Redak­tøren har ordet

Redak­tøren har ordet

Det er interessant å se de store endringene de siste årene når det gjelder fokus på gjenbruk og ombruk. Vi hadde en lengre artikkel om dette i fjor. I år ser vi at så å si alle prosjekttekster omhandler dette. Da har bransjen og faget kommet en lang vei videre.

I år ser vi nærmere på arbeidsplassen som i kjølvannet av pandemi og hjemmekontor er i endring. Vi ser også på hvordan man utvikler en firmaprofil gjennom en designmanual? Og – er det mulig å gjenskape den originale funkisboligen gjennom utstrakt bruk av 3D-modeller for å visualisere for oppdragsgiver?

Velkommen inn i INTERIØR & MØBLER 2022.

Inger Schjoldager
Sjefredaktør
Orfeus forlag

Foto: Coast, benk av havplast for Vestre
Allan Hagerup


Kreditering

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Undring og refleksjon
En utfordret stereotypi
Samlingssted for kunnskap og debatt
Til toppen