Har­monisk samklang

I konkurranse med to andre arkitektfirmaer, vant LINK arkitektur våren 2019 en plan- og designkonkurranse med forslaget «Samklang». Som tittelen tilsier var målet å skape en kirke som klinger harmonisk sammen med den eksisterende kirken. Bygget er utformet med respekt for den gamle kirken (fra 1830) på tomten, men står samtidig frem som et selvstendig bygg som viser at dette er fremtidens hovedkirke i byen. Vennesla fremstår som en grønn og urban bygd, hvor kirken har en sentral rolle. Den nye kirken ble vigslet i april 2022, og fikk samme år tildelt «Årets Byggepris» under den årlige Byggedagen arrangert av Kristiansand Byggeforum.

Har­monisk samklang

I konkurranse med to andre arkitektfirmaer, vant LINK arkitektur våren 2019 en plan- og designkonkurranse med forslaget «Samklang». Som tittelen tilsier var målet å skape en kirke som klinger harmonisk sammen med den eksisterende kirken. Bygget er utformet med respekt for den gamle kirken (fra 1830) på tomten, men står samtidig frem som et selvstendig bygg som viser at dette er fremtidens hovedkirke i byen. Vennesla fremstår som en grønn og urban bygd, hvor kirken har en sentral rolle. Den nye kirken ble vigslet i april 2022, og fikk samme år tildelt «Årets Byggepris» under den årlige Byggedagen arrangert av Kristiansand Byggeforum.

Interiørarkitekt har utført alt fra konsept, planløsning, belysningsplan og veggplan, til all fast innredning. Det er lagt vekt på å skape et bygg som er sosialt og økonomisk bærekraftig, og samtidig fleksibelt, åpent og tilgjengelig. Brukergrupper har vært aktive fra første stund, her har interiørarkitektene vært svært aktive – deres løsninger er tuftet på ønsker og innspill fra workshops. Arkitekt og interiørarkitekt har jobbet i tospann igjennom store deler av prosessen.

Sosial bærekraft har vært en rettesnor for alle involverte. Kirken skal være åpen, trygg og tilgjengelig. I praksis vil det si at universell utforming har blitt løftet opp. Toaletter er kjønnsnøytrale, garderober er praktiske og tilgjengelige for alle, materialer og farger gir ro, sittegruppene er mange og varierte, belysning og akustikk er tilpasset aktivitet og formål. For å ivareta UU-krav, blir både ulike tretyper og farger brukt for å skape kontraster. Effektive og åpne romforløp er tilpasset flerbruk. Kirken må være tilpasset mennesker i alle faser i livet. Kirken er også en arbeidsplass. Hele andre etasje er viet administrasjon, med 13 cellekontorer, undervisningsrom og tekjøkken/sosial sone. Kjøkkeninnredningen er i samme utførelse som veggene, for å bidra til en visuelt rolig atmosfære.

I tillegg til gudstjenester skal bygget være et sted for alt fra fortrolige samtaler, sosiale samlinger i hverdagen, ungdomskafe og søndagsskole, til konsert, bryllup og begravelse. Dette krever et gjennomtenkt og fleksibelt interiør, som skaper gode, trygge rammer. Det er en variasjon mellom løse og faste møbler, slik at alle rom har sine funksjoner, i tillegg til ønsket fleksibilitet.  De har valgt en miks av materialer, farger  og interiørelementer, som bidrar til en hjemlig atmosfære. Ved valg av materialer og overflater, har det blitt lagt vekt på å sikre et godt inneklima. Det har vært arbeidet mye med å finne gode akustiske løsninger.

Det er en rekke stedsbygde møbler i kirken. Her er det lagt vekt på at møblene skal kunne ha flere funksjoner. I 2. etg. er det integrert sittemøbler med plantekasser som rekkverk. Det er flere steder laget skap- og oppbevaringsløsninger som sømløst glir inn i veggen. Dette bidrar til nøytrale rom, uten unødvendig rot. I selve kirkerommet er det integrerte sittebenker med oppbevaring, innfelt i vindusnisjer.

Stokker fra den første kirken i Vennesla fra 1500–1600-tallet er montert i fondveggen i stillerom og under alterbordet i kirkesalen. Denne ble revet da ny kirke ble vigslet i 1830. Stokker fra denne kirken ble tatt vare på for ettertiden. Symbolsk har man slik bygget den nye kirken på et fundament fra den første kirken i Vennesla. Kunstner Tor Lindrupsen har stått for utførelsen på fondveggen i stillerom og altertavlen i kirkesalen.

Vennesla kirke – en teglsteinskirke.

I 2. etasje finner vi administrasjonens tekjøkken og sosiale sone. Ryggen på sittebenken har en integrert plantekasse, samt en lav glassvegg. Det er åpent ned til 1. etasje, og overlys skaper en lys og luftig kobling mellom de ulike funksjonene i bygget.

Kafe i foaje med ulike sittegrupper. De runde ståbordene på hjul, har strømuttak og beplantning.

Trapp opp til administrasjonsdel, det er flotte overlys gjennomgående i hele bygget.

Stillerommet, med egen inngang, er åpent for alle, til ettertanke og refleksjon. Fondvegg, med stokker fra gammel kirke, ved kunstner Tor Lindrupsen

Ledelinje opp til alteret er utført med innfelte messinglister. Sirkelformede, store armaturer i messing gir rommet et moderne preg. Det var ønskelig med fleksible løsninger, derfor er det valgt løse, kjedemonterte stoler. Stokker fra den første kirken i Vennesla (tidlig 1600-tall) er montert under alterbordet i kirkesalen. Kunstner Tor Lindrupsen har stått for utførelsen av altertavlen.

Kreditering

VENNESLA KIRKE, VENNESLA
Firma
LINK ARKITEKTUR, TEAM STAVANGER AS
Prosjektansvarlig
Camilla Songe-Møller, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider
Kamilla Stokkevåg
Oppdragsgiver/byggherre
Vennesla kirkelige fellesråd
Arkitekt
LINK arkitektur AS
Landskapsarkitekt
LINK arkitektur AS
Kunstner
Tor Lindrupsen, altertavle og fondvegg i stille rom
Foto
Inger Marie Grini
Web
linkarkitektur.com, kirkebakken.no
Prosjektadresse
Venneslavegen 282, 4700 Vennesla
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen