Høyte­k­nol­o­gisk transformasjon

Mølla Syd er et monumentalt industrianlegg der moderne byggekunst og funksjonalitet møter Larviks historie. Teknologiselskapet ABAX flytter inn i lokaler der et eksisterende historisk skall danner rammen rundt et nytt, moderne interiør. Interiørarkitektene i KB Arkitekter ble engasjert til interiørprosjektet fra konseptutvikling, forprosjekt til ferdigstillelse.

Høyte­k­nol­o­gisk transformasjon

Mølla Syd er et monumentalt industrianlegg der moderne byggekunst og funksjonalitet møter Larviks historie. Teknologiselskapet ABAX flytter inn i lokaler der et eksisterende historisk skall danner rammen rundt et nytt, moderne interiør. Interiørarkitektene i KB Arkitekter ble engasjert til interiørprosjektet fra konseptutvikling, forprosjekt til ferdigstillelse.

Mølla Syd er en del av verdiskapings-prosjektet i Hammerdalen, Larvik. I samarbeid med Fritzøe Eiendom, Larvik kommune med flere står PV Arkitekter for ombygging av industrianlegget Fritzøe Verk. Som et ledd i prosessen er store deler av den eksisterende bygningsmassen, herunder det gamle pakkeriet fra 1874, rehabilitert og transformert. Med dette prosjektet er nå hele den gamle møllebygningen på ca. 4 500 m2, fordelt på syv etasjer, rehabilitert og tatt i bruk som kontorlokale, leiligheter og hybler. Arbeidet ble påbegynt januar 2018 og var ferdigstilt oktober 2019.

Vestfold fylkeskommune la føringer for bevaring av fasader og hadde et ønske om å bevare bygningshistorien også for den innvendige delen av bygget. Den gamle teglsteinsfasaden på Pakkeriet ble bevart, nye etasjedekker ble etablert for å optimalisere arealbruk, og det ble tilføyd et nytt volum. Det nye volumet som er plassert mot vest er en stålkonstruksjon med en fasade i glass og aluminium. Prosjektet inkluderer også et nytt, stort auditorium
som binder nordre og søndre del av bygget sammen. ABAX AS er Europas raskest voksende selskap innen telematikk, elektroniske kjørebøker, hard- og software for flåtestyring og sporing. ABAX’ funksjonelle behov ble grundig kartlagt. Visjonen var å skape innovative lokaler inspirert av bl.a. Google og Lego; en leken innredning dels til glede for de ansatte og dels for å brande ABAX. Tett dialog mellom alle involverte var avgjørende fra første fase. Kompleksiteten i gammelt og nytt fordret en felles tegnefil for arkitekter og interiørarkitekter for å sikre teknisk grensesnitt og gjøre det enklere å kvalitetssikre krav til universell utforming.

ABAX Mølla Syd består av en rehabilitert del og et nytt tilbygg/påbygg. Den aktive sonen er i den nye delen og de øvrige arbeidsplassene ligger i det skjermede, transformerte bygget. Etasjene har unike temaer i form av en sinnsstemning én aktivitet og én farge. Temaene gjenspeiler ABAX’ kjerneverdier; People, Technology and Services, og implementeres symbolsk i kjernene som er gjennomgående fra 2. etasje t.o.m. 7. etasje. Med utradisjonelle møterom, kaffebar, aktiviteter og lounger byr kjernen på stor variasjon av rom- og sanseopplevelser tilrettelagt for kreativitet og samhandling. Allerede innenfor hoveddøren møter vi en heldekkende infoskjerm (LED) over to etasjer, som uttrykker ABAX’ teknologiske profil.

Det store amfiet er «hjertet» i bygget der ABAX samler sine ansatte til fellesskap og motivasjon. Amfiet er åpent over to etasjer, og store vinduer slipper rikelig med dagslys inn og visker samtidig ut skillet mellom ute og inne. Amfiet er bygget utenpå den gamle mølla, men de gamle ytterveggene i tegl er likevel bevart, nå som en del av interiøret. I samme etasje finnes kaffebar, yogarom, prosjektrom og uformelle arbeidssoner. Oppover i etasjene kombineres aktivitetsbaserte arbeidsplasser, coworking, møterom, arbeidsplasser i åpent landskap og noen få cellekontorer. Overalt møter moderne stål og glass gamle, tradisjonelle materialer. Gamle vinduer eller vindusåpninger er en del av interiøret, og rester av gamle trebjelker har fått stå igjen som minner fra den gang det ble produsert mel her.

Alle typer innredninger og utsmykking har et nåtidig uttrykk og er identitetsbærere. Fototapeter har motiver som gjenspeiler ABAX’ virke. Møbler, overflater og grønne planter er valgt ut fra miljøprofil og hensyn til inneklima. Materialpaletten spiller sammen med industriarkitekturen; sort, cortenstål, glass og noen sterke kontrastfarger. Det benyttes ny teknologi, bl.a. 3D-scanning av eksisterende bygg for å lette tverrfaglig prosjektering. Bygget forsynes med grønn energi fra Fritzøes energisentral i Hammerdalen – via et varmepumpesystem som benytter sjøvann fra fjorden. Den grønne energiforsyningen er i samsvar med ABAX’ miljøpolicy.

ABAX Mølla Syd har bevart sin historie og med de nye elementers manifesterte identitet har Larvik og Abax fått et originalt, fremtidsrettet bygg hvor de materielle og kulturelle verdier bevares.

Fleksible arbeids- og møteplasser gjør det enklere å tilpasse arbeidsdagen til de ansatte og deres individuelle arbeidsoppgaver.

Møterom i kjernen.

Transformasjonsprosjektet med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og bevaring av både materielle og kulturelle verdier gir Larvik og Abax et identitetsskapende, originalt bygg. Her er et bygg som forteller sin egen historie i et konsept hvor det moderne arkitekturen også ytes rettferdighet.

Pausesone i 3. etg.

Ytre black box-cowork. Ergonomiske møbler på hjul og glasstavler som romdelere gir et fleksibelt rom.

Byggets hjerte og samlingssted. Langs amfitrappen ligger en sklie som binder 1. og 2. etasje sammen.

Kreditering

ABAX, MØLLA SYD, LARVIK
Firma
KB ARKITEKTER AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Marilina Arvaniti
Prosjektmedarbeidere
Interiørarkitekter MNIL Maria E. Andreassen, Sølvi Finnøy
Byggherre
Fritzøe Eiendom
Oppdragsgiver
ABAX AS
Arkitekt
PV Arkitekter
Foto
Stine Østby
Web
kbarkitekter.no
Prosjektadresse
Hammergata 20, 3264 Larvik
En hemmelig hylle i Trondheim
En ny æra for ærverdig villa
Et sunt miljø for coworking
Synlige historiske spor
Trygge omgivelser
Organiske former
Til toppen