Et hjem med lokal tilknytning

Heradsbygda omsorgssenter er bygget for Ringerike kommune og er et passivhus delvis i massivtre og klassifisert som BREEAM NOR Good. Bygget ble ferdigstilt sommeren 2021 og består av 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagsenter med inntil 20 brukere, samt base for hjemmetjenesten på Hønefoss. ZINC fikk oppdraget med å skape dette til et hjem for beboerne.

Et hjem med lokal tilknytning

Heradsbygda omsorgssenter er bygget for Ringerike kommune og er et passivhus delvis i massivtre og klassifisert som BREEAM NOR Good. Bygget ble ferdigstilt sommeren 2021 og består av 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagsenter med inntil 20 brukere, samt base for hjemmetjenesten på Hønefoss. ZINC fikk oppdraget med å skape dette til et hjem for beboerne.

Hovedinngang og resepsjon er plassert mellom dagaktivitetssenteret og omsorgsboligene, og er åpent mellom to etasjer med store vinduer for gode dagslysforhold og kontakt med utearealer. Omsorgsboligene er planlagt omkring fellesstue og kjøkken, med direkte kobling til uterom som inneholder sansehager, gangstier, og sittegrupper delvis under tak eller pergolaer.

Bygget er detaljutformet med brukergruppen i tankene, med full universell utforming, og for å være lett å orientere seg i. Det er benyttet materialer av høy kvalitet slik at bygningen oppleves som et hjem og ikke en institusjon. Dette omfatter blant annet å eksponere massivtre-elementer innvendig. Fargesetting er planlagt for ytterligere forenkle orientering for beboere, med ulike konsepter for ulike avdelinger. Det er spesielt hensyntatt å ikke benytte mønstring eller andre elementer som skaper forvirring for demente beboere.

Konseptet som ble utarbeidet baserte seg på å skape tilknytning til lokalmiljøet, ved bruk av ulike farger og materialer, samt formspråk på møbler i de forskjellige beboergruppene. Hovedgrunnen til dette var for å gi større variasjon og skape tilhørighet for alle. Det ble lagt stor vekt på å gi omsorgsbygget en «hjemmekoselig» og imøtekommende atmosfære uten institusjonspreg, der beboerne skulle føle seg trygge, som i et hjem. Nøye utvalgte farger, materialoverflater og tekstiler ble beskrevet for å understøtte dette.

For å støtte opp under prosjektets konsept om lokal tilhørighet ble belysningsarmaturer, som opprinnelig ble formgitt og produsert av lokalbedriften Hadeland glassverk for det tidligere Ringerike sykehjem, tatt frem igjen og reprodusert for det nye sykehjemmet. Den opprinnelige formen på glasslampen dekorerer nå fellesområder på dagsenter, beboerstuer og kjøkken med farger håndplukket i henhold til farger ellers i bygget. I tillegg ble en dekorativ installasjon montert i himlingen i atriet ved hovedinngangen, som er et spektakulært element når man kommer inn i bygget, og som binder de to fløyene sammen på en fargerik og spennende måte.

Beboerstue med kjøkkensonen i bakkant.

Dagsenteret.

Spisearealet i Dagsenteret.

Resepsjonsarealet som knytter byggene og etasjene sammen. Den originale lampeformen pryder igjen sykehjemmet.

En krok å sitte, i en av beboerstuene, med spesialformet lampe for prosjektet.

Resepsjonsarealet som knytter byggene og etasjene sammen. Den originale lampeformen pryder igjen sykehjemmet.

Kreditering

HERADSBYGDA OMSORGSENTER, HØNEFOSS
Firma
ZINC AS
Prosjektansvarlig
Ragnhild Flatabø Narverud, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeidere
Eline Eide, interiørarkitekt MNIL, Tuva Larsdatter Rønning
Oppdragsgiver
Betongmast Ringerike AS
Byggherre
Ringerike kommune
Foto
Thomas Mellbye, Zinc
Web
zinc.no, ringerike.kommune.no
Prosjektadresse
Heradsbygdveien 20, 3518 Hønefoss
Helhetlig helende arkitektur
Flerbruk og sambruk
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Undring og refleksjon
Til toppen