Rom for lek og læring

Henning Larsen Architects fikk våren 2020 oppdraget med å innrede eksisterende lokaler i boligkomplekset 1912, til en erstatningsbarnehage for Årstad bydel i Bergen. Lokalene var da kun et råbygg i betong med utearealer på tak over to plan. Målet var å utforme en barnehage som tilrettelegger for et mangfold av aktiviteter, og gode lærings- og utviklingsmuligheter for alle barn.

Rom for lek og læring

Henning Larsen Architects fikk våren 2020 oppdraget med å innrede eksisterende lokaler i boligkomplekset 1912, til en erstatningsbarnehage for Årstad bydel i Bergen. Lokalene var da kun et råbygg i betong med utearealer på tak over to plan. Målet var å utforme en barnehage som tilrettelegger for et mangfold av aktiviteter, og gode lærings- og utviklingsmuligheter for alle barn.

Henning Larsens arkitektteam bestående av interiørarkitekter, arkitekter og landskapsarkitekter ble engasjert gjennom rammeavtalen med Bergen kommune i arbeidet med å etablere en ny erstatningsbarnehage. Kommunen hadde på tidspunktet for avropet investert i et råbygg som videre skulle innredes til en barnehage for 80 barn. Prosjektet ligger luftig til ved Puddefjorden, et område tidligere brukt til verftsindustri som nå er transformert til et område med boliger. For å skape de helhetlige løsningene inne og ute jobbet de godt på tvers av arkitektfagene.

Det er i prosjektet gjennomført en grundig medvirkningsprosess med representanter fra bestiller, byggherre, barnehagemyndighet og barnehagepedagog. Tett dialog og aktiv bruk av kommunens barnehagebruksplan var med på å sikre at barnehagens utforming gir rom for lek og læring i trygge og gode arealer. Ettersom dette er en erstatningsbarnehage, var det en viktig faktor at barn og ansatte opplever trygghet og tilhørighet i de midlertidige lokalene.

Det ble tidlig avdekket at lokalene hadde utfordringer med tilgang til dagslys, noe som ble førende for det videre arbeidet med å lande endelig planløsning. Parallelt med medvirkningsprosessen var det hyppig møtevirksomhet sammen med den rådgivende ingeniør for lys, som fortløpende bisto med dagslysberegninger etter hvert som prosjektet utformet seg og nye planer forelå.

En viktig forutsetting for planløsningen var å få til en god flyt og organisering av lekearealer, og å skape fleksible arealer for varierte pedagogiske aktiviteter. Leke- og oppholdsarealer er plassert langs fasaden for å ivareta krav til dagslys og utsyn. Dette omfatter hjemmeområder som er et definert areal hvor en fast gruppe barn og ansatte har sin tilhørighet i barnehagen. Kommunikasjonsveien er lagt i bakkant av hjemmeområdene og gir tilgang til støttefunksjoner uforstyrret fra lekearealer. Andre lekearealer som står til disposisjon for barnas aktiviteter er samlingsrom, sanserom, bibliotek og vannaktivitetsrom. Personalfasiliteter er plassert adskilt fra arealene til barna.

Visuell åpenhet er viktig for å stimulere til utvikling, lek og læring mellom barn i ulike aldersgrupper. Dette er ivaretatt gjennom bruk av glassflater i kommunikasjonsveier og mellom lekearealer. Utstrakt bruk av glassflater er i tillegg med på å sikre dagslys innover i bygget.

Resultatet fra dagslyssimuleringer var førende for fargesettingen og materialvalgene i leke- og oppholdsarealer. For å sikre gode dagslysforhold var det nødvendig å holde material- og fargepaletten så lys som mulig. For identitetsskaping og tilhørighet har hvert hjemmeområde fått sin en egen temafarge. Temafargene har vært gjennomgående for innredningen i hjemmeområdene samt forsterket i foliering av glassflater for identitet, veifinning og kunstutsmykning.

Interiørarkitekten fikk som tilleggsoppgave å bistå kommunen med utarbeidelse av grunnlag for anskaffelse av løst inventar via rammeleverandør. Det ble gjennomført en egen medvirkningsprosess, hvor interiørarkitekten var pådriver for å ta deler av anskaffelsen gjennom kommunens egen gjenbrukssentral.

Pauserom for de ansatte ligger som en del av korridoren med en spilevegg som definerer sonen. Folieringen på glassflatene er en del av kunstutsmykningen samtidig som den sørger for skjerming mellom arbeids- og spisesone.

Lekenisje med gulvbelegg i hjemmeområdets identitetsfarge. Arealet blir en del av oppbevaringsmøbelet, men kan nå regnes med i lekearealet da barna har tilgang til å bruke dette til lek.

Som del av anskaffelsesstrategien ble det besluttet at alt av løst inventar i personaldelen skulle hentes fra kommunens egen gjenbrukssentral.

Samlingsrommet har funksjon som større lokale for alle barnehagens brukere på dagtid til større samlinger, fester og arrangementer. Som en del kommunens strategi kan rommet også fungere som et utleielokale for nærmiljøaktiviteter.

I samlingsrommet har interiørarkitekten designet et innendørs lekeelement som stimulerer til aktiviteter, utvikling og lek. Lekeelementet er inspirert av det maritime konseptet for utearealene og fremmer forbindelsen mellom inne og ute.

Spileveggen som definerer sonen i lekearealet, har åpninger som innbyr til lek og er inkluderende utformet med ulik høyde og bredde. Spileveggen sørger for åpenhet og utsyn til fasade, som gjør at arealet er godkjent som leke og oppholdsareal. Alle hjemmeområder har sin egen identitet i glassfolieringen.

Kreditering

DAMSGÅRDSSUNDET BARNEHAGE, BERGEN
Firma
HENNING LARSEN ARCHITECTS AS
Prosjektansvarlig
Ingunn Eikeland Bjørkelo, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeidere
Anna A. Wold, Ragnheidur Björnsdottir, Caroline Langfeldt Carlsen, interiørarkitekter MNIL
Oppdragsgiver
Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune
Byggherre
Bergen kommune, etat for utbygging
Arkitekt
Henning Larsen Architects v/Jeffery Graves, Zsolt Nagy, Arnt Hasager Mandrup
Landskapsarkitekt
Henning Larsen Architects v/Anne Schlosser Dehn, Jan Ole Lein, Henning Larsen Architects
SØK-rollen
Tag Arkitekter, Rasmus von Rolf
Innredningsleverandør
Faginnredning AS Møbelleverandør→Lekolar/Bergen kommunes Gjenbrukssentral
Entreprenør
Næringshus AS
Kunstprosjekt
Gita S. Norheim & Turid Uldal
Folieringleverandør
MAKEgraphics
Foto
Arkitekturfoto Norge v. Alex Coppo
Web
henninglarsen.com, bergen.kommune.no
Prosjektadresse
Damsgårdsveien 62, 5058 Bergen
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen