Bevart his­to­rie og til­ført identitet

Zinc var ansvarlig for utvikling av helhetlig konsept for rehabilitering av coworkingarealer i et eldre fabrikkbygg. Gjenbrukskartlegging, budsjettering og design av plassbygde løsninger. Fokus på fleksibilitet, flerbruk og gjenbruk. De har løst flerbruk, akustiske utfordringer, bevart historie og tilført identitet, alt på lavbudsjett. Skapt rød tråd, tilført sammenheng.

Bevart his­to­rie og til­ført identitet

Zinc var ansvarlig for utvikling av helhetlig konsept for rehabilitering av coworkingarealer i et eldre fabrikkbygg. Gjenbrukskartlegging, budsjettering og design av plassbygde løsninger. Fokus på fleksibilitet, flerbruk og gjenbruk. De har løst flerbruk, akustiske utfordringer, bevart historie og tilført identitet, alt på lavbudsjett. Skapt rød tråd, tilført sammenheng.

657 Oslo er Norges største coworkingsted for kreative startups, spesielt innen teknologibransjen. Målsettingen til 657 er å bidra til å utvikle «passion» og ideskaping. 657 Oslo holder til i uttrykksfulle, gamle fabrikklokaler på Fredensborg i Oslo sentrum. Her leier kreative teknologibedrifter kontorplass, podcast/webcaststudio og/eller eventspace for arrangementer. Lokalene kan også leies av private til fest, foredrag og annet – og dyktige community managers bidrar til nettverksbygging og god stemning.

Zinc ble etter en idekonkurranse valgt som interiørarkitekt og ansvarlig for utvikling av helhetlig konsept for rehabiliteringen og oppgradering av coworkingarealene. Budsjettet var begrenset, så de gjorde også en gjenbrukskartlegging og budsjettering for å avklare handlingsrommet og rekkefølgen på de tiltakene som skulle gjennomføres, og bistod i dialog med gårdeier om behov og tiltak.

Arbeidstittel på designkonseptet, Fantasy Factory, gjenspeiler byggets historie som bryggeri og slakteri – og tar det videre som en fabrikk for kreativitet. Konseptet spiller på fabrikkens unike karakter og detaljer. Interiørarkitekt har hentet frem og understreket de solide steinsøylene, fremhevet de hvelvede takbuene med fargesetting og belysning, beholdt fliser og tilført elementer og detaljer som reflekterer dagens bruk og kreative miljø.

Prosessen ble gjennomført svært hands on, og detaljer ble løst etter hvert som historiske lag og detaljer som tidligere var bortgjemt ble avdekket. Det var særlig fokus på gjenbruk av alt inventar og enkle og økonomiske løsninger. Akustikk og ventilasjon bød på de største utfordringene, og ble integrert i enkle plassbygde elementer i kryssfiner og kork. Tett dialog mellom oppdragsgiver, entreprenør, tekniske fag og Zinc har resultert i et spennendeog lekent prosjekt som tåler endringer og flerbruk – konseptet er allerede på plass for gjennomføring i resten av arealene.

Plassbygget amfi skjuler ventilasjon og gir ekstra plasser i møterom og eventspace.

Plassbygget hylle skjuler føringer som gjør at søyle ikke kunne avdekkes helt.

I eventrommet er belysning planlagt både for dag- og kveldsbruk.

Fargesetting og belysning fremhever markante steinsøyler
og hvelvinger i taket.

Korkvegg løser utfordrende akustikk og fremhever takhvelving.

Kreditering

657 CREATIVE COLLABORATIVE COMMUNITY, OSLO
Firma
ZINC AS
Prosjektansvarlig
Martin Ramstad Rygner, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider
Stine Lanes Løvdal, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
657 Oslo
Byggherre
Heimstaden
Foto
Thomas Mellbye, ZINC AS
Web
zinc.no, 657.no
Prosjektadresse
Fredensborgveien 22 g, 0177 Oslo
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen