Pres­i­den­ten har ordet

Pres­i­den­ten har ordet

Lanseringen av årboken i 2020 blir spesiell og annerledes. Vi ser tilbake på fantastiske 75 år i foreningen. Medlemmer av NIL har vært med på en unik reise med utvikling av faget. NIL ble etablert 29. mai 1945, rett etter 2. verdenskrig. Landet skulle bygges opp igjen, og det var et skrikende behov for at kompetente fagpersoner innen vårt fag bidro i utviklingen. Blant annet ble det jobbet mye med å gi Norges befolkning nye, smartere hjem og godt fungerende arbeidslokaler. Den gang som nå viste vi i vårt fag nysgjerrighet, interesse for utvikling, vilje til å se fremover – samt å tenke nytt. Vi har mange å takke blant NIL-medlemmene for at vårt fag står så sterkt i bransjen i dag.

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2020 gir et tilbakeblikk på historien, en retning for fremtiden og presenterer prosjekter ferdigstilt det siste året, utført av interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL. For oss medlemmer har årboken blitt en viktig del av vårt varemerke, denne utgivelsen er den 33. i rekken.

Utviklingen av vårt fag er godt formidlet gjennom alle disse utgivelsene. Vi forbedrer stadig årboken for så vel medlemmer som andre mottakere. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å spisse presentasjonen av innholdet. Juryen har hatt en utfordrende oppgave med å velge blant de innsendte, flotte prosjektene fra våre medlemmer. 53 prosjekt med variasjon i tematikken presenteres i årets jubileumsårbok. I tillegg byr vi på interessant innhold med faglige artikler, fascinerende historiske tilbakeblikk, oppdatert medlemsregister og annonser som er av stor interesse for leserne. Jubileumsårboken er en aktuell og relevant publikasjon for våre medlemmer, markedet og andre interessenter.

NIL har i tillegg til papirutgaven av INTERIØR & MØBLER 2020 arbeidet med å digitalisere årboken fra og med 2020. Om alt går etter planen, lanseres plattformen samtidig med utgivelsen av papirutgaven. Vi håper våre medlemmer, samarbeidspartnere, annonsører og andre interessenter opplever dette som et løft og en ytterligere synliggjøring av våre medlemmers arbeider.

I året som har gått har NIL hatt flere kontaktpunkter med markedet. NIL er assosiert medlem av Oslo arkitekturtriennale og deltok i 2019 med utstillingen «Interørarkitektur og degrowth» i Rådhusgata 7 i Oslo. Statsbygg har samarbeidet med NIL i forbindelse med utarbeidelse av deres utlysning av rammeavtale med fokus på helhetlig rådgivningstjenester knyttet til utvikling og modernisering av statlig lokalbruk. NIL deltar også aktivt sammen med den øvrige i arkitekturbransjen i arbeidet om en felles politisk plattform, «God arkitektur for et bedre samfunn». Målet er å fremme arkitektur i sin helhet – og forhåpentligvis forbedre beslutningsprosessene og lovverket i Norge.

NILs fagdag 2020 hadde tittelen «Vi bygger landet!». Her ønsket vi å fokusere på sosial bærekraft og klimakrise. Det er et skrikende behov for at alle tenker annerledes og nytt for å sikre fremtiden for våre etterkommere. Sammen har vi mulighet for å bidra til å redusere bransjens miljømessige fotavtrykk.

I skrivende stund har de fleste av oss hjemmekontor grunnet SARS-CoV-2-viruset, noe som dramatisk påvirker hverdagen til den enkelte. Handlingsmønsteret og arbeidsformer endres som aldri før i det private og på jobb. Vi besitter kompetanse og kunnskap om endring og kan sette oss i førersete og lede prosessen for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har nå en unik mulighet til å fokusere på nye arbeidsformer, FNs 17 bærekraftsmål, nedvekst og en positiv fremtid. Det skal bli meget interessant å følge utviklingen av hvordan denne pandemien vil påvirke vårt fag fremover.

Konsekvensene har vi i skrivende stund ikke helt oversikt over. Men at pandemien vil sette dype spor, har vi alle forstått. Fagdagen og landsmøte ble utsatt på ubestemt tid. Det er allikevel godt å se hvilken styrke dere alle har utvist, og hvordan våre medlemmer gjør det dere kan for å holde hjulene i gang i bransjen. Flere av oss opplever bedre dialog med kunder og kollegaer enn tidligere, med virtuell kommunikasjon og skjermdeling. Innlegg på sosiale medier har endret seg med ekstra energi, tips og anbefalinger som deles på kryss og tvers. Jeg opplever et samhold blant medlemmene og en positiv atmosfære som gir håp om at vi skal komme styrket tilbake på den andre siden av koronapandemien.

Det er avgjørende at omverdenen får innsikt i hvilke prosesser som inngår i våre oppdrag, og fortsetter å forstå betydningen av hvilken kompetanse MNIL besitter. NIL er og skal fortsette å være en organisasjon som støtter våre medlemmer, sprer informasjon og driver faget fremover.

NIL bringer resultater – NIL er et naturlig valg for den profesjonelle fagutøveren!

Monica D. Heck
President NIL 2019–

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Til toppen