Munch­museet – prosessen

Arbeidet med det nye Munchmuseet har pågått siden 2013, og vil ved åpning i 2020 være ett av verdens største bygg dedikert til én og samme kunstner. Museet er prosjektert, løst planmessig og innredet av Scenario Interiørarkitekter med fokus på bevaring, konservering og formidling av Edvard Munchs svært omfattende kunstnerskap.

Munch­museet – prosessen

Arbeidet med det nye Munchmuseet har pågått siden 2013, og vil ved åpning i 2020 være ett av verdens største bygg dedikert til én og samme kunstner. Museet er prosjektert, løst planmessig og innredet av Scenario Interiørarkitekter med fokus på bevaring, konservering og formidling av Edvard Munchs svært omfattende kunstnerskap.

Visjonen for Munchmuseet var å skape et åpent, inviterende og inkluderende bygg for så store deler av publikum som mulig. Munchmuseets utstillinger skal besøkes av 500 000 i løpet av det første året. Edvard Munch testamenterte store deler av sitt kunstnerskap til Oslo kommune, noe som har gitt Munchmuseet en unik posisjon som kunstmuseum både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til 28 000 kunstverk inneholder samlingen også 15 000 andre objekter knyttet til Edvard Munchs liv og virke. Denne helt ekstraordinære gaven er et av Norges viktigste bidrag til verdens kulturelle arv, med både den forpliktelse og de store muligheter dette representerer for Oslo som by og Norge som kulturnasjon.

Vår intensjon som interiørarkitekter i bygget var å være en naturlig del av planleggingen av de innvendige arbeidene, sier Scenario. Vi har tegnet nær sagt all spesialdesign og inventar, prosjektert utstyr og plassert alt stort og smått av både møbler og spesialutstyr. All innredning, både løst og fast inventar og spesialdesignede elementer, er formgitt som en del av museets identitet.

Munchs kunst er kjent i store deler av verden og representerer store verdier. Dette tilsier at alle forhold som angår oppbevaring, behandling og presentasjon av kunstverkene må skje under optimale forhold og være underlagt de strengeste krav til sikkerhet – samtidig som dette i minst mulig grad skal hemme tilgjengeligheten for publikum.

Bevaring, konservering, forskning og formidling av samlingene var hovedanliggende for det nye museet. Våre møbleringsplaner inneholder derfor alt fra vaskemaskiner for moppevask til spesialmaskiner for fernissering. Det har vært en stor jobb og mange revisjoner underveis.

Hovedmaterialer.

Materialer lobby.

Skranker.

Bord.

Bord.

Garderobe.

Skranker.

Skranker.

Skranker.

Garderobe.

Maleverksted.

Maleverksted.

Sekketraller maleverksted.

Visningsvegg grafikk.

Visningsvegg grafikk.

KONSTRUKSJON OG OPPBYGGING
Museet består av en tårnkonstruksjon på 13 etasjer, omkranset av et podium på tre etasjer. Tårnet vil fungere som et kombinert utstillings- og publikumstårn, og er delt i to. Den ene delen er en betongkonstruksjon, og det er her kunsten skal stilles ut, oppbevares og konserveres. Her er det derfor satt strenge krav til både luftfuktighet, temperatur, og dagslyskontroll. Den andre delen er et dynamisk åpent rom som strekker seg opp gjennom hele byggets høyde. Denne delen av museet er satt av til oppholdssone hvor publikum kan ta rulletrappene eller heisen til neste etasje og nyte utsikten. I podiet vil det være diverse publikumsarealer med blant annet lobby, butikk og forskningsbibliotek. I museets øverste etasjer vil takterrasser mot vest og øst gi panoramautsikt over fjorden og byen. I tillegg til å utforske de ulike utstillingene kan besøkende i det nye museet også delta på debatter, konserter og andre kulturelle evenementer.

Scenario har vært involvert i følgende områder i museet: Arbeidsarealene til administrasjonen, arbeids- og verkstedsarealene til malerikonservering, arbeidsplasser og verksted for papirkonservering og fotoavdelingen, kunstmottaket med all logistikk og utstyr, personalinngangen, møbellager for Munchs møbler, studierom, kantine, bibliotek, garderober, museumsbutikk, vestibyle og resepsjonsareal, VIP-sal i toppetasjen, studierom for litografier, treverksted, metallverksted og alle lagre. Det er mye spesialutstyr i et museum som må plasseres på mål og koordineres i forhold til senere drift. Alt spesialutstyret ble planlagt sammen med bruker, og tegnet inn i hvert eneste spesialrom.

KONSERVERINGSLOKALENE

Spesielt områdene for malerikonservering, papirkonservering, verksteder, laboratorier og til dels fotostudio var typiske områder med mange og strenge krav til funksjonalitet og innredning. Disse arealene må innfri unike krav til for eksempel avtrekk og klimastyring. Alle dører skal åpnes og lukkes automatisk og gulvene skal være uten hindringer som for eksempel terskler.

