Vennlig og innbydende

Interiørarkitekt fra LINK har bidratt fra første stund, i tett dialog med alle fag, dette har ført til en optimalisering av alle løsninger og funksjoner. En skole i massivtre, med fokus på barnas utvikling – trygghet, gjenkjennelige former og farger. Massivtre gir bedre inneklima og reduserer støy. Barna har hatt det viktigste fokuset i prosjektet.

Vennlig og innbydende

Interiørarkitekt fra LINK har bidratt fra første stund, i tett dialog med alle fag, dette har ført til en optimalisering av alle løsninger og funksjoner. En skole i massivtre, med fokus på barnas utvikling – trygghet, gjenkjennelige former og farger. Massivtre gir bedre inneklima og reduserer støy. Barna har hatt det viktigste fokuset i prosjektet.

Det viktigste aspektet i prosjektering av en skole, er elevene. Målet i dette prosjektet har vært å skape en trygg ramme rundt barn og ungdom i hele skoleforløpet fra 1.–10. trinn, ved bruk av gjenkjennelige og naturlige materialer, form og farger. LINK ønsket også at KFskolens visjon: Kvalitet, kreativitet, godhet, sannhet og tilgivelse, skulle oppleves og føles i interiør og arkitektur.Hovedtanken har vært å prosjektere et vennlig og innbydende bygg som er enkelt å orientere seg i.

LINK arkitektur ble kontaktet av entreprenør Backe Rogaland vinteren 2019, med forespørsel om å prosjektere en skole for byggherren Kristen Friskole. I løpet av kort tid var de i gang med prosessen, med alle arkitektfag. LINK har prosjektert mange skoler i årenes løp, de aller fleste offentlige prosjekt, hvor det ligger mange etablerte føringer og rammer fra byggherre. Det vil alltid være mange likhetstrekk, men også noen helt klare forskjeller mellom en privat og en offentlig aktør. Byggherre har hatt et helt unikt eierskap og personlig forhold til skolen sin – det blir litt som å tegne hjemmet til noen. Teamet har også fått et stort spillerom for å komme med gode, kreative løsninger på ønsker og behov som har dukket opp underveis. Dette gjør at man har måttet gå flere runder frem og tilbake mellom byggherremøter og tegnebrettet, enn ved en del andre skoleprosjekt.

I innledende fase ble det avholdt en workshop for både lærere og elever – alle fikk delta og komme med innspill. Referater fra disse gruppearbeidene ble tatt videre med i prosessen. Slik blir både liten og stor sett og hørt – barna blir tatt på alvor.

I dette prosjektet har interiørarkitekt og arkitekt arbeidet svært tett, noe som har gjort det mulig å tilpasse mange integrerte løsninger og funksjoner, samt optimalisere logistikk og arealdisponering. Bruk av synlig massivtre i bærende konstruksjoner er en bærekraftig løsning, som bidrar positivt i forhold til både lyd og inneklima. Dette gir en varm og inkluderende atmosfære, og er et robust og holdbart materiale. Det ble besluttet at kommunikasjonsveier og fellesarealer skulle utføres i massivtre, som om de var skåret ut i ett stykke tre. Dette brytes opp av ytterkledningen, som trekkes inn i smugene mellom bygningskroppene. Disse grepene bidrar til å definere bygningene, gi bedre orientering, samt skaper en rytme inne og ute. Kommunikasjonsveier har vært minimert for å gi plass til nisjer for dører, oppbevaring og sittebenk. Bærevegger er i synlig massivtre, og der det er påfôring for å ivareta lydkrav, er disse kledd i microperforerte treplater.

Det er jobbet bevisst med fargeskalaen som er tilpasset de ulike utviklingsfasene til elevene. I etasjen til barnetrinnet er fargen vennlig lyseblå, og på mellomtrinnet er det valgt en leken gulfarge. Øverst er det knallrosa for de eldste elevene.

Hvert klassetrinn har sitt eget område, med tilhørende garderober og miljøstasjoner. To klasserom deler et tilknyttet rom, som er laget som en blackbox, hvor man kan styre lys og lyd. Rommet kan både fungere som et grupperom, og være en utvidelse av klasserommet. Det er fokus på fleksibilitet, ved å bruke foldevegger mellom to klasserom og grupperom. På denne måten legges det til rette for ulike undervisningsformer – som gruppeaktiviteter, presentasjoner og rollespill.

Mellom paviljongen lengst mot nord og de tre på sørsiden, er det bygget et fireetasjes høyt rom som fungerer som «hjertet» i skolen. Det danner sentrum for kommunikasjonsårer både på langs og på tvers i bygget. I tillegg inneholder det en flerfunksjonell amfitrapp som kan brukes til undervisning, fremvisninger, bespisning og lek. KFskolen ble kåret til Årets skolebygg 2022 på Nohrcons skolekonferanse i april 2022.

Utover massivtre og kubbegulv, er det bevisst valgt lyst linoleumsgulv og lyse himlinger, for å gi mest mulig lysspredning, og en lys og lett romopplevelse. Vindusstørrelsen er også maksimert for mest mulig dagslys. Den gjenkjennelige hus-formen er tatt inn i utformingen av sitte- og oppbevaringsnisjer.

Bygget er delt opp i fire paviljonger som er utformet som tradisjonelle hus med saltak, den gjenkjennelige grunnformen trekkes også inn i bygget.

SFO ligger på bakkeplan mot skolegård, med eget buldrerom for fysisk utfoldelse, og bruk av «ute-stemme» inne. De store, runde vinduene gir mulighet for visuell kontakt mellom rommene. Lyse materialer og gjenkjennelige farger og former er bevisst brukt for å skape trygghet og tilhørighet for de minste barna.

En sosial trapp som binder bygget sammen – rommet er byggets hjerte, som all aktivitet strømmer ut i fra. Vi ser også tydelig trekledningen som er trukket inn i bygget.

Naturfagsrom med god takhøyde, lyse fager og naturlige materialer. Vi ser av fargen på sittenisjen at den ligger i avdelingen for ungdomstrinnet.

Det er lett å få øye på resepsjonen, like ved amfitrappen, den er trukket ut og markert med en tydelig, gul ramme. Vi ser også trekledningen som er trukket inn i bygget. Trapp i massivtre, med integrert lyslist i håndløper. Indirekte lys gjør at man ikke blir blendet, samtidig som håndløper er tydelig.

Kreditering

KFSKOLEN, STAVANGER
Firma
LINK ARKITEKTUR AS, TEAM STAVANGER
Prosjektansvarlig
Camilla Songe-Møller, interiørarkitekt MNIL
Prosjekterende interiørarkitekt
Lene Korneliussen
Oppdragsgiver
Backe Rogaland
Byggherre
Kristen Friskole
Arkitekt
LINK arkitektur AS
Landskapsarkitekt
LINK arkitektur AS
Foto
Hundven Clements Photography
Web
linkarkitektur.com, minskole.no/kfstavanger
Prosjektadresse
Tjensvollveien 46, 4021 Stavanger
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen