiv? I ph.d.-prosjektet «The Settlers: Domestic Exotics» brukes forbudte og uønskede planter som utgangspunkt for å diskutere og undersøke vår relasjon til planteriket, samt gå i dybden på de egenskaper, historier og muligheter disse plantene representerer. Prosjektet har et eksperimentelt og material-nært fokus.

FAGSTABEN
Fagstaben på fagområdet møbel- og romdesign/interiørarkitektur arbeider med ulike forskningsprosjekter; individuelt, i samarbeid med kollegaer og i samarbeid med masterstudenter og ph.d.- stipendiater. Prosjektene presenteres gjennom publikasjoner, utstillinger og på konferanser i inn- og utland.

Petter Bergerud, professor i romdesign, 100% stilling: «Mørke en mangelvare». Betydningen av bruk av lys i våre omgivelser må settes i fokus. Alt liv som lever på overflaten av vår klode – forholder seg til dagslys og mørke. Livet styres av døgnets og årstidenes rytme. På samme måte som vi mennesker trenger søvn vil alt annet biologiske liv ha et forhold til mørke. «Playing it cool: these artists make music with ice» står det å lese i National Geographic. «Using frozen drums, horns, and harps, an emerging art form takes its cues from nature. In February 2020, the Ice Music Festival Norway comes to a close in the village of Finse, near the Hardangerjøkulen glacier. University of Bergen design students help build the venue for the 2020 Ice Music Festival Norway.» Prosjektet er utviklet av Petter Bergerud.

Eli-Kirstin Eide, professor i interiørarkitektur, 100% stilling: Eksperimentering med overflater i tre; ulike tresorter, farge, form og strukturer: Rom skal ses, høres, føles og oppleves gjennom våre sanser, og bidra til å ivareta arkitekturens tilgjengelighet med tanke på treets egenskaper knyttet til akustikk, lukt, farger og taktilitet. Prosjektet utforsker mulighetene til ulike overflatestrukturer i produksjonen av massivtre, slik at det kan tilbys alternative muligheter til romlige virkemidler.

Ørjan Djønne, førsteamanuensis i interiørarkitektur og møbeldesign, 100% stilling: Prosjektet «Man vs Machine» undersøker møtepunkter mellom tradisjonelle håndverksteknikker og ny teknologi. Fokus på to hovedområder; det ene er å undersøke muligheter som ligger i tradisjonelle håndverksteknikker, både når det gjelder designprosess og produksjon. Det andre å undersøke muligheter som ligger i å kombinere håndverksbaserte teknikker med open source-teknologi innen 3D-Print og CNC fresing og dermed finne nye muligheter for en bærekraftig småskalaproduksjon.

Svein Petter Knudsen, førsteamanuensis i møbeldesign, 100% stilling: Arbeider med open source og open hardware-systemer for å undersøke hva ny teknologi og materialer kan tilføre faget. Open source er kunnskapsdeling hvor man utvikler verktøy og systemer som blir tilgjengelig for alle. Gjennom en slik kunnskapsdeling tilrettelegger man for et mere demokratisk produktutvikling og produksjon. Maskinene jeg utvikler skal være enkle å bygge og operere slik at det kan skapes egne bærekraftige arbeidsplasser som tilrettelegger for en lokal småskalaproduksjon. Prosjektet skal synliggjøre makten som ligger i kunnskapsdeling.

Alexandre Ralston Bau, høgskolelektor i romdesign, 50% stilling
: «Ideal Village» is exploring through a practice research process the theme of self-build & modular architecture, such as citizen driven building and spaces that adapt to the communities needs. The second research theme is the inclusive and permeable community crafting where ages, origins and social backgrounds are diverse and complemental. The third theme, biopolymers based value chains within building and interior design fields, will be explored, define and refined within new speculative scenarios.

50% stillinger i farge, form og tegning på Institutt for design:
Farge: Mette L’orange/Kiyoshi Yamamoto
Form: Mikkel Wettre og Charles Michalsen
Tegning: Kate Madsen

Vi ser på nye studenter som skapende mennesker som kommer til oss med sine unike erfaringer og ambisjoner. Noen ønsker å gå på tvers av designfagene, noen kobler design sammen med andre fagfelt, og noen spesialiserer seg innenfor et bestemt designområde. Mulighetene er mange.

Her utvikles evne til å skape, reflektere og å bidra i samfunnet med kvalifiserte meninger og gode designløsninger.

Taran Johanne Neckelmanns bachelor-eksamensprosjekt «Lekende Rett».
Det er et prosjekt som skal motvirke fremmedgjøring av barn som pårørende
i sykehusmiljøer. Byggesettets formspråk er inspirert av det fremmede sykehusmiljøet. Gjennom leken skal barna få eierskap til sykehusmiljøet og deres midlertidige andre hjem.

Iris Grindhaug Hvedings prosjekt fra et kurs i 5. semester i bachelorstudiet: Ombygging av gammel bunker i betong til et innendørs plantefellesskap for Bergens befolkning.

Ingmar Relling-prisen 2020, 1. pris: Marthe Bull Pettersen, med produktet «Margin», som er et flerbruksmøbel som består av en samling ulike komponenter og add-ons.

Ingmar Relling-prisen 2020, 1. pris: Marthe Bull Pettersen, med produktet «Margin», som er et flerbruksmøbel som består av en samling ulike komponenter og add-ons.

Man kan skape det møbelet man ønsker ved å sette sammen delene på forskjellige måter, der alle kombinasjonene bygger på samme prinsipp. Det finnes to ulike koblingsdeler som forbinder rundstokkene som utgjør det bærende elementet av konstruksjonen. Heretter settes det inn hylleplater, seter og oppbevaringsmoduler m.m. etter ønsket bruk. Møbelet er inspirert av Rellings sofa Combina og stolen Junior. De organiske formene og lettheten til Junior er kombinert med rette linjer og et mer moderne uttrykk fra Combina.

Juryens begrunnelse:
Vinnerforslaget har god funksjonalitet og fin modulær tenkning, gir en godt gjennomtenkt løsning med et godt estetisk uttrykk med internasjonal appell og gode variasjonsmuligheter for brukeren. Forslaget tilfredsstiller normale krav hva angår miljø og bærekraftaspektet. Innenfor sitt segment mener vi at forslaget er nyskapende. Materialbruk og viktig detaljering gjør at forslaget er både brukervennlig og tilfredsstiller kravene for god slitestyrke.

Ingmar Relling-prisen 2020, 2. pris: Vegar Vallestad, med produktet «Musling», som er et arbeidsbord med to arbeidshøyder.

Ingmar Relling-prisen 2020, 2. pris: Vegar Vallestad, med produktet «Musling», som er et arbeidsbord med to arbeidshøyder.

Den høyeste arbeidsflaten følger sirkelens bane og fungerer henholdsvis som avskjerming eller arbeidsflate. Inspirasjonen kommer fra de gamle tegnebordene. I lukket tilstand blir musling også et skulpturelt objekt som avgir et varmt og beroligende lys til omgivelsene. Idégrunnlag: Vi sitter alt for mye i dagens samfunn, imidlertid jobber færre og færre av oss på stasjonære maskiner, vi har derfor muligheten til varierende arbeidsstillingen om det blir tilrettelagt for dette.

Juryens begrunnelse:
Forslaget er innovativt, kandidaten viser lekenhet og utfordrer oss i sin tenkemåte. Produktet har fått en ærlig form og et spennende formuttrykk. Kandidaten tar opp aktuelle problemstillinger med behov for variasjon i ulike arbeidssituasjoner. Interessant at det er «det gamle» tegnebordet som har vært inspirasjonskilde. Forslaget tilfredsstiller normale krav, hva angår miljø og bærekraftaspektet. Forslaget er nyskapende og har stort bruksområde både i private boliger, i kontormiljø og i offentlige bygg, for eksempel lesesaler.

Ingmar Relling-prisen 2020, delt 3. plass: Ingrid-Charlotte Gjørsvik med produktet «Velkommen INN» og Nina Beate Kaardal med produktet «LAMINERT».

Ingmar Relling-prisen 2020, delt 3. plass: Ingrid-Charlotte Gjørsvik med produktet «Velkommen INN» og Nina Beate Kaardal med produktet «LAMINERT»:

«Velkommen INN» en er en nyskapende skohylle inspirert av Rellings stoler Optima og Tema. Hyllene er i lær, som kan tas av og behandles ved behov, rammen er i rustfritt rundstål. Produktet kan flatpakkes som gjør den transportvennlig og eksportvennlig samt en industrivennlig form med god materialøkonomi. «Inn» kommer i flere fargekombinasjoner som åpner opp for variasjonsmuligheter.

Juryens begrunnelse: Forslaget har god funksjonalitet og har et godt estetisk uttrykk, med internasjonal appell. God material- og fargebruk som legger til rette for variasjonsmuligheter. Juryen likte godt sammenhengen mellom navn, produkt og produktlogo. Forslaget tilfredsstiller normale krav, hva angår miljø og bærekraftaspektet. lnnenfor sitt segment mener vi at forslaget er nyskapende. Produktet er både brukervennlig og tilfredsstiller kravene for god slitestyrke. Forslaget har fått en industrivennlig form og har god materialøkonomi. Forslaget er både transportøkonomisk og eksportvennlig.

Ingmar Relling-prisen 2020, delt 3. plass: Ingrid-Charlotte Gjørsvik med produktet «Velkommen INN» og Nina Beate Kaardal med produktet «LAMINERT»

Ingmar Relling-prisen 2020, delt 3. plass: Ingrid-Charlotte Gjørsvik med produktet «Velkommen INN» og Nina Beate Kaardal med produktet «LAMINERT»:

«LAMINERT» er et møbel som kombinerer krakk og lampe. Krakken er utstyrt med en lyskilde under sete. Dette er med på å gi møbelet en ny dimensjon. Det har vært fokus på innovative løsninger og et estetisk formspråk. Målet var å skape et møbel som har et langt liv og kan være til glede for eier.

Juryens begrunnelse: Forslaget er funksjonelt, har et godt og avklart estetisk uttrykk. Juryen mener at produktet har internasjonal appell. Produktet dekker enkle og basale funksjoner, men har fått tilleggsverdier som et romskapende element, ved hjelp av den integrerte belysningen.

Statsbyggs studentpris for fremragende interiørarkitektur 2020: Karoline Skytterholm Gullaksen med sitt masterprosjekt «Forbli». og Bo Knoblauch med prosjektet «New Shell Lab» delte prisen.

Statsbyggs studentpris for fremragende interiørarkitektur 2020: Karoline Skytterholm Gullaksen med sitt masterprosjekt «Forbli». og Bo Knoblauch med prosjektet «New Shell Lab» delte prisen.

Prosjektet «Forbli» tar for seg dagens utfordringer ved rehabilitering av eksisterende bygg, hvor strenge krav skaper usikkerhet og resulterer i riving av ressurser som i utgangspunktet er i stand til å brukes videre. Gjennom tre hovedgrep viser løsningsforslaget en videre bruk av Idungården i Ålesund sentrum, bygd i 1969. En modernistisk bygning som er av typen som hyppigst rives i Norge i dag. «Forbli» er en politisk kommentar til krav og regler i byggebransjen som gjør rehabilitering av eksisterende bygg utfordrende og resulterer i riving og store klimagassutslipp.

Eksisterende ressurser er blitt maksimalt utnyttet i prosjektet gjennom direkte gjenbruk, oppsirkulering og tiltak som effektiviserer bruksareal. Gamle ventilasjonskanaler gjenbrukes som platematerial for vegger, utsparinger i etasjedekker av betong gjøres om til møbler og revne mursteinvegger bygges opp igjen andre steder i bygget. «Forbli» tilrettelegger for et variert tilbud av aktiviteter i Idungården og gjør Ålesunds sørside mer attraktiv for innbyggerne. Funksjoner som byverksted for gjenbruk og reparasjon av gjenstander, pop-up marked for lokale virksomheter, matmarked med lokal mat og stort grøntområde er valgt for å fremme og gjøre bærekraftige valg mer tilgjengelig i bysentrum og skape et inkluderende samfunn. I prosjektet «Forbli» er Idungården gjort om til et pulserende og levende tilskudd til bysentrum.

Juryens begrunnelse: Gullaksen konkretiserer et svært samfunnsaktuelt tema med et åpenbart bærekraftperspektiv gjennom et dypdykk i spørsmålet om hva som skal til for at eiendomsutviklere vil velge å bygge om framfor å rive. Hvordan skape entusiasme og bevissthet rundt de kvalitetene som ligger i eksisterende rivningstruede bygninger og bymiljøer – for å unngå riving?

Prosjektet utforsker mulighetsrommet som finnes i en rivningstruet bygning for å fremme og lage gode, fornuftige og bærekraftige løsninger i våre omgivelser.

Gullaksen er søkende og eksperimentell i tilnærmingen med et avansert spenn i analyser fra bynivå til detalj, og byr på en grundig analyse av hva som er utfordringer for transformasjon. En styrke i oppgaven er at den tar i bruk det tverrfaglige handlingsrommet mellom arkitektur, interiørarkitektur og landskapsarkitektur og at den viser at arkitektfaget er grenseløst.

Prosjektet er et engasjerende bidrag i den samfunnsaktuelle debatten om transformasjon versus nybygg i grensesnittet mellom miljø, samfunn og arkitektur og vil være en inspirasjon for alle beslutningstakere i rivesaker i statlig- kommunal- og privatsektor til å gi flere av våre bygninger et lengre liv.

Anne Alnæs-prisen 2020: Karoline Skytterholm Gullaksen vant med sitt masterprosjekt «Forbli».

Anne Alnæs-prisen 2020: Karoline Skytterholm Gullaksen vant med sitt masterprosjekt «Forbli».

Juryens begrunnelse: Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris berører et tidsaktuelt tema. Juryen opplever oppgaven som sterk, akademisk, realistisk og bærekraftig.

Med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål nummer 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» viser oppgaven en dyptgående analyse i samfunnets sterke behov for gjenbruk av eksisterende bygg. Den viser interiørarkitektens rolle i samfunnet med en troverdig og gjennomarbeidet transformasjon av et eksisterende bygg.

Ja, det koster å transformere, men her viser oppgaven at man gir tilbake et bygg med funksjoner som lokalsamfunnet vil ha stor glede av. Vinneren av årets pris viser en eksepsjonell styrke og kompetanse for faget interiørarkitektur og ringvirkningen av transformasjon – med hensyn til bærekraft, romfunksjoner, estetikk og detaljering. Med en sterk realisme følger man den røde tråden gjennom prosjekteringen av bygget.

Statsbyggs studentpris for fremragende interiørarkitektur 2020: Bo Knoblauch med sitt masterprosjekt «New Shell Lab» og Karoline Skytterholm Gullaksen med sitt prosjekt «Forbli» delte prisen.

Statsbyggs studentpris for fremragende interiørarkitektur 2020: Bo Knoblauch med sitt masterprosjekt «New Shell Lab» og Karoline Skytterholm Gullaksen med sitt prosjekt «Forbli» delte prisen.

«New Shell Lab» er et forskningsprosjekt som tar sikte på å skape en sirkulær verdikjede for bærekraftig produksjon i Norge.

Gjennom tverrfaglig designforskning og samarbeid med lokale virksomheter i Bergen er det utviklet en bioplast fra furu harpiks (kolofonium) og skallavfall samlet fra norsk skalldyrindustri. I tillegg til materialutvikling er det opprettet et system for «Open Source»-produksjon for å konvertere bioplasten til frøstartende plantepotter for landbruksformål. Prosjektet har som mål å illustrere muligheten for designere å lage bærekraftige materialer fra biprodukter og fornybare ressurser som finnes i deres egne lokalsamfunn. Gjennom hele forskningsprosjektet var samarbeid med forskere og partnere utenfor Universitetet i Bergen nøkkelfaktorer for å skape en tverrfaglig designprosess. Ved å innlemme akademiske ressurser i lokale institusjoner i Bergen, fikk prosjektet nytte av eksperter innen havbruk, design og entreprenørskap. Prosjektet kombinerte materialforskning, maskindesign og produktutvikling for å skape en tverrfaglig designpraksis.

Juryens begrunnelse:
Knoblauch viser i denne oppgaven en innovativ og fremtidsrettet metode som tar i bruk open-source manufacturing for å skape et system for bærekraftig materialutvikling, basert på lokalt tilgjengelige ressurser. New Shell Lab er et fremragende forsknings- og utviklingsprosjekt, som forener materialutvikling, kjemi, maskindesign, byggeanvisninger for maskiner og produktdesign for å skape en sirkulær verdikjede for produksjon av bioplast. Prosessene knyttet til utforskning og utvikling er beskrevet med glimrende klarhet og grafisk form. Juryen er overbevist om at prosessene og materialene som ble utviklet i dette prosjektet vil gi et solid grunnlag for den videre utviklingen av bærekraftige materialer og produkter for arkitektur- og designbransjen. Vi ser fram til å se flere bærekraftige produkter av Bo Knoblauch i framtiden.

Årets Nykommer 2020: Lina Haveland vant prisen innen fagområdet møbel- og romdesign med sitt masterprosjekt «TID».

Årets Nykommer 2020: Lina Haveland vant prisen innen fagområdet møbel- og romdesign med sitt masterprosjekt «TID».

«Tid?» er et undersøkende masterprosjekt som ser på hvordan mennesker forstår, sanser og forvalter tiden. Gjennom utforskning av tiden redegjøres det for en tidsmessig utmattelse og umiddelbarhets kultur som opprettholder et kortsiktig tankemønster og hindrer oss i å ta tak i komplekse problematikker. Oppgaven drøfter rundt muligheter for å se på tidens symbiose (oppmerksom, til stede og tålmodig) som metode for å designe for et lengre nå. Målet er å belyse ulike variasjoners viktighet for designfaglig praksis og mennesket, og det knytter seg til flere av bærekraftsmålene (3, 11, 13, 15, 12). Vårt forhold til tid gjenspeiler seg i vår helse og livskvalitet, vår ressursforvaltning, syn på artsmangfold, fremtidige generasjoners muligheter, og våre omgivelser er våre verktøy for å erfare tiden. Prosjektet resulterer i noen kriterier for å designe under tidens symbiose og fra dette vokser nye landskap frem både fysisk og psykisk, for oss og de som enda ikke er født.

Juryens begrunnelse:
«TID» er et fantastisk spennende, poetisk og tankevekkende prosjekt. Prosjektet baserer seg på en sterk konseptuell og eksistensiell idé som er gjennomført og formidlet med høy sensitivitet og presisjon. Prosjektet får oss som publikum til å reflektere rundt aspekter ved vår samtid og hva det vil si å være menneske i en tid der alt skal gå så fort – en tid der effektivitet ofte overskygger ro til ettertanke. Prosjektet viser at design ikke bare handler om å løse problemer og gi svar, men at faget også stiller spørsmål og rommer en åpenhet for nye idéer som gjør at vi kan undre oss sammen. Lina trekker på elegant vis linjene både fremover og bakover i tid, og prosjektet styrkes av hennes evne til å formidle sine tanker og ideer både gjennom det hun skriver og ved hjelp av flotte visualiseringer av prosjektet. Juryen gir enstemmig topp karakter på konseptuell idé, formidling og teknisk gjennomføring.

KHiO 2022
UiB 2022
Høyskolen Kristiania 2022
Høyskolen Kristiania 2021
UiB 2021
KHiO 2021
Til toppen