Redak­tøren har ordet

Redak­tøren har ordet

Vi har lagt et spesielt år bak oss, med utfordringer ingen kunne ha forestilt seg i forkant. Men det er jo ofte under slike prøvelser at kreativitet kan blomstre. Nye innovative løsninger dukker opp, og kanskje blir det en renessanse for eldre forkastede løsninger. Hjemmekontoret har kommet for å bli, og cellekontorene var kanskje ikke så dumme likevel.

Vi ser at kreative boligløsninger tilpasset beboerne er fullt mulig også på mindre areal. Compact Living er noe man vil se mer av fremover. Årboken har i år valgt å sette fokus på ombruk og sirkulær økonomi. Mange satte kaffen i halsen da NRK presenterte Sløsesjokket på TV. Det er ingen tvil om at NILs medlemmer vil ha stor betydning i årene fremover når det gjelder å oppfordre oppdragsgivere til ombruk, gjenbruk og resirkulering. Dette grønne skiftet vil naturlig nok også påvirke vår forståelse av hva som er estetisk, da denne nye dimensjonen vil være av stor betydning for hva som vil oppfattes som kvalitet – og god interiørarkitektur og møbeldesign.

Inger Schjoldager
Sjefredaktør
Orfeus forlagFoto: Renovert leilighet, Bergen. Michelsens Interiør-Entreprenør AS

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Til toppen