Økosys­tem for læring

I tråd med campusstrategien for Høgskolen i Østfold (HiØ) har Campus Halden utviklet en campusutviklingsplan (2021–2040) med mål om økt arealutnyttelse av eksisterende rom, samt økt fleksibilitet, sambruk og attraktivitet også etter skoletid for både studenter og ansatte. Utforming av nye møtepunkter har gitt stor betydning for brukernes opplevelser. Link Arkitektur Oslo fikk gjennom rammeavtale med HiØ-oppdraget som eneste rådgiver for møbleringen av nye vrimlearealer, etter en anbudsrunde. Med ambisjon om å skape en mer levende og attraktiv campus, har Link definert nye møtepunkter i hovedgaten, på bakgrunn av brukernes behov og ønsker, og som et ledd i campusutviklingsplanen.
I tråd med campusstrategien for Høgskolen i Østfold (HiØ) har Campus Halden utviklet en campusutviklingsplan (2021–2040) med mål om økt arealutnyttelse av eksisterende rom, samt økt fleksibilitet, sambruk og attraktivitet også etter skoletid for både studenter og ansatte. Utforming av nye møtepunkter har gitt stor betydning for brukernes opplevelser. Link Arkitektur Oslo fikk gjennom rammeavtale med HiØ-oppdraget som eneste rådgiver for møbleringen av nye vrimlearealer, etter en anbudsrunde. Med ambisjon om å skape en mer levende og attraktiv campus, har Link definert nye møtepunkter i hovedgaten, på bakgrunn av brukernes behov og ønsker, og som et ledd i campusutviklingsplanen.

Campus Halden ble tegnet av Reiulf Ramstad Architects i 2002, med et areal på 28 000 m2. Byggets karakter formes av en 130 meter lang hovedakse på plan 1 som beveger seg gjennom bygningskroppen med tverrgående akser til utadvendte funksjoner som studieplasser og auditorier. Hovedgaten fungerte hovedsakelig som trafikkåre, en lang korridor uten aktivitet eller form for kobling til sidefløyene.

Gjennom mulighetsstudie ble det sett på ulike fellessoner som kunne trekke aktiviteter inn mot knutepunktet av campus. Det ble lagt vekt på tverrfaglige møter, hvor studenter på tvers av studieretninger og ansatte kunne samles omkring sosiale soner og gode arbeidsplasser. Det har vært viktig å øke synligheten av aktivitet og mennesker i bygget, spesielt i gangarealene.

Med utgangspunkt i den langstrakte hovedgaten ble det nødvendig å fordele møtepunktene igjennom hele aksen; fra inngangspartiet, til knutepunktet i senter av bygget og helt ut til enden av gaten.

I det første leddet til de nye vrimlearealene er det tilrettelagt et venteareal for besøkende ved ankomstsonen. Et enormt tre fra Green Furniture Concept møter deg ved resepsjonen. Her inviteres man inn under treet for kortere opphold, rundt et organisk formet bord i eikelaminat, tegnet av Link. Strømuttak er integrert i bordplaten for tilrettelegging av arbeidsplasser.

Videre langs hovedgaten er det etablert arbeidssoner for både individuelt og felles arbeid, der et teppe rammer inn sonen og bryter opp korridorens bredde. I dialog med høgskolen ble det foreslått et større fokus på bærekraft, hvor gjenbruk av sittemøbler var av stor betydning. Eksisterende benker er i dag redesignet og sees i nye situasjoner. Finerbenkene til 3 personer, med sitteputer i grått ullstoff er redesignet til sjeselonger. De skisserte ut ny løsning hvor en sidevange er skiftet ut med en ny i dobbelt høyde. En eksisterende sittepute er erstattet med en større plassformet lenepute sydd i gyllent ullstoff, hvorav resterende sitteputer er trukket om i Silvertex for slitestyrke og renhold, da sko og føtter plasseres her. Et hev/senk sving-bord er montert til underbenken for fleksibilitet av arbeidsplass, og setter rammene for sjeselongens funksjonalitet og design.

I hjertet av campus møtes aksene og skaper et knutepunkt. Her er det tilrettelagt en større sosial sone, hvor tre grupper av ulik størrelse inviterer inn til både private og sosiale samhandlinger. Hovedgrepet har vært å trekke brukerne inn mot senter av campus og danne et torg av funksjoner. Utformingen av de etablerte sonene tar opp fleksibilitet som virkemiddel, hvor innslag av løse gardiner, puffer og bord gir brukerne mulighet til å definere sitt område. Overgangen mellom det faglige og det sosiale, mellom det private og det åpne oppleves derfor glidende.

De nye vrimlearealene er i dag med på å synliggjøre aktiviteten som foregår på campus. Små varme lommer som er plassert langs aksen inviterer inn til individuelt og felles studiearbeid, til uformell læring og sosiale samhandlinger, og som et mål i campusutviklingsplanen; oppmuntrer til faglig og sosialt miljø, også etter skoletid. Et økosystem for læring.

Redesignet sittebenker sees i ny drakt – sjeselong for uformelt studiearbeid. Fra himling er det montert hengende veggabsorbenter fra Abstracta. Et romlig element for bedre oppdeling av korridoren.

Sjeselongene er vendt mot hverandre for økt samhold og felles studiearbeid.

Nedsenket belysning fra den svært romslige takhøyden skaper rom i rommet.

Løse gardiner som omkranser den store loungen har gitt studentene mulighet til å skape egne private rom, tilbaketrukket fra den trafikkerte hovedgaten.

Leaf Lamp fra Green Furniture Concept lyser opp resepsjonsområdet.

Med utgangspunkt i den eksisterende arkitekturen bestående av stramme kubiske betongelementer og innslag av kulørrike veggpanel, har de arbeidet frem en fargepalett som mykner opp arkitekturen og som samtidig gir liv til den ellers tomme, langstrakte korridoren.

Kreditering

HØGSKOLEN I ØSTFOLD, CAMPUS HALDEN
Firma
LINK ARKITEKTUR AS, TEAM OSLO
Prosjektansvarlig
Heidi Holthe, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeidere
Emilie Salicath Aasen, Ane Wierli Nilsen, interiørarkitekter MNIL
Oppdragsgiver
Høgskolen i Østfold
Foto
Wenche Hoel Knai
Web
linkarkitektur.com, hiof.no
Prosjektadresse
B R A Veien 4, 1783 Halden
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen