Jubileum­sår­bok

Jubileum­sår­bok

Det tar flere år å planlegge innholdet til en jubileumsårbok. Det ble tidlig klart at årboken 2020 skulle inneholde tekstbidrag som viste veien bakover og fremover; fokus på pionerene før opprettelsen av NIL i 1945 – og en tidslinje gjennom forbundets 75 år. Redaksjonen ønsket en innledning før hver kategori, skrevet av erfarne medlemmer. Fokus på sosial interiørarkitektur så vel som transformasjon av bygg er hva man må forholde seg til i årene som kommer. I løpet av 2020 skulle tre nasjonale monumentale kulturbygg stå klare; Deichman, Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Hvor mange NIL-medlemmer har bidratt, og selv med utsettelse av åpningene av forskjellige årsaker, får man her innsyn i prosessene. Årboken kunne ikke blitt til uten viktige tekstbidrag fra medlemmene.

Samarbeidet med daglig leder og ikke minst grafisk designer er helt essensielt for å skape en årbok av kvalitet. Redaktøren takker for spennende bidrag og gratulerer alle medlemmer med jubileet.

Inger Schjoldager
Sjefredaktør
Orfeus forlag

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Til toppen