I arbeidsarealet for papirkonserveringens atelier har Scenario jobbet frem plasseringen av alt teknisk brukerutstyr. Det hele er en krevende logistikk, da særlig i forhold til transport av kunst samt å unngå mulige situasjoner som kan skade kunstverkene. – Atelieret har funksjonsinndelte arbeidssoner som for eksempel våtrom til vannbehandling, annen konservering og montering. Her har vi jobbet tett med brukerne og sammen fått til en optimal løsning for arbeidet som skal utføres i rommene tilhørende dette arealet, sier Scenario.

I arbeidsarealet for malerikonservering har interiørarkitektene arbeidet med plasseringen av alt teknisk brukerutstyr. Også her var det viktig å planlegge for transport og trygg håndtering av kunstverk, og et eget atelier med plass til mange arbeidsstasjoner. I arealet for malerikonservering finnes også egne LAB-kjøkken tegnet av Scenario og planlagt i detalj etter brukers innspill.

VESTIBYLE OG RESEPSJONSAREAL

Vestibylen representerer det første møtet med museets interiør og skal ønske publikum velkommen samt gi en inkluderende følelse. Den består av et stort område som inneholder blant annet resepsjon, museumsbutikk og garderobe, alle funksjoner som Scenario har vært involvert i. Plasseringen av de ulike funksjonene i forhold til hverandre og til en logisk, enkel orientering for publikum, betød en grundig prosjektering med ulike alternative plasseringer. Skulle butikken ligge ut mot sjøen og kafeen mot inngangen? Eller omvendt? Skulle resepsjonene være fast monterte møbler man henvendte seg til? Skulle man måtte oppsøke informasjon og kjøpe billetter i resepsjonen? Vi gikk mange runder før vi kom til en konklusjon.

Behovet for en fleksibel resepsjonsløsning resulterte i tre mobile enheter med alle funksjoner innebygget. Modulene kan flyttes separat og fungere alene, eller settes sammen til én lang resepsjonsdisk. Hvor i lokalet resepsjonen plasseres vil avhenge av årstid og besøksantall.

MUSEUMSBUTIKK
Scenario har prosjektert museumsbutikken i samråd med bruker, og ble presentert for et stort utvalg varer som ble brukt som mal for mange av elementene de utviklet. Alle butikkens elementer er modulbaserte, og kan brukes om hverandre på mange måter. Selv om butikken har en «fast layout» er mulighetene for endring derfor mange.

BIBLIOTEK

Innredningen av bibliotekets samlinger og Ekelysamlingen er begge spesialtegnet av Scenario, hvor resultatet ble et fantastisk areal med bøker fra gulv til tak. En egen stige på hjul ble utviklet for å kunne nå opp til de øverste hyllene, der arkivet er plassert. Biblioteket er ikke for publikum uten avtale med museet. Det har vært tett dialog og prosjektering med utøvende møbelsnekker, som har gjort en formidabel jobb med å koordinere alle hjørner og vinkler hyllene utgjør, sier Scenario. Ekelysamlingen har fått eget klimatisert rom med vakker innredning, spesialtegnet til minste detalj. I tillegg er det tegnet en egen monter for helt spesielle bøker. Oppdragsgiver er svært fornøyd med måten biblioteket er løst, og opplever at de har fått mye ut av de avsatte kvadratmeterne. Det var en del utfordringer underveis i forhold til plass, men ved å benytte den store takhøyden i rommet har vi klart å skape et funksjonelt og brukervennlig bibliotek.

KANTINE

Kantinen for de ansatte ble utarbeidet som et hyggelig og lyst rom med store vinduer og utsikt innover mot Ekebergåsen. Her har Scenario spesialtegnet kjøkkenet og den lange sittebenken. Vi måtte sloss litt for å få kjøkkenbenken i Corian, men det ble Corian. Og det kan brukerne være glade for, den vil holde seg pen lenge. Dette er et rom de ansatte kommer til å bruke mye, både som kantine, men også til avdelingsmøter
og andre aktiviteter.

Butikk.

Butikk.

Butikk.

Butikk.

Butikk.

Butikk.

Bibliotek.

Bibliotek.

Bibliotek.

Bibliotek.

Sittebenk kantine.

Sittebenk kantine.

Kreditering

MUNCHMUSEET – PROSESSEN
Tekst
DORTHE SMEBY
Byggherre
Oslo kommune v/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Arkitekt
Estudio Herreros
Interiørarkitekt
AS Scenario Interiørarkitekter
Oppstart prosjekt
2013
Står ferdig
høsten 2020
13 etasjer
fordelt på 26 313 kvadratmeter, vil huse 28 000 kunstverk og 15 000 andre objekter fra samlingen
Prosjektansvarlig
Linda Steen MNIL
Kontraktstansvarlig
Trine Vibeke Roald, MNIL
prosjektleder
Nina Stroda Olsen, MNIL
prosjektmedarbeidere
Are Fredrik Berg, MA Heidi Nøringseth, MA
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
Bolig over byen – nye planløsninger i eldre funkisvilla
Den røde tråden – Merkevarestyrkende interiørarkitektur
Det hybride arbeidslivet har kommet for å bli
Til toppen