Det lille ekstra

ZINC fikk oppdraget om rehabiliteringen og utvidelsen av Slemdal skole – og gjøre skolen til en fullverdig 4 parallell barneskole for 1.–7. trinn med plass til i overkant av 720 elever. Skolen består av tre bygninger: nybygget Bygg Nord som huser gymsal og spesialrom, Gamleskolen fra 1911 med bibliotek, skolehelsetjeneste og rådgivere/psykolog, og det vernede og utvidede Hovedbygget fra 1940 med allrom, aktivitetsskolen (AKS), administrasjon, lærerarbeidsplasser og elevenes hjemmeområder.

Det lille ekstra

ZINC fikk oppdraget om rehabiliteringen og utvidelsen av Slemdal skole – og gjøre skolen til en fullverdig 4 parallell barneskole for 1.–7. trinn med plass til i overkant av 720 elever. Skolen består av tre bygninger: nybygget Bygg Nord som huser gymsal og spesialrom, Gamleskolen fra 1911 med bibliotek, skolehelsetjeneste og rådgivere/psykolog, og det vernede og utvidede Hovedbygget fra 1940 med allrom, aktivitetsskolen (AKS), administrasjon, lærerarbeidsplasser og elevenes hjemmeområder.

Gjennom brukerprosess med deler av skolens administrasjon og ansatte har det blitt utarbeidet varige og robuste løsninger, tilpasset skolen og elevenes behov. Resultatet har blitt et lekent læringsmiljø som skal bidra til variasjon i skolehverdagen, og gi fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning. Gjennom byggeperioden har skolens elever og ansatte vært fordelt på to ulike lokasjoner i byen, og det ble derfor ekstra viktig at den nye skolen skulle bidra til stolthet og tilhørighet når alle endelig var tilbake på Slemdal.

For å tilføre prosjektet særegenhet og «det lille ekstra» ble det laget flere spesialdesignede møbler, bl.a. til skolens bibliotek. For å få maksimal utnyttelse av rommet er det laget stedstilpassede bokhyller og bokhyller på hjul, som kan flyttes ved behov. I flere av hyllene er det integrert polstrede huler, hvor elevene kan krype inn i med en bok. Hulene i de frittstående bokhyllene bidrar også til at de ansatte har oversikt over aktiviteten i rommet. I den ene enden av biblioteket er det i tilknytning til hyllene også bygget et amfi med rom for oppbevaring av sitteputer. Amfiet kan benyttes i forbindelse med samlinger, presentasjoner eller ved bruk av skjermen i rommet, og gjør at biblioteket kan brukes på flere ulike måter.

For å utnytte arealene utenfor skolens AKS-rom i hovedbygget, er det blitt laget en vegghengt spillvegg og LEGO-vegg med oppbevaring av klosser. På denne måten maksimeres barnas oppholdsareal, samtidig som kravet til fri rømningsvei opprettholdes. Til AKS-rommet er det også bygget fleksible kasser på hjul, som gir god oppbevaring og muligheten for ekstra sitteplasser. Variert møblering legger til rette for ulike aktiviteter i løpet av tiden på AKS, og ved å velge flyttbare møbler på hjul kan rommet enkelt tilpasses dagens behov. Romskapende elementer, som huset på hjul, gjør at man også enkelt kan dele rommet inn i ulike soner.

I hovedbygget finner man også matemateket, et eget klasserom dedikert matematikk. Rommet er utformet i samarbeid med skolens mattelærer, og både gulv og vegger tas i bruk. Her er det laget en kubikkhule, som skal gi elevene et fysisk forhold til hvor mye en kubikk er, ved at de kan sette seg inn i eller bevege seg rundt elementet. Gradskive på gulvet og andre grafiske elementer i rommet, gjør at elevene kan utforske og erfare størrelser og former fysisk, i forhold til sin egen kropp og størrelse. Alt inventar i rommet er utformet slik at man enkelt skal kunne bruke rommet som et ordinært klasserom, enten på fast basis eller ved behov.

Elevenes hjemmeområder er møblert slik at alle klasserom har tilgang til grupperom av ulik karakter. Noen rom har bord for samarbeid, mens andre har myke møbler og puffer hvor man kan sitte flere sammen, eller omsluttende møbler man kan trekke seg tilbake i. For 5.–7. trinn finnes det også grupperom med ståbord, samt at flere klasserom og grupperom har stablebare elementer som kan settes sammen til amfi, benker eller benyttes som løse sittemoduler. På grunn av den relativt smale bygningskroppen i hovedbygget, ble det viktig å gjøre klasserommene så luftige og åpne som mulig. For å frigjøre plass i rommene, ble det derfor valgt elevbord med oppbevaring under bordplaten, slik at det ble plass til andre ting enn oppbevaringsskap.

Amfiet i biblioteket kan brukes ved samlinger, presentasjoner eller som et sted å lese. Rom i ett av trinnene gir lagring for løse sitteputer.

Stedstilpassede bokhyller utnytter plassen maksimalt og skaper rom og soner i biblioteket. I flere av hyllene kan elevene krype inn i polstrede huler.

Lyse og luftige klasserom i det vernede hovedbygget fra 1940. Elevbord med oppbevaring under bordplaten frigir plass i de noe smale rommene.

Klasserom – elevbord.

Et lite hus på hjul er et hyggelig sted å trekke seg tilbake. Alle møbler i skolens AKS-rom kan enkelt flyttes på, og tilpasses dagens bruk.

Matemateket skal gjøre det ekstra gøy å lære matte. Kubikkhulen som tilsvarer en kubikk, gradskive på gulvet og andre grafiske elementer i rommet gjør at elevene kan utforske og erfare størrelser og former fysisk, i forhold til sin egen kropp og størrelse.

Variert møblering legger til rette for mange ulike aktiviteter i løpet av dagen på AKS.

Kreditering

SLEMDAL SKOLE, OSLO
firma
ZINC AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Guri Mo
Prosjektmedarbeidere
Marte Leinæs Torneby, Tea Skog
Oppdragsgiver
Undervisningsbygg KF
Samarbeidspartner
Arkitekt Arch Uno AS
Foto
Thomas Mellbye/Zinc
Web
zinc.no, slemdal.osloskolen.no
Prosjektadresse
Stasjonsveien 1, 0776 Oslo
Vennlig og innbydende
Rom for lek og læring
Lekne løsninger
Estetikk og harmoni i lekne løsninger
Fargespill i Fyrstikkalléen
Høy og lav puls
Til toppen