Ellip­tisk fly­tende lakseøye

Michelsens interiøroppdrag i Salmon Eye var basert på KINDs designgrunnlag for merkevarebygging av Salmon Eye. Eide Fjordbruks visjon og behov for interiørprosjektering, krevde et tett og intenst samarbeid med de ulike aktørene i prosjektet. Man måtte finne gode løsninger for materialbruk og utførelse. Det var behov for detaljerte beskrivelser i dette komplekse byggeprosjektet: visningsenteret – Salmon Eye.

Ellip­tisk fly­tende lakseøye

Michelsens interiøroppdrag i Salmon Eye var basert på KINDs designgrunnlag for merkevarebygging av Salmon Eye. Eide Fjordbruks visjon og behov for interiørprosjektering, krevde et tett og intenst samarbeid med de ulike aktørene i prosjektet. Man måtte finne gode løsninger for materialbruk og utførelse. Det var behov for detaljerte beskrivelser i dette komplekse byggeprosjektet: visningsenteret – Salmon Eye.

Michelsens oppgave ble å beskrive overflatene, undersøke og finne kvalitetene og produktene for interiøret og samtidig være tro mot KINDs merkevareidentitet. De viktige momentene for begge de kreative firmaene var følgende: Ivareta helheten i materialitet og fargebruk for å sikre brandets identitet. Innovasjon, varighet, drift og kvalitet var viktige parametere for interiøret.

Salmon Eye er et 100% nautisk byggeprosjekt, hvor 90% ble utført på verft i Tallinn hos Marketex Marine. ABO plan & arkitektur var deres lokale samarbeidspartner for utførelse, basert på Kvorning designs opprinnelige idekonsept– en flytende elliptisk stålkonstruksjon. Tidlig i prosessen innhentet Michelsens dokumentasjon til foreslåtte produkter for verftet, som samsvarte med kriteriene fra eier – spesielt i forhold til bevegelse, konstruksjon og for sømløse overganger.

Kvadrat kom med god og viktig teknisk bistand for akustisk løsning tidlig i prosjektet. Det var viktig å finne den riktige tekstilkvaliteten til SoftCell-modulene. Det visuelle uttrykket og opplevelsen av både det myke, omsluttende og den graderte fargetoningen – fra nederste etasje med det mørkeste dypet – til det øverste dekket med avslutning mot det naturlige lyset. Dagslyset skulle stråle gjennom det spesielle ellipsevinduet på toppen av «øyet».

Utfordringen var om det var mulig å innlemme både god akustikk, få lydanlegg/høyttalere integrert, branndyser/sprinklersystem ivaretatt og være sikker på at el-installeringsgrid kunne gjennomføres i byggets utfordrende formasjon. Kunne man klare å legge til den visuelle ekstradimensjonen som gradering og fiskeskimmereffekt som Michelsens la til i designforslaget? Tekstildesigneren tok oppgaven om å utarbeide et teknisk egnet produkt og som ga full effekt. Ved presentasjon og gjennomgang i Bergen like før jul i 2021 var det magisk da de rullet ut produktet. Det er utfordrende å gradere 14,55 meter langt tekstil over fire etasjer. Resultatet ble meget vellykket, helt som beskrevet i designforslaget.

Liquidfloors med Socrete-produktet var tidlig introdusert som gulv- og veggmateriale. For å oppnå et godt resultat foreslo produsenten selv å delta under installering på verftet – for hele 650 m2.

Troldtekt komplimenterer de to øvrige produktene med trespon og betong, som i uttrykket henviser visuelt til tang, tare og sjø. Utfordringen for samtlige produsenter var bevegelse og overfart fra Estland til Hardanger. Med god planlegging og justeringsmuligheter, ble det meste montert effektivt på verftet i Estland.

Materialvalg er basert på naturprodukter og er i så måte både mulig å gjenbruke eller enkelt destruere. Stålkonstruksjonen vil være tilsvarende mulig å gjenvinne. Materialer og produkter er begrenset til minimum av aktører for å hensynta bærekraftsmål – og bygger man med høy kvalitet, vil man av erfaring også bygge for lang varighet.

Bygget skulle være en helhetlig opplevelse – så KIND og Michelsens mantra sammen ble å være modige, kompromissløse og fremtidsrettet. Den maritime ubåtfølelsen fusjonert med den utenomjordiske Star Wars-opplevelsen var den grunnleggende ideen fra begge de kreative bidragsyterne.

En fin ekstradimensjon er at taktilitet, materialitet og godt håndverk absolutt er til stede i interiørkonseptet. Gulvet er påført i håndstrøk, tekstilet er vevd på Innvik-fabrikken under oppsyn fra interiørarkitekten selv. Det unike rekkverket er designet av Michelsens, og mønsterpiksler videreutviklet av KIND.

Selve bygget ble høytidelig avduket av CEO og eier, Sondre Eide ifra toppen av metalløyet den 8. september i 2022, med fiskeriminister Bjørnar Skjæran og Tom Rivett-Carnac (en av ark. bak Parisavtalen) m.fl. til stede.

Det visuelle uttrykket av både det myke, omsluttende
og den graderte fargetoningen gir en spesiell opplevelse.

Dagslyset skulle stråle gjennom det spesielle ellipsevinduet på toppen.

Tekstil med gradering og fiskeskimmereffekt. Det er utfordrende å gradere 14,55 meter langt tekstil over fire etasjer.

Restaurant.

Det unike rekkverket er designet av Michelsens, og mønsterpiksler videreutviklet av KIND.

Salmon Eye er et 100% nautisk byggeprosjekt.

En utenomjordisk Star Wars-opplevelse.

Utfordringen var å innlemme både god akustikk, få lydanlegg/høyttalere integrert og branndyser/sprinklersystem ivaretatt i byggets utfordrende formasjon.

Kreditering

SALMON EYE, VISNINGSSENTER , FOR HAVBRUK, HARDANGERFJORD
Firma
MICHELSENS AS
Prosjektansvarlig
Nina Michelsen, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
KIND og Eide Fjordbruk
Byggherre
Eide Fjordbruk v/Sondre Eide
Arkitekt
Kvorning Design & arkitektur
Stedsarkitekt
Abo arkitekter
Konsept, arkitektur og design
Kvorning Design & arkitektur, Creative Technologies AS
Konstruksjon
Maritime Engineering
Detalj prosjektering verft
Trium OU
Verft/bygg
Fluctus as/Marketex Marine OU
Interiør
Michelsens og Kind Conseptual branding AS
Merkevareidentitet og grafisk arbeid
KIND
Produktdesign
Michelsens
Tekstildesign
Kristina Aas, Innvik AS og Daniel Jakob Levin, produktdesigner Michelsens
Akustiske himlinger
Kvadrat Softcell
Leveranse av løse møbler
Liquidfloors, Troldtekt og Sublim studio
Foto
Roel van Tour, Miguel Garcia Liquidfloors
Web
michelsens.no, salmoneye.no
Prosjektadresse
Hardangerfjord, Norge
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen