Legeforeningen kom til Metropolis med et ønske om å åpne opp bygget på en slik måte at medlemmer og besøkende føler seg velkommen inn for møter, konferanser, eller en kopp kaffe. De ønsket å bygge merkevaren, og fremheve inngangspartiet som lå bortgjemt og lite synlig. Legenes Hus er et flott bygg med fantastisk beliggenhet. Uttrykket på eksteriøret og den overordnede arkitekturen har tålt tidens tann godt. Bygget ble ferdigstilt i 1996 og tegnet av Torstein Ramberg. Innvendig var det behov for restrukturering og endringer, for å bli et Legenes hus for fremtiden.
Legeforeningen kom til Metropolis med et ønske om å åpne opp bygget på en slik måte at medlemmer og besøkende føler seg velkommen inn for møter, konferanser, eller en kopp kaffe. De ønsket å bygge merkevaren, og fremheve inngangspartiet som lå bortgjemt og lite synlig. Legenes Hus er et flott bygg med fantastisk beliggenhet. Uttrykket på eksteriøret og den overordnede arkitekturen har tålt tidens tann godt. Bygget ble ferdigstilt i 1996 og tegnet av Torstein Ramberg. Innvendig var det behov for restrukturering og endringer, for å bli et Legenes hus for fremtiden.

Metropolis startet prosjektet med å utarbeide arealanalyser og mulighetsstudier av bygget. Her så de et stort potensiale i å utnytte det utvendige atriet, og hvordan de ved å innlemme dette arealet, kunne forbedre den interne kommunikasjonen i bygget. Parallelt startet møter med de ulike avdelingene og foreningsleddene, for å avklare ønsker og forbedringspunkter. Det ble utfordret på mulighet for åpne kontorlandskap, men organisasjonen ønsket til sist å beholde løsning med cellekontor i de fleste avdelingene. Alle etasjer ble totalrenovert og det ble da viktig å tilrettelegge for å skape gode siktlinjer, slik at den visuelle kommunikasjonen ble forbedret. Dette ble bl.a. løst ved å etablere glassfelt mellom alle kontor, ut mot korridorene. Etter forprosjektet ble det besluttet å utføre 3D-skanning av bygget, for å kartlegge avvik mellom eksisterende tegninger og bygg. Dette gav interiørarkitektene et godt og helhetlig grunnlag for detaljprosjekteringen, hvor de hadde ukentlige prosjekteringsmøter med arkitekt og tekniske fag, for å løse utfordringer og finne de beste løsningene.

Resultatet er en destinasjon og landemerke av Legenes hus, et sted som alle medlemmer kan være stolte av, et bygg som inviterer inn til læring, samhandling, kurs- og møtevirksomhet og en ny arbeidsdag. I første etasje ligger personalrestauranten, som er utformet slik at den fremstår som et uformelt møtested, en hyggelig kafe og restaurant.

For å ivareta kravet om utadrettet virksomhet, er det etablert en hyggelig kaffebar i tilknytning til det utvendige torget, den nye inngangen og personalrestauranten. Inngangspartiet er flyttet til en mer sentral plassering, og er i dag en del av helheten i fasaden ut mot Christiania Torv. Inngangspartiet ble utvidet og fremhevet med en portal som stikker ut fra fasaden. Med ny skilting og belysning, er den i dag en inviterende og synlig inngang. Innvendig, i hjertet av bygget er det åpnet opp med et nytt atrium. Atriet er en grønn oase, et friskt pust med en visuell identitet som er annerledes enn resten av bygget. Dette er blitt et rom hvor det er spennende å bevege- og oppholde seg. Grønne planter, godt med dagslys og gode akustiske løsninger bidrar til trivsel. Rundt atriet i første etasje, er det tilrettelagt for uformelle møter, møtesenter med rom som kan bookes, og mingleareal for kurs- og konferansedeltagere.

En romslig og skulpturell trapp knytter sammen etasjene, og er tilgjengelig for besøkende opp til plan 2. Løsningen åpner opp, og inviterer publikum inn. Den nye trappen kobler sammen fellesområdene i 2., 3. og 4. etasje. Dette er et grep som bidrar til å revitalisere fellesområdene i eksterne og interne soner, slik at det legges til rette for samhandling på tvers av avdelingene. Kontoretasjene har hver sin identitet, både pga. den ytre arkitekturen med skråtak, og ved at felles samlingsområder er tenkt benyttet av hele bygget. I etasjetorgene er det satt av rom til uformelle samhandlings- og møteområder, kaffe/minikjøkken, møterom og kopi/rekvisita.

I 4. etasje er det utgang til en stor takterrasse, og i 8. etasje er det en mindre takterrasse. Arealene fikk nye overflater, rekkverk, belysning og møblering. Det er lagt inn en høy standard på kvalitetene som er beskrevet og inventaret i eksterne- og fellesområder i kontoretasjene. Dette for at det kommersielt skal være et konkurransedyktig produkt for utleie, at det skal tåle stor slitasje og at vi skal kunne møte fleksibel bruk av områdene.

Et vakkert tregulv med heksagonmønster i bunnen av atriet blir et flott skue fra etasjene over.

Møbleringsplan 1. etg.

I første etasje ligger personalrestauranten, som er utformet slik at den fremstår som et uformelt møtested, en hyggelig kafe og restaurant. En romslig og skulpturell trapp knytter etasjene sammen.

Ny kaffebar på grunnplan.

I etasjetorgene er det satt av rom til uformelle samhandling og møteområder, med kaffe/minikjøkken.

UNIVERSELL UTFORMING
Den nye planløsningen, fra ny inngang til resepsjonen og inn i det åpne atriet, er intuitiv med adkomst for alle, med integrerte løfteplattformer og ramper for å løse de ulike nivåene i bygget. Det ble lagt stor vekt på at man skal kunne komme seg rundt i bygget på en god måte, uavhengig av hvilke behov du har. Dette var spesielt viktig i 1. etasje, hvor det er mange ulike nivåer grunnet konstruksjoner i bygget. Det var hele veien fokus på å skape kontrast i farger og materialer, ledelinjer og taktil merking i gulv for trapper og ramper, taktil merking av håndløpere, god akustikk i alle rom, talestyring i heiser m.m.

MATERIALER OG KONSTRUKSJON

Til Legenes hus har interiørarkitektene hentet inspirasjon fra naturen og mennesket. Farge- og materialpaletten går i jordfarger, grønt og blått. Det er lagt vekt på kvaliteter og uttrykk som er tidløse og som vil stå seg godt over tid. Områder med ulike uttrykk og fargebruk gjør det spennende å bevege seg rundt i bygget, samt at sonene blir gjenkjennelige og gjør det enklere å orientere seg. En gjennomført farge- og materialpalett skaper samtidig et helhetlig totalinntrykk. Lyse og mørkere flater definerer rommene og skaper dybde og variasjon. Møtesenteret i 1. og 2. etasje skal benyttes både til intern og ekstern bruk og har en tydelig identitet. Materialbruken tilfører varme og dybde, og uttrykker en varighet og seriøsitet. Møterommene er forskjellige – her kan du ha møte i «skogen» eller ved «havet».

Atriet med sin takhøyde, åpenhet, dagslys og frodige plantekasser, er husets hjerte, og avdelingene knyttes sammen av interntrappen. Et vakkert tregulv med heksagonmønster i bunnen av atriet blir et flott skue fra etasjene over. Formspråket i gulvet passer fint sammen med de lyse storformat heksagonflisene som ligger i øvrige fellesarealene i første etasje.

Det var hele veien fokus på å skape kontrast i farger og materialer, ledelinjer og taktil merking i gulv for trapper og ramper.

Spesialdesignet akustisk spilevegg med integrert belysning.

Det er lagt inn en høy standard på kvalitetene som er beskrevet, og inventaret i eksterne og fellesområder i kontoretasjene.

Det er tegnet og levert flere spesialdesignede møbler.

Grønne planter, godt med dagslys og gode akustiske løsninger bidrar til trivsel.

MATERIALER OG KONSTRUKSJON
Til Legenes hus har interiørarkitektene hentet inspirasjon fra naturen og mennesket. Farge- og materialpaletten går i jordfarger, grønt og blått. Det er lagt vekt på kvaliteter og uttrykk som er tidløse og som vil stå seg godt over tid. Områder med ulike uttrykk og fargebruk gjør det spennende å bevege seg rundt i bygget, samt at sonene blir gjenkjennelige og gjør det enklere å orientere seg. En gjennomført farge- og materialpalett skaper samtidig et helhetlig totalinntrykk. Lyse og mørkere flater definerer rommene og skaper dybde og variasjon. Møtesenteret i 1. og 2. etasje skal benyttes både til intern og ekstern bruk og har en tydelig identitet. Materialbruken tilfører varme og dybde, og uttrykker en varighet og seriøsitet. Møterommene er forskjellige – her kan du ha møte i «skogen» eller ved «havet».

Atriet med sin takhøyde, åpenhet, dagslys og frodige plantekasser, er husets hjerte, og avdelingene knyttes sammen av interntrappen. Et vakkert tregulv med heksagonmønster i bunnen av atriet bliret flott skue fra etasjene over. Formspråket i gulvet passer fint sammen med de lyse storformat heksagonflisene som ligger i øvrige fellesarealene i første etasje.

SPESIALDESIGN

Til prosjektet har Metropolis spesialdesignet tepper til noen av møterommene. De har hentet inspirasjon fra fingeravtrykket. «Fingeravtrykk er avtrykk fra linjemønsteret på innsiden av fingre hos mennesker. Linjemønsteret danner seg på fosterstadiet, og holder seg uforandret gjennom hele livet. Det er aldri blitt oppdaget to personer med like fingeravtrykk, og fingeravtrykk antas derfor å være unike.» Det er tegnet og levert flere spesialdesignede møbler til bygget: Resepsjon med funksjonsvegg i bakkant, hyller for oppbevaring og utstilling, samhandlingsbord, møtebord, plantekasser, møtehytter, sofabenker til personalrestauranten, dekorvegger med mose og akustisk spilevegg med integrert belysning.

UTFORDRINGER
Det har vært et omfattende prosjekt og en krevende reise. Underveis støtte interiørarktektene på endel utfordringer, med flere vannlekkasjer, varierende etasjehøyder og konstruksjoner som medførte spesialtilpasninger for tekniske løsninger og himlinger.

Det tverrfaglige samarbeidet i prosjektet var veldig bra, og sammen fant de gode løsninger underveis. Selv innspurten som var preget av pandemi og strenge restriksjoner, klarte de å løse slik at man kom i mål med alle leveranser. Resultatet har ført til en stolt og fornøyd kunde.

Det er levert spesialdesign til bygget, som møtehyttene med mosevegger og integrert belysning. 

Lyse og mørkere flater definerer rommene og skaper dybde og variasjon.

Farge- og materialpaletten går i jordfarger, grønt og blått.

Kreditering

LEGENES HUS, OSLO
FIRMA
METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS
PROSJEKTANSVARLIG
Interiørarkitekt MNIL Kari Ihle
PROSJEKTMEDARBEIDERE
Interiørarkitekter MNIL Lena Axelsson, Hege Strand, Marianne Annesdatter Abrahamsen og interiørarkitekt Hedda Torgersen
OPPDRAGSGIVER
Den norske legeforening/Seltor AS
BYGGHERRE
Christiania Torv/Den norske legeforening
ARKITEKT
LOF Arkitekter AS
Grafisk design
Melkeveien
FOTO
Dag Sandven
WEB
metropolis.no
PROSJEKTADRESSE
Christiania Torv 5, 0158 Oslo
I fordums prakt
Nordover – en kulturell bærebjelke
Gjenbruk i stor skala
Stemmene fra Sunnmøre
Havsmak
En hemmelig hylle i Trondheim
Til toppen