Kunnskap i paradis

Kronstad 2 (K2) er det nye bygget som kompletterer Campus Kronstad for Høgskulen på Vestlandet. HVL (tidligere Høgskolen i Bergen; HiB) har vunnet flere priser for sitt første byggetrinn bl.a. for universell utforming. Nå hadde HVL behov for større arealer og ønsket et bygg med høye miljøambisjoner, tilrettelagt for fremtidens studieformer og arbeidsformer. Metropolis har vært med fra A til Å i dette prosjektet – fra konkurranse i byggeprosjektet i 2017 til innflytting i møbelprosjektet og studiestart i august 2020.

Kunnskap i paradis

Kronstad 2 (K2) er det nye bygget som kompletterer Campus Kronstad for Høgskulen på Vestlandet. HVL (tidligere Høgskolen i Bergen; HiB) har vunnet flere priser for sitt første byggetrinn bl.a. for universell utforming. Nå hadde HVL behov for større arealer og ønsket et bygg med høye miljøambisjoner, tilrettelagt for fremtidens studieformer og arbeidsformer. Metropolis har vært med fra A til Å i dette prosjektet – fra konkurranse i byggeprosjektet i 2017 til innflytting i møbelprosjektet og studiestart i august 2020.

Sammen med L2 Arkitekter AS; som ble engasjert av Kruse Smith Entreprenør AS vant Metropolis konkurransen om bygget. Konseptet de vant med var «Edens hage». Inn- og utside er store kontraster på bygget. Fasaden er stram med rette linjer og er kledd med metall mens innsiden er organiske formet i lyst tre i med et lyst, herlig atrium; en grønn oase med flere «kunnskapstrær».

Metropolis vant også, uavhengig av dette, møbleringsprosjektet som HVL lyste ut separat. Dette oppdraget omfattet brukerprosesser med workshops i forbindelse med overgang til aktivitetsstyrt arbeidsform så vel som integrering av gjenbruksmøbler og anskaffelse av nye møbler inkludert spesialinnredning til hele bygget. Skolen utfordret sine ansatte til å tenke nytt i forhold til arbeidsform og lokaler. I norsk akademia er aktivitetsbasert arbeidsform relativt nytt. Derfor dro en nøkkelgruppe på studietur til Nederland for å bringe hjem ny inspirasjon og erfaring.

Kun avdelinger med stor motivasjon har fått sin nye arbeidsplass i det nye bygget. Brukerprosessen har resultert i en godt tilpasset ABW-løsning for HVL. Interiørarkitektene bisto også med en brukerundersøkelse for å kartlegge behov. En av tingene som kom fram var et sterkt behov for gode sosiale møteplasser for de ansatte. I K2 er derfor store aktive torg i hver etasje. Disse knyttes sammen av interntrapp som er raskeste veien mellom disse. De ansatte har tilhørighet på etasjenivå, men kan jobbe hvor de vil. Her er store stillesoner og mange multirom for konsentrasjonsarbeid i tillegg til gode samhandlingsarenaer og uformelle møteplasser. Sistnevnte var en mangelvare i byggene de kom fra.

Spesielt fokus på universell utforming i begge prosjektene har vært viktig for oppdragsgiver. Gode kontraster og lesbarhet er gjennomført i et helhetlig konsept med friske kulører, taktile organiske materialer integrert i arkitekturen. Edens hage skal friste og inspirere alle. I brukergruppen har de hatt en egen representant for universell utforming for å sikre best mulig tilrettelegging. Med mange multirom har det vært lett å legge til rette for ulike behov.

Bygget fremstår som en frisk og selvstendig del av Campus Kronstad og danner samtidig den siste «veggen» i uteplassen som nå blir et ordentlig torg mot resten av campus. I første etasje mot plassen ble den nye studentkafeen lagt med uteservering og med spennende spesialtegnede møbler. Dette er det eneste stedet det ikke er pepret med stikkontakter; da dette er et sted for pause og kortere opphold; mens en skal trekke andre steder for arbeid over tid.

Bygget huser mange fagområder og fellesfunksjoner. Noe av det mest spesielle er lærings-LAB for lærerutdanningen med mobil spesialinnredning. Alt er utført i tre som en organisk motsats til alt hightech- utstyr for læring og utvikling. Innredningen her er bygget opp av enkle former som er lett å flytte på og har flere bruksområder. Kantine for etterutdanning samt store fleksible auditorier med det nyeste av AV-utstyr er også kjærkomne rom for hele Campus Kronstad. Selve atriet er også et amfi i seg selv og er utstyrt med AV-utstyr for foredrag eller musikk- og scenefremføring. Edens hage inneholder mange muligheter til både selvstudium og kollokviegrupper. Interiørarkitektene tegnet halvåpne spesiallagede grupperom og høye bord langs rekkverket. Her kan en kikke inn på det som skjer i undervisningsrom, hos lærerne eller følge med på bevegelsen opp og ned i atriumstrappene. Den fysiske transparensen gjenspeiler verdiene til skolen. Studenter og ansatte uttrykker begeistring.

Prosjektet er nominert til Årets skolebygg 2021. Som en naturlig utvidelse av kunnskapsdelingen som finner sted på den årlige Temauka om bygging av fremtidens skole, deles det ut en pris for Årets skolebygg.

Grønn oase i organisk helhet.

Organisk spesialinnredning i studentkafe mot torget.

Mange store og små rom med integrerte møbler for studier.

Fleksibel innredning med mange møteplasser på ansatttorget.

LæringsLAB: Fleksibel spesialinnredning i naturlig materialer møter high tech-utstyr.

Kreditering

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, BERGEN
firma
METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Hanne Cathrine Arvik
Prosjektmedarbeider
Interiørarkitekt MNIL An-Magritt Gjertsen
Oppdragsgiver
HVL og Kruse Smith
Arkitekt
L2 Arkitekter
Byggherre
Statsbygg/HVL
Foto
Mauricio Esteban Pavez Ramirez/HVL og Metropolis
Web
metropolis.no, hvl.no
Prosjektadresse
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Vennlig og innbydende
Rom for lek og læring
Lekne løsninger
Estetikk og harmoni i lekne løsninger
Fargespill i Fyrstikkalléen
Interiørarkitektur som identitetskaper
Til toppen