Sen­ter for lev­ende utvikling

Magu Design har vært med å utvikle Aker BPs nye Onshore Collaboration Center. Senteret drifter og overvåker alle Aker BPs aktiviteter og prosesser offshore. OCC er en arena for samhandling mellom ulike forretningsenheter i Aker BP. Visjonen for prosjektet er at OCC stadig skal være i utvikling og være et
«levende senter».

Sen­ter for lev­ende utvikling

Magu Design har vært med å utvikle Aker BPs nye Onshore Collaboration Center. Senteret drifter og overvåker alle Aker BPs aktiviteter og prosesser offshore. OCC er en arena for samhandling mellom ulike forretningsenheter i Aker BP. Visjonen for prosjektet er at OCC stadig skal være i utvikling og være et
«levende senter».

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på den norske kontinentalsokkelen. Visjonen er å digitalisere hele livssyklusen for drift, for å oppnå økt produktivitet, bedre kvalitet, redusere miljøbelastningen og forbedre sikkerheten til de ansatte. For å lykkes må det jobbes annerledes. Arbeidsplassene i senteret er organisert etter prinsippet aktivitetsstyrt arbeidsplass. Det er tilrettelagt for økt samhandling og bedre læring på tvers av teamene, forenkle flyt og effektivisere prosesser. Målet med prosjektet er å skape arkitektur som understøtter den nye måten å jobbe på.

Lokalene er designet for fem rigglinjer og to supportteam. Rigglinjene har egne rom mens teamene ligger på utsiden som støttefunksjoner. I rigglinjene styres boreaktivitet og offshorevirksomhet. Arbeidsbordene er vendt mot et åtte meter bredt lerret som gir tilgang til all informasjon. Det er to rekker med arbeidsplasser – totalt åtte. Første rad er disiplinene som har tettest dialog mot offshoreriggen, og andre rad er støttefunksjon. Bakerst i rommet er en alkovesofa og arbeidsbord for dem som trenger å komme inn og gi support eller overvåke situasjonen over en kort periode. Alkoven kan også benyttes som møteplass.

Arbeidsbordene i rigglinjen er inndelt etter disipliner og er ikke faste arbeidsplasser. Det kan til tider være behov for aktivitet hele døgnet. Organiseringen av rommet tilrettelegger for at rigglinjen kan ha arbeidsmøter og samhandle med alle involverte samtidig. Det er også tilrettelagt for stillerom for konsentrert arbeid. Intervensjonene er organisert i åpent landskap på utsiden av rigglinjene.

I OCC finnes et større samhandlingsrom som kalles «Lykkeland», her er det plass for å samle alle fem rigglinjene på én tribune. I dette området strømmes det live fra andre lokasjoner i Aker BP slik at kunnskap enkelt formidles, og det knyttes kontakter med nødvendig kompetanse ved Aker BP i andre byer.

Ved inngangen til senteret ligger lokalets hjerte, en lounge med kaffebar og peis. Det er arbeidsplasser i rommet, men de er delvis skjermet. Her kan for eksempel offshore-arbeidere komme og få informasjon før de reiser ut. En stor skjerm som dekker hele den ene veggen gir informasjon. Der er det også en spillsone med shuffleboard for avkobling. Dette rommet fungerer som et slags «hjem» for de ansatte, samt gir en hyggelig velkomst når man kommer på jobb. Det har derfor et mye lunere og hjemmekoselig preg enn resten av lokalet.

Interiørkonseptet henter inspirasjon fra både offshore og onshore. Hovedideen er lag på lag fra reservoarene som inspirasjon både i forhold til hvordan lokalene er organisert, samt ulike estetiske og funksjonelle interiørelementer. De naturlige formene fra naturen symboliserer vekst og samhandling. En balansert og harmonisk atmosfære skaper en inspirerende møteplass. Lag på lag-ideen vises blant annet i form av tekstiler i himling hvor fargene er hentet fra boresanden. Tekstilene er lyssatt fra oversiden for å gjenskape lyset som treffer havoverflaten. Stoffene har akustiske metalltråder som skinner når lyset treffer dem.

Rigglinjerommene er fastere i uttrykket og med fokuset vendt mot lerretet. Rommene er kledd i grått treverk med stramme belysningsskinner innfelt i himlingen. Trehimlingen er perforert for å gi god akustikk – og sammen med trespilene på veggene oppleves rommet dempet og behagelig, selv ved høy aktivitet. Resten av takene har en lysegrå metallhimling som hinter om metallet ellers spredt rundt i lokalet og forestiller en stilisert borekrone, dette gjentas også som folie på alle glassveggene. Den duse bronseutførelsen i glassveggene gir følelse av litt skjerming samtidig som det gir et varmt lys gjennom lokalene. All spesialinnredning er designet av Magu.

Lykkeland er et av samhandlingsrommene der alle tilknyttet senteret kan samles for å dele informasjon. Området er også tilknyttet andre lokasjoner med live videooverføring. Himlingen i Lykkeland er spesialdesignet med akustisk tekstil som skal symbolisere lagene i reservoarene. Sandtonene henter opp igjen fargene fra reservoarene og gir en dempet og lun stemning selv om mange mennesker samles her inne. Glassfolien de har designet tar utgangspunkt i borekronen og skaper en fin avgrensning mellom soner og rom.

Loungen har de plassert ved inngangen. Det er det første ansatte møter når de kommer på jobb. Her ligger kaffebaren og rommet er innredet lunt og det inviterer til avslapping. Bak peisen er det shuffleboard. De har lagt belysningen over tekstilhimlingen nettopp for å gi inntrykk av at lyset treffer havoverflaten og stråler ned mot havbunnen. Tekstilet har akustiske metalltråder i seg som gir et fint spill når lysstrålen treffer det.

OCC har en prosjektsone der ansatte som ikke behøver å være en del av rigglinjen kan komme inn og gi kompetansestøtte eller jobbe sammen teamet over en liten periode. Prosjektsonen er skjermet med spiler mot rigglinjen. Den har spesialdesignet sofa trukket i skinn og nedhengte pendler for å gi en litt annen opplevelse enn de «strenge» rigglinjerommene.

Det er totalt fem rigglinjerom. Her styres aktiviteten offshore. Store mengder informasjon deles på et åtte meter langt lerret. Det er prosjektet som styrer hvem som sitter her inne, og arbeidsbordene er vendt i bue mot lerret. Rigglinjene har spesialdesignede pulter med skinn i front som skjuler alle
tekniske føringer samtidig som det har en akustisk funksjon.

Møbleringsplan 2. etasje.

Kreditering

Aker BP Onshore Collaboration Center (OCC)
Firma
MAGU DESIGN AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Gudbjørg Simonsen
Oppdragsgiver
Gert Gill AS
Byggherre
Aker BP ASA
ndre fagfelt
Senab Eikeland, Treprosjekt, Expo Nova
Foto
Arne Bru Haug
Web
magudesign.no
Prosjektadresse
Jåttåvågveien 10, 4020 Stavanger
En hemmelig hylle i Trondheim
En ny æra for ærverdig villa
Et sunt miljø for coworking
Synlige historiske spor
Trygge omgivelser
Organiske former
Til toppen