Trekan­ten

Det karakteristiske bygget til Erling Viksjø fra 1969, som i mange år huset Helserådet, ble i 2020 stengt for totalrenovering og gjenåpnet sine dører høsten 2022. MAD Arkitekter sto som ansvarlig arkitekt for oppdragets kontoretasjer. Radius design fikk i oppdrag av gårdeier Entra å utforme serveringsarealene på nedre gateplan mot Pilestredet, samt kantinearealer i byggets sideplan mot St. Olavs gate.

Trekan­ten

Det karakteristiske bygget til Erling Viksjø fra 1969, som i mange år huset Helserådet, ble i 2020 stengt for totalrenovering og gjenåpnet sine dører høsten 2022. MAD Arkitekter sto som ansvarlig arkitekt for oppdragets kontoretasjer. Radius design fikk i oppdrag av gårdeier Entra å utforme serveringsarealene på nedre gateplan mot Pilestredet, samt kantinearealer i byggets sideplan mot St. Olavs gate.

Den omfattende oppgraderingen, som krevde fullstendig nedstripping av arealene, åpnet for spennende muligheter. Den unike betongkonstruksjonen som kom til syne ved rivning av det gamle inventaret, ble viktig vendepunkt for utvikling av konseptet. Den rå patinaen på veggene, den unike takhøyden og dens særegne v-formete betongsøyler, ble sentrale elementer for interiøret.

De ikoniske tidstypiske utsmykningene formet i våt betong, der sandblåsing ble brukt som et tegneredskap direkte i flaten, ble utviklet av arkitekt Erling Viksjø sammen med sentrale samtidskunstnere. Inspirert av dette lot interiørarkitektene møbler og utsmykninger formet i konglostein-teknikken bli gjennomgående retningsangivende for designet. Slik at for eksempel fronten på den lange bardisken og et langbord midt i restauranten ble designet og formet spesifikt for Trekanten i et samarbeid mellom Radius design og Tron Meyer.

Grunnplanet består av kaffebar, bar, eventlokale med trappeamfi, nattklubb, mesanin, kjøkken og toalettkjerner. Plan 1 rommer personalrestaurant, møterom, kantinekjøkken, samt toalettkjerner.

Arealene skal romme ulik bruk gjennom dagen, med kaffebar om morgenen, foredrag og forskjellige arrangementer på dagtid, konserter og eventer på kveldstid, der både bar og servering endrer innhold gjennom dagen. For fleksibelt flerbruk av lokalene, er det lagt inn 4,3 meter høye pivot-hengslete dører, som lett kan åpne eller dele av arealene etter behov. En mesanin med glassvegger, som er forankret i dekket over, skaper mulighet for gjennomgående siktlinjer gjennom hele lokalet.

En møbleringsplan uten for mange dekorelementer, holder rommet nakent og rått, slik at de sandblåste murveggene, den lange baren med front i naturbetong og det store bordet blir visuelt tydelige.

I tett samarbeid med entreprenør, ble all synlig teknikk forsøkt lagt så tett opp mot himling som mulig, for å etterstrebe god takhøyde og unngå å bygge inn de flotte, karakteristiske dragerne. Lysplanen ble utviklet i samarbeid med Equilight, og sammen med dem ble det spesialdesignet 18 lyskryss-pendler som brer seg gjennom det store åpne rommet.

Radius design har utformet all fast innredning. Denne ble produsert av AS Montasje. Alle løse møbler er levert i samarbeid med Kontorrama.

Den rå patinaen på veggene, den unike takhøyden og dens særegne v-formete betongsøyler, ble sentrale elementer for interiøret.

En møbleringsplan uten for mange dekorelementer, holder rommene nakne og rå som den opprinnelige arkitekturen.

Trappeamfi.

Radius design har utformet all fast innredning.

Lysplanen ble utviklet i samarbeid med Equilight, og sammen med dem ble det spesialdesignet 18 lyskryss-pendler som brer seg gjennom det store åpne rommet. De sandblåste murveggene, den lange baren med front i naturbetong og det store bordet blir visuelt tydelige elementer i rommet.

For fleksibelt flerbruk av lokalene, er det lagt inn 4,3 meter høye pivot-hengslete dører, som lett kan åpne eller dele av arealene etter behov.

Kreditering

TREKANTEN, OSLO
Firma
RADIUS DESIGN AS
Prosjektansvarlig
Thomas Ness, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
Flott Gjort AS
Web
radiusdesign.no, trekantenoslo.no, flottgjort.no
Prosjektadresse
Pilestredet 24, 0165 Oslo
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen