Sirkulær veivis­er

Bygg står for rundt hele 40 prosent av klimagassutslippene i verden. Mot dette bakteppet og med innovativ ombruk har kontorbygget KA13 i Oslo sentrum, der Scenario har hatt ansvar for interiøret, vist at bærekraft og design kan gå hånd i hånd.

Sirkulær veivis­er

Bygg står for rundt hele 40 prosent av klimagassutslippene i verden. Mot dette bakteppet og med innovativ ombruk har kontorbygget KA13 i Oslo sentrum, der Scenario har hatt ansvar for interiøret, vist at bærekraft og design kan gå hånd i hånd.

FREMTIDENS BYGGEPROSJEKTER
Utgangspunktet for KA13 var et eksisterende kontorbygg fra 1950-årene plassert i revitaliserte Tullinløkka i Oslo sentrum. Kontorhotellkjeden Spaces skulle inn som leietaker, og før det måtte det nedslitte bygget opprustes til dagens standard. Valget sto mellom å rive ned for så å bygge nytt eller renovere. Entra Eiendom, som eier bygget, valgte det siste alternativet og engasjerte Scenario Interiørarkitekter sammen med blant annet Mad arkitekter, Insenti og Asplan Viak til å gjennomføre prosjektet innenfor rammene til FutureBuilt. Dette er et tiårsprogram der målet er å redusere klimagassutslipp fra transport, energiforbruk og materialbruk i tilknytning til et byggeprosjekt med minimum 50 prosent. FutureBuilt er et partnerskap mellom norske myndigheter og aktører i byggebransjen, og KA13 er ett av flere forbildeprosjekter som skal vise vei. I tillegg til at det eksisterende bygget ble renovert, ble et nytt tilbygg oppført med gjenbruk av materialer fra rivning- og renoveringsprosjekter.

UVANLIG VANLIG

Kriteriet for KA13 har hele tiden vært at det skal være kompatibelt med et vanlig bygg når det gjelder kvalitet og estetikk, samtidig som man skulle gjennomføre en sirkulær og miljøsmart byggeprosess og skape et interiør i Spaces-ånden. Scenario som har et langt samarbeid med Spaces og har bistått på samtlige av selskapets prosjekter i Norge, ble hentet inn for å skape et interiør som baserer seg på ombruk så langt som mulig og som binder etasjene og områdene sammen i uttrykk og funksjonalitet. Det var viktig at brukerne av kontorhotellet skulle gjenkjenne at de var på et Spaces-senter gjennom materialitet, utforming og fargevalg, som er gjennomgående identitetsmarkører i alle kjedens lokaler. Disse kravene gjorde det lettere for Scenario å sette rammer rundt hva som skulle hentes inn av materialer og møbler.

Ytterligere krav var at interiøret skulle ha den nødvendige fleksibiliteten som er nødvendig i et kontorhotell der arealene tilrettelegges leietakernes ulike behov. Dette ble løst gjennom nøye planlegging av tekniske installasjoner slik at vegger enkelt kan settes opp og tas ned.

MATERIALJAKT

At KA13 var et ombyggingsprosjekt, innebar ikke at man senket kravene i forhold til gode designløsninger. Tvert imot ga den sirkulære tankegangen gode, innovative grep i forhold til både form, funksjon og bærekraft. Blant annet er håndløpere i furu fra Tøyenbadet blitt til en atriumstrapp. For å få til et slikt resultat, ble jakten på de riktige materialene en større del av prosessen enn i et vanlig prosjekt der man anskaffer alt nytt. Det var mange utfordringer underveis med å finne materialer som var gode nok for å kunne brukes om igjen. Også ved ombruk er det mange krav til dokumentasjon. Dessuten viktig at kvaliteten var såpass god at et fremtidig ombruk ville være mulig. Mye kom fra donorbygg, det vil si bygg som skulle rives eller rehabiliteres, blant annet i Regjeringskvartalet, Kværnerbyen og Tøyenbadet. Scenario har dessuten kjøpt møbler på finn.no fra privatpersoner, hos Møbelmegleren og fra lagrene til møbelleverandører. I tillegg hadde Spaces en del møbler tilgjengelig fra sitt overskuddslager. Der det har vært nødvendig å tilføre nye materialer er det valgt tidløse, solide materialer som tåler mye bruk og som kan gå videre inn i den sirkulære verdikjeden. I et prosjekt basert på ombruk skjer mange av beslutningene underveis i prosjektet – avhengig av hva man får tak i. Når det ble funnet noe som kunne brukes, måtte det ofte hentes med én gang, for så å lagres til det skulle tas i bruk i KA13. Dette skapte et lagringsbehov som ellers ikke er vanlige i interiørprosjekter. Interiørarkitekter er normalt vant til å ha planlagt alt ned i minste detalj på forhånd. På dette prosjektet var ikke dette mulig siden resultatet hvilte på hvilke ressurser som ble tilgjengelig. Alle skjemategninger og bestillinger av fast innredning, samt minikjøkken var kun et prinsipp. Her ble prinsipptegningene med ønsket utforming sendt ut til donorbyggene i håp om at man ville få samtlige moduler og kjøkken utformet som ønsket. KA13 er Norges første større byggeprosjekt basert på ombruk og sirkulære løsninger og har vært med på å forme hvordan fremtidens bygg vil kunne konstrueres og driftes. Hedersmerke for Arkitektur og Design fra DogA og OMA Award 2021 for Årets transformasjonsprosjekt er anerkjennelser som viser at KA13 baner vei for en mer bærekraftig tilnærming. Scenario sitter igjen med viktig kunnskap om nyskaping og ombruk satt i sammenheng med et alltid grunnleggende kriterium om å skape gode interiørløsninger.

Hedersmerke for Arkitektur og Design fra DogA og OMA Award 2021.


Resepsjon med eksisterende flis, og mosevegg i bakgrunn.

Atriumstrapp laget av gjenbrukt materiale fra Tøyenbadet.

Sittebåser kledd i gjenbrukte spiler fra Refstad skole. De gir en mulighet til å trekke seg tilbake og sitte å jobbe skjermet i landskapet.

Lounge ved inngangsparti med sofa fra en stue på Tøyen og original flisvegg.

Plassbygd bokhylle av Lun Furniture, laget av furu kryssfiner. Original flisvegg i bakgrunn.

Spesialtegnet bord laget av rest-fliser og gjenbrukte møbler. I bakgrunnen: Plassbygget sittebenk av furu kryssfiner. Kunstverk Plastic Landscape av Vilde Rolfsen, gjenspeiler godt konseptet til KA13 der gjenbruk har stått i fokus.

Reflektorer hentet fra Tøyenbadet, i utgangspunktet tenkt som reflektorer for å hente dagslys ned i etasjene, men oppfattes også som en kunstinstallasjon som strekker seg over byggets åtte etasjer.

Kreditering

SPACES KA13, OSLO
Firma
AS SCENARIO INTERIØRARKITEKTER
Prosjektansvarlige
Linda Steen, interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL, Kristine Storeide, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeidere
Tuva Jølstad Rolfsen
Oppdragsgiver
Spaces
Byggherre
Entra ASA
Arkitekt
Mad arkitekter
Andre fagfelt
Insenti AS, Asplan Viak, Lun Furniture
Foto
Dag Sandven, Nina Isabell Abrahamsen
Web
scenario.no, spacesworks.com, entra.no, mad.no, insenti.no, asplanviak.no, lunfurniture.dk
Prosjektadresse
Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo
En hemmelig hylle i Trondheim
En ny æra for ærverdig villa
Et sunt miljø for coworking
Synlige historiske spor
Trygge omgivelser
Organiske former
Til toppen