En stue for alle

Etter nesten to tiår har innbyggerne på Laksevåg i Bergen fått tilbake sitt bydelsbibliotek – et resultat av iherdig innsats fra flere innbyggerinitiativ. Prosjektet er grunnet i bred innbyggermedvirkning: Å gi eierskap gjennom medbestemmelse, og en integrert bydelsidentitet i prosjektet, har gitt stolthet i en bydel med utfordringer. Bergen Offentlige Bibliotek inviterte seks selskap til en konkurranse med vekt på barn, fleksibilitet, bærekraft, lokal tilknytning og innovasjon for interiøret til nye Laksevåg bibliotek. Haltenbanken vant oppdraget med forslaget «Bokallmenningen». Samspill med oppdragsgiver, brukergruppene, innbyggerne på Laksevåg og prosjektgruppen var svært viktig i prosjektet for å oppnå målene.

En stue for alle

Etter nesten to tiår har innbyggerne på Laksevåg i Bergen fått tilbake sitt bydelsbibliotek – et resultat av iherdig innsats fra flere innbyggerinitiativ. Prosjektet er grunnet i bred innbyggermedvirkning: Å gi eierskap gjennom medbestemmelse, og en integrert bydelsidentitet i prosjektet, har gitt stolthet i en bydel med utfordringer. Bergen Offentlige Bibliotek inviterte seks selskap til en konkurranse med vekt på barn, fleksibilitet, bærekraft, lokal tilknytning og innovasjon for interiøret til nye Laksevåg bibliotek. Haltenbanken vant oppdraget med forslaget «Bokallmenningen». Samspill med oppdragsgiver, brukergruppene, innbyggerne på Laksevåg og prosjektgruppen var svært viktig i prosjektet for å oppnå målene.

Bergen kommune vedtok nytt bibliotek 2018, og Haltenbanken ble involvert i mai 2020. Biblioteket åpnet desember 2020. Haltenbanken fulgte arbeidet fra vunnet konkurranse og frem til åpningen.

Prosjektet har basis i en grundig medvirkningsprosess der det er brukt designmetodikk for å avdekke innbyggernes ønsker og behov. Det ble gjennomført brukerundersøkelser i form av intervju, workshops, drømmevegg/forslagskasse og arrangement i regi av biblioteket før nytt biblioteket åpnet.

Underveis hadde de åpent rålokale med utstilling av visualiseringene fra konkurransen, med prototyping av møbleringen på gulvet, med møbel-
og materialprøver, pop up-bibliotek og iskremvogn. Interiørarkitektene snakket med inviterte grupper fra barne- og ungdomsskole, innbyggerinitiativgrupper, språkkafe og alle som kom innom. Det var veldig viktig at det nye biblioteket skulle fremstå like moderne og nytt som i andre bydeler selv om det ble brukt gjenbruksmaterialer og -møbler. De måtte også overbevise ulike håndverkere om at oppsirkuleringen lot seg gjennomføre.

ØNSKER OG BEHOV
Det nye biblioteket skulle ta rollen som et tredje rom mellom hjem og skole/arbeid – en stue for alle i bydelen. Laksevåg er en tradisjonsrik bydel med sterk identitet. Beboerne er opptatt av bydelens stolte arbeiderhistorie og industrielle røtter. Det skulle komme til uttrykk at Laksevåg bydel er svært sammensatt etnisk og kulturelt. Biblioteket skulle ønske alle velkommen.

SANSELIGHET
Konseptet i vinnerbidraget var å skape et felles rom – en park eller allmenning – der det er ulike soner for ulik bruk. Farge- og materialvalg tar utgangspunkt i det. På Laksevåg står et landemerke – en gul kran. Denne er flyttet inn i barneavdelingen og er blitt både trekkplaster og midtpunkt. De industrielle røttene er også trukket inn i voksenavdelingen, der gulmalte H-bjelker fyller funksjon som gardinoppheng som gir fleksibel rominndeling og støydemping.

MATERIALER OG KONSTRUKSJON

Kubbegulvet og tribunen er bygget av trevirke som en gang fraktet Bybanens vogner til Bergen. Spileveggene er trevirke fra riving av lærerhøgskolen, klappstolene likeså. De gule stolene er levert av innbyggerne i området – i prosjektet etterlyste vi ensomme trestoler som kunne få nytt liv. I barneavdelingen er mye av interiøret gjenbrukt og pusset opp fra andre avdelinger. Valg av materialer, overflatebehandling og møbler har vært styrt av at det skulle være miljøvennlige produkter med kort reisevei, samtidig som de skulle gi opplevelse og varme fra naturlige overflater.

Biblioteket er tilholdssted for flere foreninger og lag som bidrar til økt tilhørighet, kulturell kapital og samhold. Oppsirkuleringen i prosjektet har involvert flere; i kommune, byggefirma og hos Haltenbanken. Arbeidet med biblioteket overbeviste alle involverte om at det finnes stor verdi i å gjenbruke. Ikke minst, opplever man at Laksevågs innbyggere er stolte av historiene som lever videre i materialer og møbler.

Konseptskissen er hentet fra konkurranseunderlaget
og ble styrende for valg av farger og materialitet i prosjektet.

Fra barneavdelingen med en liten versjon av Laksevågs landemerke – den gule kranen – i forgrunnen. Kranen fungerer og kan heise en kurv med bøker eller leker opp og ned.

Etter konkurransen hadde de en åpen dag der de inviterte inn alle som ville komme til å se og kommentere på visualiseringene og gulvplanen fra konkurransebidraget.

Voksenavdelingen har både studieplasser og godstoler.

Frittstående hyllemoduler på hjul ble tegnet og bygget spesielt til biblioteket. De er produsert lokalt i metall og treverk. Voksenavdelingen på biblioteket har hentet fargepaletten fra parkens plener og natur.

Haltenbanken har tegnet egne ikoner basert på formspråk hentet fra de gamle industrianleggene i nabolaget.

Barneavdelingen med integrerte klappstoler oppsirkulert fra Lærerhøgskolen. Stolene var originale 60-talls auditoriestoler
som har fått ny hud og nytt liv.

Kreditering

LAKSEVÅG BIBLIOTEK
Firma
HALTENBANKEN BERGEN AS
Prosjektansvarlig
Elise Sæle Dahle, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
Bergen kommune, Laksevåg bibliotek
Grafisk design
Haltenbanken
Designteam Haltenbanken
Sissel Falch, Åsta Lindemann, Ørjan Ingvaldsen, Vidar Flak og I-Chih Lu
Foto
Cecilie Bannow
Web
haltenbanken.com, bergenbibliotek.no
Prosjektadresse
Damsgårdsallmenningen 1, 5160 Laksevåg
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen