Grayson Per­ry. Innafor og utafor

Torsteinsen Design vant oppdraget med å designe den temporære utstillingen «Grayson Perry. «Innafor og utafor» i Lyshallen på det nyåpnede Nasjonalmuseet. Sir Grayson Perry er blant Storbritannias mest feirede og anerkjente kunstnere. Perrys første soloutstilling i Norge ga innblikk i hans mangfoldige produksjonen fra 1980-årene og frem til i dag.

Grayson Per­ry. Innafor og utafor

Torsteinsen Design vant oppdraget med å designe den temporære utstillingen «Grayson Perry. «Innafor og utafor» i Lyshallen på det nyåpnede Nasjonalmuseet. Sir Grayson Perry er blant Storbritannias mest feirede og anerkjente kunstnere. Perrys første soloutstilling i Norge ga innblikk i hans mangfoldige produksjonen fra 1980-årene og frem til i dag.

På sitt beste, spiller utstillingsdesign på lag med arkitekturens uttrykk og stemning. Lyshallen er Nasjonalmuseets krone, omtalt og ikonisk, unikt til stede i bybildet. Perrys fargesprakende og detaljrike kunst er en slående kontrast til hallens kjølige minimalisme. Utstillingsdesignets kunststykke var å forene innhold med rom.

Prosjektoppstart fant sted i januar 2022, seks måneder før museets storslåtte åpning. Forventningene til det ferske museumsbygget var høye, og læringskurven tilsvarende bratt for museumsansatte og designere.

Innledende fase ble viet utforskning av Lyshallens muligheter. Intensjonen var å forene salens translusente preg med strenge lyskrav til skjøre arbeider. Dagslyssimuleringer med ulike kombinasjoner av vegger og planløsninger ble utført. Konklusjon: Det viste seg umulig å skjerme ømfintlige verk gjennom utstillingsperioden uten å blende glassveggene. I neste fase ble fokus i stedet rettet innover i salen for å skape et lyst, samlende rom i rommet. Museets bestilling var at arkitekturen skulle bidra til «å skape et enkelt og rent uttrykk som gir fokus til kunstverkene uten for mye opplevd design-fiksfakseri». Perry selv ønsket en utstilling med et galleriaktig preg. Store veggflater og frittstående montere ble dimensjonert spesifikt for verk med ulike uttrykk, materialitet og størrelse – fra monumentale bildevev til keramiske vaser.

Verkene ble gruppert i temaer som kretset omkring identitet, samfunnsklasser, kjønnsroller og konsumersamfunnet. Utstillingsarkitekturen ble brukt til å definere temaene, styre publikumsflyt og legge til rette for oppdagelser underveis. Krav til universell utforming, rømning og sikkerhet lå implisitt i planløsningen.

Museets modulære lettveggsystem ble supplert med spesialtegnede spisse avslutninger for å gi veggene et elegant preg og tilføre utstillingen en diskré signatur. Lange utstillingsvegger ble kombinert med kortere temavegger og sammenstilt i vinkel for å skape romlige inndelinger. Mellomliggende spalter ga glimt på tvers av utstillingen. Temaveggene ble fargesatt med valører fra Perrys karakteristiske og sterke pastellpalett. Til keramikkvasene ble det spesialdesignet montre med innebygde finesser som forsterket fokusbelysningen og ivaretok sikkerhetshensyn. Grafisk utforming av tematekster, etiketter og trappebanner ble utført i samarbeid med museet.

Målsatte plan og snitt anga nøyaktig plassering av verk og etiketter, både på vegg og i montre. Motorsykkelen Kenilworth AM1 var et overraskelsesmoment i det bortre hjørnet av utstillingen.

Grayson Perry deltok aktivt i fargesetting av tekstvegger. Introveggen fikk «a flesh colour, pale pinky orange», NCS S 1015-Y80R. Størrelse og plassering av tekst ble utformet i samarbeid med grafisk designer og utprøvd i fullskala.

En utstilling virker ofte romslig på tegnebrettet eller på bilde. Det viktigste hensynet er likevel det som ikke synes, nemlig publikum. Sjenerøse mellomrom og gangsoner sørger for gode opplevelser til enkeltbesøkende så vel som grupper. Hvert verk er viktig og skal ytes rettferdighet.

Det ble designet og produsert til sammen 22 montere i 7 ulike størrelser. Utstillingsflater i foliert speil forsterket lyssetting av verkenes underside uten å gi uønskede reflekser.

Møbler i utstilling er viktige for slitne museumsbesøkende. Tosidige Senso fra Fora Form har et diskret utseende som ikke konkurrerte med den detaljrike kunsten. Møblene tenkes gjenbrukt i fremtidige utstillinger, særlig siden tekstilet tilsvarer det på museets øvrige utstillingsmøbler.

Veggene ble dimensjonert ut fra tiltrengt utstillingsflate og nøye plassert for å skape romlig inndeling for ulike temaer. For enden av salen ble det bygget en høy hvit vegg som speilet den faste veggen på motsatt side. Dette gjorde rommet lysere og understreket det galleriaktige preget, særlig sentralt i utstillingen.

Kreditering

GRAYSON PERRY, NASJONALMUSEET, OSLO
Firma
TORSTEINSEN DESIGN AS
Prosjektansvarlig
Solveig Torsteinsen, interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL
Oppdragsgiver
Nasjonalmuseet
Foto
©Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli
Web
torsteinsen.no, nasjonalmuseet.no
Prosjektadresse
Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen