Redak­tøren har ordet

Redak­tøren har ordet

I år har vi igjen valgt å sette søkelys på sirkulærøkonomi og gjenbruk i fagartiklene. Men fra forskjellige ståsted og vinkler enn tidligere år. Vi erkjenner at NILs medlemmer forstår viktigheten av dette – det kommer også tydelig frem i mange av prosjektene som er med i årboken.

Vi ser også en klar utvikling i at interiørarkitekter er involvert som en selvsagt kompetanse med de andre fagene – helt fra oppstart av prosjektene. Det er gledelig at oppdragsgivere, utviklere, arkitekter, landskapsarkitekter osv forstår viktigheten av å ha med interiørarkitekter og møbeldesignere helt fra idefase. Det åpenbarer en økt respekt for fagene og forståelse for kompetansen som NILs medlemmer besitter.


Foto: Salmon Eye, visningssenter for havbruk, Hardangerfjord, Michelsens AS

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Presidenten har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
Til toppen