Domus Juridi­ca

Siden 1851 har Det juridiske fakultet holdt til i Universitetsbygningene på Karl Johans gate 47 i Oslo. Fakultetet har på grunn av økt behov og flere funksjoner blitt spredd ut i flere nabobygg. For å sørge for de fremtidige behovene til Det juridiske fakultet, og å videreføre UiOs over 200 års lange tilstedeværelse i Oslo sentrum, inngikk UiO Eiendom og Entra Eiendom en avtale om å etablere et nybygg på Tullinløkka. Her skulle Det juridiske fakultet få et fremtidsrettede bygg med fokus på læring, kompetansedeling og trivsel. Domus Juridica består av 17 000 kvadratmeter fordelt over åtte etasjer. I 2017 ble det klart at IARK skulle stå for interiøret.
Siden 1851 har Det juridiske fakultet holdt til i Universitetsbygningene på Karl Johans gate 47 i Oslo. Fakultetet har på grunn av økt behov og flere funksjoner blitt spredd ut i flere nabobygg. For å sørge for de fremtidige behovene til Det juridiske fakultet, og å videreføre UiOs over 200 års lange tilstedeværelse i Oslo sentrum, inngikk UiO Eiendom og Entra Eiendom en avtale om å etablere et nybygg på Tullinløkka. Her skulle Det juridiske fakultet få et fremtidsrettede bygg med fokus på læring, kompetansedeling og trivsel. Domus Juridica består av 17 000 kvadratmeter fordelt over åtte etasjer. I 2017 ble det klart at IARK skulle stå for interiøret.

Byggets struktur og konsept er utarbeidet av Mad arkitekter. Det arkitektoniske grepet med et indre, åpent atrium og en ærverdig trapp binder funksjonene sammen. Det har vært viktig at fellesarealene skulle være tilgjengelige og benyttes av alle. I det daglige er det lagt opp til tilfeldige møter mellom studenter og ansatte. Studentenes undervisningsrom, lesesaler, kollokvierom og kollokviesoner er bundet sammen med trappen.

Tidlig i 2017 startet IARK samarbeidet med prosjektleder for UiO Eiendom. De innhentet brukerbehov, gjennomførte workshops og informasjonsmøter med utvalgte blant administrative ansatte, bibliotekarer, professorer og studenter. Sammen skulle de komme frem til den beste løsningen for fremtidsrettet læring. IARK fokuserte på byggets struktur, funksjonsplasseringer, det daglige behov i undervisning og administrativt arbeid. Da logistikken var i tråd med deres forventinger ble innstillingen presentert for styringsgruppen i UiO Eiendom for godkjenning. Selv om Mad representerte gårdeier og IARK representerte leietager, var begge parter meget interessert i et tett samarbeid for å sikre optimale løsninger for arkitektur og funksjon, materialbruk og helhetsplan. Fellesarealene i bygget er tilrettelagt for event, foredrag, presentasjoner og sosialisering. I andre etasje har studenter tilgang til en informasjonsdesk med veiledning. Ved skolestart, eller når det er høy aktivitet rundt eksamen, er det stor pågang til denne «help-desken».

I biblioteket på plan 2 har det vært viktig at studenter har god plass til studier i tilknytning til boksamlingen. Alkovesofaer, store prosjektbord, gode lenestoler og leseplasser er fordelt mellom reolene. Ut mot Tullinløkka er det en rekke med lesesalsplasser som det er rift om. I prosessen for hvordan effektivisere arealet satt av til bibliotek, ble det konkludert at de historiske bøkene skulle forbli i Domus Bibliotheca, mens de tidsaktuelle bøkene og tidsskrifter ble med på flyttelasset.

Det var lagt stor vekt på at de 3400 studentene i Domus Juridica skal oppleve at fasilitetene i bygget dekker deres behov for læring, konsentrasjon, samhandling og sosialisering. Blant annet sørget studentrepresentanten for at de 900 lesesalsplassene fikk variert skjerming. Tidligere hadde alle masterstudenter fast lesesalsplass på fakultetet. Det gav bachelorstudentene mindre spillerom og tilgang til lesesalsplass. Dette hierarkiet foreslo IARK en endring på. Domus Juridica har nå free seating på alle lesesalsplasser.

Professorene la stor vekt på at undervisningen i fremtiden er dedikert workshop og samhandling. Derfor er det til stor glede at med noen justeringer i planene var det mulig å få flere kollokviearealer enn tiltenkt. Alle kollokviearealer og åpne soner har tilgang til en visningsskjerm. En enkel, fleksibel talerstol gir studentene mulighet for å prosessere og presentere internt i gruppene. De fleste undervisningsrom har dagslys – det er en viktig kvalitet for undervisningen på fakultetet. Fordelt i hele bygget er det sørget for at studentene har tilgang til 2000 personlige skap. Tidligere har det vært normalt å benytte hengelås på disse skapene, noe som Input interiør kunne oppgradere med kodelås.

Totalt er det 210 ansatte tilknyttet Det juridiske fakultet. Det er lagt opp til åpent arbeidsareal med faste plasser. Avklaring med romdimensjon, støttefunksjoner og oppbevaringsbehov ble godt gjennomarbeidet i brukerdialogen. Flere ansatte var meget skeptiske for de valgte løsninger med åpent landskap med tanke på konsentrasjon. Det ble derfor ekstra runder i brukergrupper for å sikre at alle muligheter var vurdert i tiltenkte arealer. Førstestilling ansatte har tilgang til egne cellekontor. Egne soner i fellesarealer er dedikert dialog med studenter med både åpne soner og møterom.

Koro og UiO Eiendom har gjennomført et spennende kunstprosjekt hvor Tiril Hasselknippe, Marianne Heier, Lotte Konow Lund, Steinar Haga Kristensen og Lars Ø. Ramberg har sine kunstverk presentert. Det gir en ekstra kvalitet til bygget at alle kunstnerne har fått mulighet til å delta med sine verk.

Møbler som ikke ble gjenbrukt av Det juridisk fakultet, eller ble stående igjen til de enhetene som skulle flytte inn i de historiske byggene ved Karl Johan, ble gjort tilgjengelig for andre fakultet internt i UiO. De møbler som fortsatt kan gjenbrukes, men ikke var etterspurt ble satt på lager. Lite ble kondemnert.

UiO Eiendom har en profesjonell innkjøpsrutine og IARK hadde en detaljert utarbeidelse av de møbler som skulle ut på forespørsel. UiO har rammeavtale med flere møbelleverandører. Leveransen for Domus Juridica valgte UiO Eiendom å dele mellom Input interiør, Martela og Senab Eikeland Øst. Prototyper og avklaringer ble gjennomført i samarbeid med både UiO Eiendom og fakultets prosjektledelse. Logistikken med inntransportering og montering ble godt ivaretatt av den respektive leverandør. I januar 2020 ble dørene åpnet for studentene.

Fra hovedinngangen møter man det store atriet med trappen som binder funksjonene sammen i bygget. Oppe på plan 2 skimter man førstelinje som er resepsjonen for studenter og besøkende.

Studentenes areal i atriet for sosialisering og selvstudier.

På plan 1 er det tilrettelagt for kantine og bespisning for studenter og ansatte. Kunstneren Lotte Konow Lunds Rettstegning. Verket iscenesetter lagmannsretten i fullskalaformat nedfelt i gulvet i kantinen. Kunstneren hadde et sterkt ønske om at stolene ikke skulle ha en gråskala. Freskomaleri på fondvegg i atriet ved hovedtrappen utført av Steinar Haga Kristensen.

Plan 2: Hovedresepsjon, bibliotek og auditorium.

Sosiale soner, transport mellom funksjoner og kunstverkene i atriet. Queens of the Tear Duct, en skulpturell installasjon av Tiril Hasselknippe svever i atriet.

Førstelinje hjelpestasjon for studenter, her vist biblioteksskranken utført av Buskerud Spesialinnredning.

Auditorium.

Kreditering

DOMUS JURIDICA, OSLO
firma
IARK AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Monica D. Heck
Prosjektmedarbeider
Interiørarkitekt MNIL Karoline Grepperud, int.ark. MA Hennie Heiss-Schøyen
Oppdragsgiver
UiO Eiendom
Gårdeier
Entra Eiendom
Arkitekt
Mad Arkitekter AS
Entreprenør
Veidekke
Produksjon av spesialinnredning
Buskerud spesialinnredning
Produksjon av kateter
Lium Møbelverksted
Leveranse av sosiale møbler, møteromstoler og reolene i biblioteket
Martela
Leveranse av arbeidsbord, undervisningsbord, kateter, oppbevaring og studentenes skap
Input interiør
Leveranse av kontorstoler, lesesalsstoler og undervisningsstoler
Senab Eikeland Øst
Foto
Niklas Hart for IARK og Kyrre Sundal for Mad
Web
iark.no, uio.no
Prosjektadresse
Kristian Augusts gate 17, 0164 Oslo
Vennlig og innbydende
Rom for lek og læring
Lekne løsninger
Estetikk og harmoni i lekne løsninger
Fargespill i Fyrstikkalléen
Interiørarkitektur som identitetskaper
Til toppen