En jord­nær plass for relasjonsbygging

jk. arkitektur har vært ansvarlig prosjekterende for Bremnes Seashores representasjonssted på Bømlo. Selskapet er kjent som kvalitetsleverandør av laks og er mest kjent som opphavet til Salmalaks. Oppdragsgiver ønsker å vise sine internasjonale kunder opprinnelsen til sine produkter, skjærgården på Bømlo. Sæverudsøy er arnestedet for oppdretteren med røtter tilbake i 1950-årene. Rammene er satt med sjø, strand, flo, fjøre og stedets egen historie.

En jord­nær plass for relasjonsbygging

jk. arkitektur har vært ansvarlig prosjekterende for Bremnes Seashores representasjonssted på Bømlo. Selskapet er kjent som kvalitetsleverandør av laks og er mest kjent som opphavet til Salmalaks. Oppdragsgiver ønsker å vise sine internasjonale kunder opprinnelsen til sine produkter, skjærgården på Bømlo. Sæverudsøy er arnestedet for oppdretteren med røtter tilbake i 1950-årene. Rammene er satt med sjø, strand, flo, fjøre og stedets egen historie.

Kystlandsby Sæverudsøy består av 12 større og mindre bygg som sammen skaper et helhetlig miljø. Byggene har ulike funksjoner; kokkelering, opplevelser, overnatting og som møtearena. Utviklingen av prosjektet har gått over flere år, fra reguleringsplan i 2015 og frem til ferdigstillelse i 2022. jk.arkitektur har arbeidet tett med hovedeier Olav Svendsen i utviklingen av innhold og utforming, og stått for arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur.

Det store programmet ga dem utfordring med å unngå storskala. Løsningen var å spre funksjonene på flere bygg. På denne måten endte de opp med en liten landsby heller en stor bygningsmasse. Dette grepet ga mulighet til å gi de ulike byggene egen karakter gjennom farge, skala og funksjon. Ved å løfte ut overnatting til egne bygg var det også langt enklere å fokusere på rommenes opplevelser og sanselighet enn å fokusere på brannsikkerhet og tekniske løsninger. Oppdragsgiver var også opptatt av at teknikken ikke skulle ta overhånd, men at det skulle være en jordnær plass der samvær og relasjoner var viktigst.

Gjennom de innledende faser besluttet man å benytte robuste naturmaterialer og et nedtonet formspråk. Det var ikke ønskelig at byggene skulle konkurrere med naturen om oppmerksomheten. Materialpaletten er begrenset til gran, furu, stål, skinn, skifer og betong. Materialer som tåler en støyt. Utstrakt bruk av tre balanserer det maskuline i stål og skinn og gir en nordisk klang.

Det er variasjoner i romvolumer for å gi kontrast mellom det åpne og mer intime. Dybden fra natursteinsmurene i vindu og dørnisjer gir det hele et inntrykk av soliditet og kvalitet. Innredningene har et presisjonsnivå som gir kontrast til en ellers røff materialbruk. Det håndverksmessige uttrykket gir personlighet og sjarme, forankret i lokal byggeskikk. Vegger og tak er i stor grad utført med uhøvlet gran, som gir kontrast til de røffe omgivelsene.

Løst møblement er en blanding av brukt, spesialprodusert, samt nyere og eldre klassikere fra nordisk design. jk. arkitektur tegnet flere av produktene, blant annet møtebordene. Den utstrakte bruken av naturmaterialer gir slitestyrke og bærekraft, visuelt så vel som i funksjon. Materialene er i liten grad overflatebehandlet. Materialer, møbler, belysning og gardiner er alle valgt med henblikk på å eldes med verdighet. En klassisk naustpalett basert på oker, grønn og vestlandsrød går som en tråd gjennom hele miljøet. Som oftest i eksteriørdetaljer, men smitter over i interiøret her og der.

Den lokale møbelsnekkeren har levert alt fast møblement som kjøkken, bad og garderober, utviklet unikt for prosjektet. Sagbruket i nabolaget fremstilte furukonstruksjonene og granpanelet. Lokal smed står for stålkonstruksjoner, rekkverk og andre nødvendige detaljer. De steinsatte murene kommer fra steinbrudd i nabokommunen. Ved å se bakover ser man også fremover. Med en fot i lokal kultur og en fot i fremtiden har de skapt et helhetlig miljø. Byggherren ga nødvendig mandat for å oppnå dette. Som han sier: «Enten gjere me da skikkelig eller så kan me la vera». I en tid preget av bruk og kast er kanskje den setningen den viktigste nyvinningen.

En klassisk naustpalett basert på oker, grønn og vestlandsrød går som en tråd gjennom hele miljøet.

Personlighet og sjarme,forankret i lokal byggeskikk.

Salmasalen, langbordet.

Salmasalen, kjøkken.

Salmasalen, morgenstund ved langbordet.

«Interiør» ute.

Interiør fra en av rorbuene på tunet.

Allrommet og den nære natur. Fra overnattingsbu.

Kreditering

KYSTLANDSBY SÆVERUSØY, BØMLO
Firma
JK. ARKITEKTUR AS
Prosjektansvarlig
Trond Atle Næsse, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
Bassengje AS
Byggherre
Olav Svendsen
Arkitekt
Trond Atle Næsse
Landskapsarkitekt
Trond Atle Næsse
Foto
Helge Eek, Trond Atle Næsse
Web
jk-arkitektur.no
Prosjektadresse
Sæverudsøyvegen 284, 5427 Urangsvåg
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen