Gam­le møbler blir som nye

Norcems gamle produksjonsområde for sement på Slemmestad skal utvikles fra et tidligere industriområde til en liten kystby med store boligområder, handel og kultur. I en av de gamle bygningene lå bibliotek og sementmuseum. Biblioteket skulle flyttes og bli en del av det nyopprettede innbyggertorget. SPINN Interiør er opptatt av materialer, farger og møbler og leter etter gode fleksible løsninger. Ombruk, gjenbruk og sirkulering er gjennomgangstemaer i deres prosjekter. Samfunnsbevissthet og miljø står alltid i fokus. Slemmestad innbyggertorv ble likevel en utfordrende oppgave å løse.

Gam­le møbler blir som nye

Norcems gamle produksjonsområde for sement på Slemmestad skal utvikles fra et tidligere industriområde til en liten kystby med store boligområder, handel og kultur. I en av de gamle bygningene lå bibliotek og sementmuseum. Biblioteket skulle flyttes og bli en del av det nyopprettede innbyggertorget. SPINN Interiør er opptatt av materialer, farger og møbler og leter etter gode fleksible løsninger. Ombruk, gjenbruk og sirkulering er gjennomgangstemaer i deres prosjekter. Samfunnsbevissthet og miljø står alltid i fokus. Slemmestad innbyggertorv ble likevel en utfordrende oppgave å løse.

Det er en forventet byggetid på fem år før det nye innbyggertorget står ferdig. Som midlertidig løsning er det valgt en 5000 m2 brakkeløsning som inneholder ulike butikker og kommunale tjenester, som bl.a. Kulturskole og Slemmestad Innbyggertorv. Asker kommune har stort fokus på ombruk, gjenbruk og redesign, og prosjektet for det midlertidige innbyggertorget hadde som forutsetning at det skulle møbleres med allerede eksisterende møbler. Asker kommune har et stort lager av utrangerte kontor- og platemøbler i tillegg til ulike sittemøbler. Forutsetningen var at dette skulle benyttes i møbleringsplanen.

I det å skape noe nytt, som et midlertidig innbyggertorg, oppstår det også nye behov.

Alle eksisterende bokhyller fra 80-årene ble benyttet om igjen, alle stoler og bord kom fra ombrukslageret til Asker kommune, mens de nye funksjonene ble til ved å redesigne utrangerte platemøbler fra kontorene i kommunen. En av utfordringene for kommuners økonomi er at møbler som ikke kan benyttes lenger, ikke kan selges. De må enten ombrukes, redesignes eller gis bort på grunn av de pålagte lovbestemte innkjøpsordningene.

Prinsippet for designtilnærmingen og møbleringsplanen til SPINN var: – Alle nye møbler skulle produseres av gamle møbler. Ved hjelp av egen oppmåling, grundige undersøkelser og kartlegging av hva de tidligere kontormøblene kunne brukes til var planen for transformasjon i gang. Interiørarkitektene samarbeidet tett med tre bedrifter underveis som jobber med å produsere fra ombruksmaterialer. Alle bedriftene ligger innen kort reisetid fra Slemmestad. Heartwood Norway ligger i Oslo, mens Asker Møbelsnekker & Metallsmie ligger i nærområdet, det samme gjør Daleløkken Arbeidssenter som er tilknyttet kommunen med opplegg for arbeidsrehabilitering.

I biblioteket og innbyggertorget måtte interiørarkitektene også supplere den allerede eksisterende belysningen, delvis for å gi bedre arbeidslys til ansatte – og leselys til brukerne. Ateljé Lyktan og Fagerhult Belysning løste dette i samarbeid med interiørarkitektene, ved at man kjøpte ut ulike returer fra andre prosjekter som enten var feilleveranser eller utgåtte modeller, men fortsatt fullt brukbare med fortsatt gyldige garantier.

Bibliotekreoler ombruk fra tidligere bibliotek plassert i nytt mønster. Identitetsfarge brukt over for indikasjon om tilhørende tema. Kontrastfarge brukt rundt søyler med hensyn til universell utforming.

TV-benk på hjul laget av tidligere akustiske bordskillevegger.

Ventesone med benker laget av akustikkplater og ombruksputer.

Ferdig resultat av arbeidsstasjon i bibliotek «Fra skrivebord, avlastningsbord og bordskillevegger til arbeidsplass». Opprinnelig form på bordplate frest inn i front av arbeidsstasjon.

Byggeprosess hvor eldre brakker settes sammen for å skape arealet til det midlertidige innbyggertorget.

Befaring på ombrukslager til Asker kommune.
Tidligere kontormøbler undersøkes for sitt potensiale for ombruk.

Todelt amfi på hjul laget av tidligere avlastningsbord.
Brukes som roligsone og lesestunder.

Kreditering

SLEMMESTAD IBT, INNBYGGERTORG, ASKER
Firma
SPINN ARKITEKTER INTERIØR
Prosjektansvarlig
Morten Kaels, interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL
Prosjektdesigner
Mikkel Sebastian Juell, interørarkitekt/møbeldesigner BA
Oppdragsgiver
Asker kommune v/Ingunn Ramsfjell, A8 Lokalisering og Anja Østerli, prosjektleder ombruk
Koordinator brukerprossess
Randi Fjeldtvedt, arkitekt MNAL
Foto
Fin Serck-Hanssen
Web
spinnark.no, asker.kommune.no
Prosjektadresse
Slemmestad fabrikker, Vaterlandsveien 27, 3470 Slemmestad
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Undring og refleksjon
En utfordret stereotypi
Samlingssted for kunnskap og debatt
Til toppen