Huset på Haugen

I Stensparken i Oslo stod det i mange år en falleferdig murvilla med en unik historie, som siden 60-årene har vært prestebolig fram til 2008, da skader på huset gjorde det ubeboelig. I 2017 ble det vedtatt at her skulle det etableres et ungdomshus – driftet av bydel St. Hanshaugen i samarbeid med bydel Frogner. Omsorgsbygg startet en omfattende renovering av villaen i 2020. MakersHub fikk i oppdrag av bydelen om å lage en interiørplan med ungdommer, som så videre utviklet seg til flere ulike deloppdrag over en periode på 2,5 år på grunn av suksessfull finansiering.

Huset på Haugen

I Stensparken i Oslo stod det i mange år en falleferdig murvilla med en unik historie, som siden 60-årene har vært prestebolig fram til 2008, da skader på huset gjorde det ubeboelig. I 2017 ble det vedtatt at her skulle det etableres et ungdomshus – driftet av bydel St. Hanshaugen i samarbeid med bydel Frogner. Omsorgsbygg startet en omfattende renovering av villaen i 2020. MakersHub fikk i oppdrag av bydelen om å lage en interiørplan med ungdommer, som så videre utviklet seg til flere ulike deloppdrag over en periode på 2,5 år på grunn av suksessfull finansiering.

Huset består av fire etasjer, inklusive kjeller og loft, på totalt 450 m2. MakersHubs arbeid har primært omhandlet interiør og møblering i aktivitetsrommene. De har fungert som totalentreprenør, der de er ansvarlig for alt fra design, produksjon og praktisk gjennomføring. Ettersom prosjektet ikke hadde full finansiering ved oppstart, har prosessen ikke vært helt lineær. MakersHub startet med å utarbeide en konsept- og interiørplan for huset.

I innsiktsfasen arrangerte MakersHub ni ulike tematiske verksteder med en gjeng lokale ungdommer som var ansatte gjennom ungdomsjobber i bydelen. De bygde en analog modell av huset, som ble brukt til å eksperimentere med møblering og farger. Utover våren 2021 fortsatte arbeidet, der ungdommene under veiledning av MakersHub restaurerte brukte møbler og utarbeidet en detaljert fargeplan. Den sommeren fikk bydelen nøkkelen til huset, et blankt lerret – der hvite vegger ble fylt av farger, malt av en gjeng ungdommer i sommerjobb hos bydelen.

MakersHub spesialdesignet ulike møbler, basert på ungdommens ideer. I høstferien gjennomførte de deltagende bygging, der ungdommer bygget en kosehytte, monterte sammen spesialproduserte sofaer, sydde og farget sofaputetrekk. Januar 2022 åpnet ungdomshuset dørene.

Utover våren fikk bydelen mer finansiering til samskapende interiørbygging, og MakersHub fortsatte med å detaljere ut, designe, produsere og bygge flere momenter fra interiørplanen: en mobil scene, kontrollbord til studioet, sofabord, møbler til verksted og samtalerom. Sommeren 2022 organiserte de ungdommer i sommerjobb til å male egne veggmalerier.

Ungdommene ønsket at det i kjelleren skulle være øvningslokale og studio for innspilling av musikk, samt et verksted for kreativt arbeid som kunst og tekstil. Første etasje ble samlingspunktet med en kafe og kjøkken. Samtidig skulle man kunne arrangere større arrangementer, som konsert, som krever fritt gulvareal. MakersHub utviklet et fleksibelt møbleringskonsept, med sofaer som relativt enkelt kan flyttes rundt, og også ut av rommet for å frigjøre gulvplass til annen aktivitet. Andre etasje er forbeholdt konsentrerte ungdomsrelaterte aktiviteter, som gaming, biljard, trening og et eget rom til avslapping, studie og samtale.

MakersHubs erfaring er at når ungdommen selv er med på å skape sine omgivelser og får en tilhørighet til prosessen, bidrar det til en større eierskapsfølelse til det ferdige resultatet – som videre resulterer i at brukerne tar godt vare på stedet og de fysiske objektene. Dette er verdier MakersHub tar med seg i alle prosjekter, som danner deres grunnlag for bærekraftprinsippet om levetid.

De fleste møblene i prosjektet er spesialdesignet for å imøtekomme ungdommenes ønsker og behov, samt rommenes fysiske begrensninger. Der det er gjort innkjøp, har dette blitt gjort gjennom gjenbruksagenter.

For å muliggjøre mestringsfølelsen av å være med å designe og bygge noe selv, anvender MakersHub seg av produksjonsteknikken CNC. Med denne metoden produserer MakersHub møblene selv på Fellesverkstedet i Oslo, og er utformet med tanke på at de skal bli montert sammen av ufaglært ungdom. Møblene består av ulike komponenter, som betyr at når noe har gått i stykker, kan man bytte ut én møbelkomponent istedenfor å kaste hele møblet.

Her er den vakre villaen i bakgrunnen, mens i forgrunnen er de prefabrikerte bitene til arbeidsbordene til verkstedet. Ungdommer i sving med å montere dem sammen, under veiledning.

Bildet viser et glimt av hvordan ungdommene jobbet med fargeplanen i modell. Modellen i seg selv ble bygget i kapa-papp, mens interiør-veggene er tynne MDF-plater kappet med laser, slik at ungdommene kunne male ulike farger på de ulike veggene og eksperimentere med kombinasjoner. Det var på denne måten de landet fargeplanen.

Hovedrommet i første etasjen er ungdomshusets hjerte. Her har ungdommene lekt seg med fargekombinasjonene og brukt primært tre ulike farger for å skape ulike soner. Til venstre i bildet ser du et glimt av de populære kosehyttene, der ungdommene har mulighet til å trekke seg litt tilbake fra det store åpne rommet.

En av ungdommene maler veggmaleri på yoga- og treningsrommet. Motivet har ungdommene selv tegnet, skisse på hånd, før MakersHub overfører tegningen digitalt og prosjekterer den på veggen, slik at ungdommene selv kan utsmykke huset sitt.

Her ser man prosessen med å montere en sofamodul sammen. MakersHub lagde enkle monteringsmanualer, slik at ungdommene etter opplæring var selvgående med å montere sammen over 20 sofamoduler i ulike Formica-farger for de ulike rommene.

I rommet er hovedmøbleringen sofamodulene. De er produsert av kryssfinerplater med Formica og hver modul har ytre mål på 140 x 70 cm. Modulene kommer i venstre- og høyre-versjon med armlene. Modulene kan kombineres sammen i mange ulike kombinasjoner, som gjør at det kan imøtekomme flere ulike aktiviteter med ulikt møbleringsbehov. Langsmed alle vinduene er radiatorene blitt bygget inn for å skjermes mot hærverk og slitasje. Kafeområdet er veldig populært med sittebenk og bord med «wonky» former, som ungdommen beskrev det. Stolene har de upcycled, kjøpt i en bruktbutikk, spraylakkert stålrørene, pusset og lakket treplatene. Kafedisken er plassbygget med en slitesterk Corian-plate
som topplate.

Kreditering

HUSET PÅ HAUGEN, OSLO
Firma
MAKERSHUB ARKITEKTUR AS
Prosjektansvarlig
Else Marie Abrahamsen Egenes, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
Bydel St. Hanshaugen
Foto
Petter Abrahamsen, prosessbilder av MakersHub
Web
makershuboslo.com, oslokommkune.no
Prosjektadresse
Pilestredet 84B, 0354 Oslo
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen