Sticky Cam­pus

Alrek helseklynge er et klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen gir studenter i helsefagutdanningene en faglig solid og praksisnær utdanning, og skal være et kraftsentrum for tverrfaglig forskning og samarbeid mellom faggrupper. Mange ulike brukere med tilknytning til helsefag i forskning og utdannelse, har sitt tilhold i Årstadveien 17.

Sticky Cam­pus

Alrek helseklynge er et klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen gir studenter i helsefagutdanningene en faglig solid og praksisnær utdanning, og skal være et kraftsentrum for tverrfaglig forskning og samarbeid mellom faggrupper. Mange ulike brukere med tilknytning til helsefag i forskning og utdannelse, har sitt tilhold i Årstadveien 17.

Bygget inneholder kontorarbeidsplasser for 350–400 ansatte, samt undervisningsareal og studieareal for 300–500 studenter. Bygget rommer et mangfold funksjoner, som kantine og kaffebar, ulike undervisningsrom og møterom, kontorareal, psykologisk undervisningsklinikk, allmennlegekontor og lab-areal for omsorgsteknologi. UiB hadde en tydelig bestilling: Alrek helseklynge skal være et «sticky campus.» Begrepet «sticky campus», opprinnelig fra Australia, beskriver en ny måte å designe læringsarealer for unge.

I Link arkitektur er de opptatt av estetikkens funksjonelle sider. Et velfungerende interiør bygges med bevisste estetiske valg. Målet er ikke at det i seg selv skal bli «pent», men at farger, former og materialbruk kommuniserer etter formålet. Ulike estetiske grep kan lede brukerne i riktig retning og gjøre det lettere å finne fram. Det kan invitere til å sitte ned og slappe av, eller la folk møtes i farta, samle grupper eller tilby konsentrasjon for den enkelte. Slik preger estetikken bruken av rommet, og må utformes med samme målrettede oppmerksomhet som andre funksjonelle sider.

I dag, med nettilgang fra alle kafeer og studenthybler, er ikke studentene nødt til å oppholde seg på en lesesal for å studere. Men et velfungerende læringsmiljø er avhengig av at lærekrefter og studenter møtes, og at studentene er sammen. I konkurranse med kafeer og hybler, må campus være et sted studentene ønsker å være. Arealer så innbydende og velfungerende at studentene blir værende på campus etter forelesning, og velger området framfor andre tilbud. Limet i et «sticky campus» er lune og hjemlige miljøer, variert møblering med rom for forskjellig bruk, oppdaterte tekniske løsninger, og sosiale områder som fører folk sammen. Et «sticky campus» er rett og slett koselig- samtidig som det er et profesjonelt og avansert lærested.

I tråd med tankegangen, er studentarealene i Alrek helseklynge innredet med innholdsrike oppholds- og arbeidsområder. Det skilles ikke mellom studiearealer og minglearealer, og det finnes ingen tradisjonelle lesesaler. Studentene kan flyte fritt mellom lukkede og halvprivate møterom, og åpne arealer. Både alenearbeid, gruppearbeid og sosialt samvær får plass i studentarealenes varierte møbleringsmeny.

Forelesningssalene er også i tråd med moderne undervisningsformers behov. Det tradisjonelle, ensidige klasseromsoppsettet er erstattet med et fleksibelt læringsareal. Lett flyttbar møblering kan settes opp rundt en foreleser eller i forskjellige konstellasjoner for samarbeid. Flere skjermer på alle vegger understøtter gruppearbeid og case-studier.

Estetikken er en svært viktig del av limet i et «sticky campus». Lokalene må være attraktive og trivelig for å holde på studentene. For å oppnå det, har de benyttet varme, naturnære farger og mye treverk og levende materialer. Spesialdesignet inventar gir særpreg, og gir Alrek en helt egen identitet. Slik har interiørarkitektene skapt en lun og trivelig atmosfære.

Brukergruppen ønsket et karaktersterkt og vitalt konsept. Sticky campus-tangegangen tilsier at arealene bør oppfattes som hjemlige og attraktive. Interiørkonseptet er utviklet med inspirasjon fra helseklyngens store, vakre grøntarealer, som er godt synlige også innendørs gjennom rause glassfelt. I tillegg er navnet Alrek hentet fra en norrøn kongsgård som lå der bygget nå står, og denne norrøne tråden var også naturlig å inkorporere i konseptet.

Fargepaletten domineres av botaniske og naturnære farger. Saftige grønntoner kombineres med jord- og sandfarger. En rød kontrastfarge er hentet fra autentisk fargebruk i gamle langhus. Resultatet er en fargerik og variert palett, som brukes til å skape alt fra rolige, grønne oaser til energigivende fargefester.

Materialiteten er preget av store innslag av naturmaterialer, med eikeparkett og spilehimlinger i eik i fellesarealer. Det er også brukt treullshimling, både naturfarget og fargepalettens grønntoner. I valg av materialer er det lagt vekt på teksturer og mønstre som refererer til naturen og gamle håndverksteknikker, med et stort innslag av møbelstoffer i ull med tydelig veving. Vinylgulv er spettede og lyse som sand, og i møterom og andre rom er det brukt tepper i ulike grønntoner.

Et stort innslag av spesialtegnet, fast innredning gir interiøret karakter. I inngangspartiet møtes besøkende av et stilisert tuntre, som utgjør et naturlig møtepunkt og markerer kafeen. Installasjonen forener hagetematikken og det norrøne, både i formspråk og symbolikk. I kantinearealene skaper forenklede treformer en skog, som lager «rom i rommet» og deler inn i soner. Studentarealene opp gjennom etasjene er utstyrt med spesialtegnede møtehytter utført etter gamle, nordiske konstruksjonsprinsipper, samt et antall arbeidsbord og andre installasjoner som viderefører formspråket.

Den spesialtegnede innredningen gir en tydelig identitet, og i samvirke med farge- og materialpaletten skapes den unike Alrek-stemningen. Interiøret vil bidra til at helseklyngen er attraktivt sted å jobbe, studere eller kanskje bare henge for å ta en kopp kaffe under trærne.

Grønn himling luner i venterommet til studentklinikk. Skjermende spilevegger er spesialtegnet til prosjektet.

Spesialtegnet sitteamfi og arbeidsbord gir mange bruksmuligheter.

I kantinen samler man seg rundt eller under tuntreet. En stilisert skog lager «rom i rommet».

Mangfoldig og variert møblering gir rom for mange aktiviteter. Møtehytter med sakselaft, en konstruksjonsteknikk mye brukt i stavkirker.

Kreditering

ALREK HELSEKLYNGE, UNIVERSITETET I BERGEN
firma
LINK ARKITEKTUR AS, TEAM BERGEN
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Ingeborg Hopland Nestås
Prosjektmedarbeider
Interiørarkitekt MNIL Ingebjørg Berg Holm
Oppdragsgiver/byggherre
Universitetet i Bergen
Arkitekt
B+B Arkitekter
Foto
Daniel Clements
Web
linkbergen.no, alrekhelseklynge.no
Prosjektadresse
Årstadveien 17, 5009 Bergen
Vennlig og innbydende
Rom for lek og læring
Lekne løsninger
Estetikk og harmoni i lekne løsninger
Fargespill i Fyrstikkalléen
Woodpecker
Til toppen