Pres­i­den­ten har ordet

Pres­i­den­ten har ordet

Det er like spennende hvert år med utgivelsen av NILs årbok – og nå er den her. Dette er en viktig publikasjon som sikrer at utvalgte prosjekter utført av interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL spres og gjøres tilgjengelig for interessenter internt og eksternt. Juryen har også i år, som tidligere år, hatt en utfordrende oppgave med å velge blant de innsendte prosjektene. I år presenteres 54 prosjekt med stor variasjon, hvorav fire er valgt til å være signal-prosjekter. I tillegg byr vi på interessante fagartikler med svært forskjellig innhold. Den røde tråden i artiklene i år er arbeidslivet som fagutøver innen interiørarkitektur. Ta deg tid til å lese årboken og benytt deg av den digitale utgaven interiørogmøbler.no hvor innholdet enkelt kan distribueres til kunder og samarbeidspartnere via e-post og sosiale medier.

Pandemien preger ikke lenger tilværelsen på samme måte som de to foregående årene. Medlemmene våre omfavner hverdagslivet med unison iver. Igjen kan vi dele erfaringer ansikt til ansikt. Vi higer alle etter å møtes. Foredrag og debatter planlegges og gjennomføres. Vi heier på denne entusiasmen blant medlemmene. NILs digitale lunsjmøter, hvor aktuelle prosjekter presenteres og diskuteres, har gitt en fremragende mulighet til å dele kompetanse og arbeider/prosjekter på tvers av landet. Antallet lunsjmøter er utvidet med mange interessante prosjekter, så det er bare å følge med og hekte seg på neste samling på nettet.

FNs klimarapport er skremmende og ikke til å «skyve under teppet». I byggebransjen kan alle vi fagutøvere bli så mye bedre til å ta vare på de verdiene vi allerede har, i stedet for å tenke kortsiktig fortjeneste, effektivitet og fornyelse. Interiørarkitekter og møbeldesignere har en unik posisjon og mulighet til å gjøre en forskjell og skape en holdningsendring. Vi kommuniserer med utviklere, gårdeiere, brukere, entreprenører og produsenter. MNILere kan og må bidra til at vi stopper klimaendringene og sørge for at vi oppnår de ønskede klimamålene innen 2030, satt av FN. Bærekraft og kvalitet er to viktige nøkkelord. Vi har allerede sett og vil i nær fremtid oppleve at funksjon, design og uttrykk naturlig endres i interiør- og møbelbransjen. Løsninger og produktvalg bærer preg av at vi ønsker å ta ansvar for et minimalt fotavtrykk i hvert oppdrag som utføres.

Russlands invasjon av Ukraina går ikke upåaktet hen! Uten å gå inn på alle de menneskeskjebner vi er vitne til, så har vi erfart at vi alle er så avhengige av hverandre for at alt skal fungere. Blant annet kan vi i vår bransje se at prisene øker og tilgang på enkelte byggevarer reduseres.

NIL har sammen med de andre arkitektfagene nådd frem med politisk påvirkningsarbeid gjennom den tverrfaglige arkitekturpolitiske plattformen. Dette er det nærmeste arkitekturprofesjonene noen gang har kommet til å snakke med en stemme. Vi fremstår samlet ovenfor politikere, beslutningstakere og i samfunnet ellers.

Vi i NIL er aktive i arbeidet med å fremme norske designere, norsk design og norsk designindustri i Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI 2.0). Både regjeringen og Designindustrien har satt seg høye mål for økt eksport av norsk design innen 2030, og SMI er en viktig verdikjede og samarbeidsplattform for å bidra til måloppnåelse.

Styret i NIL har tatt medlemmenes innspill fra siste landsmøte på alvor og fokuserer på å imøtekomme fremtidens medlemsmasse. Det er iverksatt to parallelle prosesser med arbeidsgrupper, en innen interiørarkitektur og en innen møbeldesign. Vi håper prosessene kan gi styret og administrasjonen gode retningslinjer og verktøy fremover for ytterligere å aktualisere NIL for unge og nyutdannede – samt profesjonsutøvere som har valgt å stå utenfor faginteresseforeningen. Sammen er vi sterkere og når frem der enkeltstemmer har mindre mulighet for å bli hørt. Styret og administrasjonen jobber kontinuerlig med Strategi og handlingsplan 2021–2023 med de fire fokusområdene; politisk påvirkning, bærekraft i fokus, støtte medlemmene og fremme profesjonen.

Den sterke posisjonen våre medlemmer har i dag, er resultatet av hardt felles arbeid og positivt pågangsmot for å skape økt synlighet – helt siden organisasjonen ble etablert i 1945. NIL skal fortsette å være en samlende organisasjon som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeide for å styrke fagene og profesjonens synlighet både lokalt og sentralt.

NIL bringer resultater – NIL er det naturlige valget for profesjonelle fagutøvere!


Monica D. Heck
President NIL 2019–Foto: Espen Grønli

Kreditering

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Undring og refleksjon
En utfordret stereotypi
Samlingssted for kunnskap og debatt
Til toppen