Imøtek­om­mende eleganse

Arctic Securities ønsket å bli værende i sine lokaler i Haakon VIIs gt. 5, men hadde behov for mer plass. Gårdeier Pecunia tilbød dem å leie en etasje til i bygget da denne ble ledig. IARKs rolle i prosjektet har vært både som interiørarkitekt for gårdeier, og som rådgiver for Arctic direkte, med bistand til beskrivelse og bestilling av løst inventar. Samarbeidet mellom gårdeier, leietaker og interiørarkitektene som rådgivere har vært tett og godt, noe som var svært viktig da tidsvinduet for gjennomføring var begrenset.

Imøtek­om­mende eleganse

Arctic Securities ønsket å bli værende i sine lokaler i Haakon VIIs gt. 5, men hadde behov for mer plass. Gårdeier Pecunia tilbød dem å leie en etasje til i bygget da denne ble ledig. IARKs rolle i prosjektet har vært både som interiørarkitekt for gårdeier, og som rådgiver for Arctic direkte, med bistand til beskrivelse og bestilling av løst inventar. Samarbeidet mellom gårdeier, leietaker og interiørarkitektene som rådgivere har vært tett og godt, noe som var svært viktig da tidsvinduet for gjennomføring var begrenset.

For å knytte den nye etasjen sammen med resten, måtte møtesenteret som opprinnelig lå på plan 8, flyttes ned til plan 6. På denne måten oppnådde man en god sammenheng og flyt mellom arbeidsetasjene. Omrokering av de ansatte lot seg løse med mindre tilpasninger i arbeidsarealene. Man beholdt i stor grad det opprinnelige, og kunne nøye seg med rehabilitering av enkelte overflater, og oppgradering av toaletter som var slitt etter ti års bruk. Det gamle møtesenteret lot seg enkelt gjenbruke som teamkontor, en struktur som passer godt med Arctics mange selskapsinndelinger.

Både Pecunia og Arctic Securities er kvalitetsbevisste oppdragsgivere. De var opptatt av at det skulle være skikkelig, gjennomarbeidet og solid, med høy kvalitet. Men det har samtidig vært fokus på å beholde det som har vært i god nok stand til å beholde, oppgradere og bygge videre på. Til tross for ti års bruk, har arbeidsarealene stått seg godt. Arctic har vært flinke til å ta vare på lokalene sine. Prosjektet har båret med seg en nøkternhet, og da særlig i arbeidsetasjene. Representasjonsdelen, møtesenteret, har gjennomgått en totalrehabilitering etter forrige leietaker, og blitt optimalisert i forhold til Arctics møtebehov. Arctic har hatt fokus på opplevelsen av hvordan kunder blir tatt imot i møtesenteret. Stikkord som beskriver ambisjonen er; imøtekommende, lunt, trivelig og eksklusivt. Høy grad av service – kundemiddager, kveldsarrangement, foredrag og større samlinger skulle også kunne finne sted i lokalene. Flyt, sonedeling og god funksjonalitet for disse settingene, sammen med daglig høy møtefrekvens har vært styrende for løsningen.

Møtesenteret var sprengt på kapasitet, og med den nye etasjen som ble til rådighet, valgte man å utvide møtesenteret i forhold til opprinnelig løsning. Man blir tatt imot i et lyst og åpent resepsjonsområde, med ekstra plass til mingling, kaffeservering, og med lave og høye sittemuligheter. Resepsjonsdisken i hvit Corian er gjenbrukt fra det gamle møtesenteret. Den ble demontert, modifisert i størrelse og reetablert i den nye etasjen. Her kom virkelig materialegenskapene ved Corian til sin rett. Skjøter er sveiset usynlig sammen igjen, og det er ikke mulig å se spor av modifikasjonene. Gasspeisen med klebersten er også flyttet og fremstår i ny prakt som en del av helheten. Resepsjonsområdet benyttes som vrimleområde i forbindelse med større kundearrangementer. Her kan det bli servert mat og drikke ved kveldsarrangement. Da kan resepsjonsdisken også benyttes som buffet. Vrimleområdet er koblet direkte sammen med det store møterommet, Nansen. Det har sitteplass til 77 personer, og er bygget opp med et svakt amfi
med klappstoler.

Det neste store møterommet, Dronning Maud Land, var tiltenkt styremøter og representasjonsmiddager, men er blitt et svært populært møterom. Det er utstyrt med loungemøblering for å kunne romme mange gjester. Glasset inn til dette rommet har derfor fått elektronisk folie, slik at det fremstår som mest mulig transparent når det ikke er i bruk, og ivaretar den flotte utsikten mot Slottsparken og 7. Juniplassen. Rommet ligger også nært et flott anretningskjøkken, hvor mat anrettes og serveres gjestene i spisestuen. Videre innover er det flere møterom i varierende størrelser, som rommer alt fra fire til 18 personer. Det er også to gjestekontor som kan benyttes av kunder eller besøkende i forlengelse av møter. Alle møterom har fått en påforing på visningsvegg, som integrerer og skjuler kabling til skjermer. Mingleområder, møterommene Nansen, Dronning Maud Land og Wisting har fått nye møbler, mens øvrige møterom har gjenbrukt møbler fra det gamle møtesenteret. Disse var i god forfatning og tåler godt ti nye år.

Møtesenteret ble knyttet sammen med arbeidsetasjene ved en forlengelse av interntrappen i etasjene over. Trappen er i identisk utførelse, og fremstår som sammenhengende og helhetlig. Dit interntrapp og heiser leder åpner arealet seg opp mot fasaden for å slippe inn lys og skape rom i dette knutepunktet. Der finnes også en kaffestasjon, som benyttes av arbeidsplassene i fløyen innenfor, og skaper et møtepunkt mellom ansatte og besøkende – et viktig symbol på hvordan Arctic ønsker å møte sine kunder.

Loungen i Dronning Maud Land benyttes i forlengelse av middagene som jevnlig arrangeres her. Veggen er kledd med tapet, og plukker opp fargene i møbeltekstilene. Arctic har selv sørget for store planter og har alltid friske blomster rundt i lokalet.

Rommet er bygget opp med et svakt stigende amfi med kun fem cm forhøyning per trinn på grunn av relativt lav takhøyde. Dette sørger likevel for god sikt i hele lokalet. Himling er hevet over sitteområdet for mest mulig romlighet.

Resepsjonsdisken i hvit Corian ble gjenbrukt og har fått usynlige tilpasninger. Den lyser arktisk hvit og står i fin kontrast til det varme treverket.

Fra korridoren utenfor Dronning Maud Land er glassveggen transparent når møterommet ikke er i bruk. Dette gir utsyn til de grønne trærne i Slottsparken, og til 7. Juniplassen. Når møterommet er i bruk aktiveres den elektriske folien i glasset.

Rommet er utformet for å kunne fungere til både representasjons-middager og større møter. Det har vært viktig å finne møbler som skaper en god balanse mellom funksjon, komfort og samtidig danner en trivelig ramme for middager.

For å skape en lun atmosfære er veggen kledd i eik, og peisen integrert i denne. Utstrakt bruk av tre er med på å gi varme. Detaljer på disse er i røkt eik for variasjon.

Lenger inn i møtesenteret, der interntrapp og interne heiser kommer ned, åpnes det opp mot fasaden for å slippe inn lys og skape rom i dette knutepunktet. Her ligger også en kaffestasjon som skaper et møtepunkt mellom interne og eksterne.

Kreditering

ARCTIC SECURITIES MØTESENTER, OSLO
Firma
IARK ASP
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Thea Røhrt
Prosjektmedarbeider
Interiørarkitekt MNIL Juni Hanstvedt
Oppdragsgiver
Arctic Securities
Byggherre
Pecunia
Arkitekt
Pilot arkitekter
Andre fagfelt
Stokkanlys, planlegging og leveranse av effektbelysning. C.A. Johansson Snekkerifabrikk, plassbygget innredning. Peritus Entreprenør AS
Foto
Niklas Hart
Web
iark.no
Prosjektadresse
Haakon VIIs gate 5, 0161 Oslo
En hemmelig hylle i Trondheim
En ny æra for ærverdig villa
Et sunt miljø for coworking
Synlige historiske spor
Trygge omgivelser
Organiske former
Til toppen