Pros­jekt Nytt Nasjonalmuseum

Høsten 2015 vant interiørarkitekt- og designkontorene Cadi AS og Kaels Studio AS sammen interiøroppdraget for innredning av «back of house» i det nye Nasjonalmuseet, det vil si de ansattes arbeidsområder. Det nye museet åpner ved Aker brygge i Oslo 11. juni 2022, og blir Nordens største kunstmuseum. Der vil for første gang samlingene og arbeidsområdene til de sammenslåtte, tidligere institusjonene Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet finnes under ett og samme tak.

Pros­jekt Nytt Nasjonalmuseum

Høsten 2015 vant interiørarkitekt- og designkontorene Cadi AS og Kaels Studio AS sammen interiøroppdraget for innredning av «back of house» i det nye Nasjonalmuseet, det vil si de ansattes arbeidsområder. Det nye museet åpner ved Aker brygge i Oslo 11. juni 2022, og blir Nordens største kunstmuseum. Der vil for første gang samlingene og arbeidsområdene til de sammenslåtte, tidligere institusjonene Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet finnes under ett og samme tak.

«Back of House» ligger på baksiden av utstillingsrommene, og er i hovedsak de områdene der publikum ikke ferdes. Arbeidet har omfattet utvikling av arbeidsplasskonsept for museets ansatte, innredning av to teknisk tunge etasjer med konserveringsarealer og verksteder. I tillegg kommer enkelte arealer som grenser tett opp mot publikumsarealene som for eksempel arealer med atelierer og mottaksrom for museets programtilbud til ulike publikumsgrupper, i tillegg til to studiesaler for kunst.

Det nye museets konserveringsatelierer og verksteder er lagt til 3. og 4. etasje i bakbygget. Museets konserveringsseksjon har hovedansvaret for bevaring av alle gjenstandene i museets samlinger. Disse består av maleri, papir, tekstiler, kunsthåndverk og design, installasjoner og elektroniske medier. Med tanke på sjangeroverskridende kunstverk, som kan inneholde elementer fra så vel maleri, foto og tekstil eller objekter, vil man nå lettere kunne samarbeide mellom avdelinger. I arbeidet med design og utforming av arealene har interiørarkitektene benyttet begrepet «Artist studio» som en visjon. Der hvor konserveringsatelierene i mange museer fremstår som kliniske eller verkstedsaktige, har man etterstrebet en helhet i materialitet og utforming som skal løfte rommenes kvalitet. Gjennom tett samarbeid med museets spesialister er det imidlertid sikret at materialbruken er i samsvar med de strenge kravene museet stiller til materialer og overflater som kan komme i kontakt med kunsten.

Under byggingen av et 54 600 kvadratmeter stort museum med mange aktører involvert er det viktig å finne en felles, grunnleggende og samlende designvisjon for den praktiske og visuelle utformingen av interiøret. Målet har både vært å skape en estetikk i form av materialer og overflater som snakker med byggets arkitektoniske uttrykk og et sluttresultat som former og formidler et helhetlig preg. Interiørarkitektene har også tatt initiativ til å løfte design som et viktig virkemiddel for museet både gjennom samarbeid med møbeldesignere og egendesignede elementer. De har blant annet tegnet en serie traller med ca. 20 varianter og totalt ca. 120 traller for bruk til daglig arbeid i alle museet arealer. Trallene har et unikt særpreg som bygger opp under Nasjonalmuseets identitet.

For å engasjere det norske designmiljøet i museumsprosjektet tok Cadi+Kaels også initiativ til en designkonkurranse for en stol til bruk i publikumsarealene. Konkurransen ble vunnet av Andreas Engesvik. Cadi+Kaels fulgte opp hele prosessen fra konkurransen til stolene ble levert.

Statsbyggs Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum er et forbildeprosjekt i Future Built og har innfridd ambisiøse miljømål for klimagasser og energi. Miljøkvalitet ble vektet inntil 30% i anskaffelser av møbler og inventar, og i samråd med prosjektets RIM ble det utviklet en metode for evaluering av miljøkvalitet som fungerte godt.

Cadi+Kaels har hatt et sømløst samarbeid i prosjektet. De har deltatt i, og til dels vært drivere for, brukerprosesser med grupper i museet, de har tegnet seg gjennom ulike stadier av løsninger som er diskutert med brukerne og koordinert mot byggeprosjektet, ferdigstilt arbeidstegninger, utformet kravspesifikasjoner og vært Statsbyggs ansvarlige for anskaffelser for mer enn 50 ulike kontrakter med alt det innebærer av fremdrifts- og økonomiansvar. Cadi+Kaels har også fulgt opp alle leveranser på byggeplassen. Oppdragsgiver har vært Statsbygg og arbeidet har vært organisert som en del av Brukerutstyrsprosjektet, et parallellprosjekt til byggeprosjektet.

Nasjonalmuseet valgte et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept og kjøkkenet er den største sonen for samhandling. I tillegg fungerer den som kantine noen timer om dagen.

Arbeidssone i administrasjonsetasjen.

De fem møteplassene skulle rendyrke material- og fargefølelse for hver sin tidsepoke der møbler, lamper og tekstiler fra samlingen var med på å understreke dette. Tidsepokene spente fra 50- og 60-årene til nåtid, og møteplassene ble gitt navn basert på epokene.

Museet tar imot skoleklasser, barnehager og andre publikumsgrupper til tematisk programvirksomhet som foredrag, omvisninger og kunstneriske aktiviteter forbundet med de ulike utstillingene. Virksomheten foregår i store formidlingsverksteder og velkomstrom for publikumsgrupper som har booket en aktivitet eller omvisning.

Tralleserien spesialdesignet til Nasjonalmuseet
av Cadi+Kaels Studio. Trallene er plassert i Lyshallen, museets store utstillingsområde.

Kreditering

PROSJEKT NYTT MASJONALMUSEUM, OSLO
Firma
CADI AS/KAELS STUDIO AS
Prosjektansvarlig
Kaja Kosonen Geiran, interiørarkitekt MNIL
Designansvarlig
Morten Kaels, interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL
Prosjektmedarbeidere
Karl Marius Sveen, møbeldesigner MNIL, Iris Djupvik, interiørarkitekt MNIL, Mikkel Sebastian Juell,
interørarkitekt/møbeldesigner BA
Oppdragsgiver
Statsbygg
Byggherre
Nasjonalmuseet
Arkitekt
Klaus Schuwerk (Kleihues + Schuwerk og Dyrvik Arkitekter)
Landskapsarkitekt
Østengen og Bergo AS
Foto
Fin Serck-Hanssen
Web
cadi.no, kaels.com, spinnark.no, nasjonalmuseet.no
Prosjektadresse
Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Undring og refleksjon
En utfordret stereotypi
Samlingssted for kunnskap og debatt
Til toppen