Godt bevart sjel

Lokalene til Peppes Pizza Stortingsgata har vært i bruk i over 30 år, og er fremdeles en populær møteplass både for stamgjester og nye gjester. Moden for oppgradering fikk Romlaboratoriet jobben med totalrehabiliteringen av restauranten.

Godt bevart sjel

Lokalene til Peppes Pizza Stortingsgata har vært i bruk i over 30 år, og er fremdeles en populær møteplass både for stamgjester og nye gjester. Moden for oppgradering fikk Romlaboratoriet jobben med totalrehabiliteringen av restauranten.

Med base i det allerede utviklede konseptet har de respektfullt tilpasset dette til en restaurant med lang historie. Romlaboratoriet har gått planleggingen av den nye restauranten ydmykt i møte og har søkt å skape en restaurant med nye, funksjonelle løsninger i kombinasjon med det eksisterende interiøret.

Restauranten er delt inn i tre deler; Inngangsparti på gateplan, en øvre mesaninetasje og en underetasje. Målet for prosjektet har vært å åpne opp lokalet for bedre synlighet og oversikt, samtidig som fokus har vært på gjenbruk, stedsidentitet og ønske om å beholde deler av de eksisterende elementene. Visjonen har vært å fornye uten å miste Peppes-sjela.

De har åpnet opp restauranten ved å fjerne gamle rom og stuer med nedsenket himling og slik fått frem den store takhøyden som tidligere var gjemt bak mørke og sorte trekonstruksjoner. Toppen av vinduet mot Stortingsgata, som har vært blendet siden åpningen, er gjenåpnet og gir bedre dagslys til lokalet. Den gamle serveringsdisken lå bortgjemt bak en sittebås, men er nå utvidet og trukket nærmere inngangspartiet for bedre synlighet og tilgjengelighet for restaurantgjester. Den eksisterende teglsteinen bak disken er bevart og supplert i høyden, og skaper en fin kontrast til den nye grønne flislagte veggen ved inngangen. Den nye planen er mer åpen og tilgjengelig for alle på gateplanet.

Gjennom hele prosessen har det vært viktig å bevare Peppes-atmosfæren. Den gamle restauranten har et unikt særpreg og en historie som har vært viktig å ivareta. På mesaninetasje er det beholdt så mye som mulig av det opprinnelige interiøret. Alle sittebenker i god nok stand er beholdt og trukket om, noen også beholdt som de opprinnelig var. Trapp mellom mesanin og underetasje ble blendet igjen og håndverkerne lagde nytt gulv av trappetrinnene. I det runde trapperommet ble det etablert en sittebenk og trappesøylen ble kuttet ned og brukt som bordunderstell. Også i underetasjen er det beholdt mye av særpreget, som gamle tømmervegger og sittebenker. Her var det også ønske om å etablere et større rom som kunne brukes til selskaper og møter. Rommet fikk en flott glassvegg i stål og trådglass som slipper lyset inn fra de store vinduene ut mot bakgaten.

En viktig del av Peppes-konseptet er gjenbruk, både av bygningsdeler, interiør, møbler og dekor. I restauranten i Stortingsgata har blant annet gamle vinduer og dører fra det gamle interiøret, blitt samlet og fremhevet – og er gjenkjennelige elementer i ny sammenheng. Eksisterende bord har blitt slipt ned, beiset og gjenbrukt. Mange av de eksisterende sittebenkene er trukket om og stoler er gjenbrukt. Tilsatte materialer som beiset treverk og ulltekstiler står fint til de eksisterende materialene og bidrar til en lun og uformell stemning. Restauranten hadde mange flotte detaljer som blant annet gamle tømmer- og teglvegger. Disse er bevart og bidrar til å bevare sjelen fra det gamle interiøret.

Bygget er gammelt og sammenlappet, noe som resulterte i en del utfordringer underveis. Gjennom utallige befaringer og godt samarbeid med håndverkerne i Bico Bygg og Innredning løste Romlaboratoriet mye på stedet. Overordnet plan ble i hovedsak fulgt, men mange justeringer ble tatt underveis for å sy gammelt og nytt godt sammen.

De gamle veggene, og dermed stemningen, er beholdt.

Møbleringsplan.

I skjermvegg mot inngang og trekk fra ytterdør er gamle vinduer satt inn – en kavalkade over det gamle. Det buede vinduet ble gjenåpnet og gir bra utsyn og dagslys.

Den grønne flisveggen med plakater og planter representerer
noe av det tilsatte og nye i inngangsområdet i restauranten.

De gamle og kjente båsene fikk stå. De er rensket for tak og takstein.

Bar-/matdisk ble utvidet og har fått en mer fremtredende posisjon. Den binder det langstrakte lokalet bedre sammen.

Gamle dører tidligere brukt i innredningen er samlet på en vegg.

Kreditering

PEPPES PIZZA STORTINGSGATA, OSLO
Firma
ROMLABORATORIET AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Kjersti Hoel Gazzola
Oppdragsgiver/byggherre
Peppes Pizza
Foto
Yvonne Wilhelmsen
Web
romlab.no
Prosjektadresse
Stortingsgata 4, 0158 Oslo
Havsmak
Trekanten
En innbydende grønn oase
På toppen av Barcode
Assosiasjoner til Brooklyn
Hverdagsplass med digg topping
Til toppen