Trygge omgivelser

Metropolis ble i 2017 engasjert av advokatkontoret Arntzen de Besche for å skrive kravspesifikasjon for deres nye lokaler i VIA Vika. Her ble standarden for hvilke kvaliteter og fleksibilitet som var ønsket i prosjektet satt – og dette ble grunnlaget for deres kontrakt. Interiørarkitektene gikk inn i forprosjekt der de var med på å definere et plankonsept som innebar arbeidsform med tilpassede arbeidsarealer, møteromssenter, plassering og behov for interntrapp samt valg om å åpne opp større deler av lokalene for inngangparti/resepsjon/samlingsareal og felles samhandlingsoner i kontoretasjene.

Trygge omgivelser

Metropolis ble i 2017 engasjert av advokatkontoret Arntzen de Besche for å skrive kravspesifikasjon for deres nye lokaler i VIA Vika. Her ble standarden for hvilke kvaliteter og fleksibilitet som var ønsket i prosjektet satt – og dette ble grunnlaget for deres kontrakt. Interiørarkitektene gikk inn i forprosjekt der de var med på å definere et plankonsept som innebar arbeidsform med tilpassede arbeidsarealer, møteromssenter, plassering og behov for interntrapp samt valg om å åpne opp større deler av lokalene for inngangparti/resepsjon/samlingsareal og felles samhandlingsoner i kontoretasjene.

De definerte sammen med kunde det visuelle konseptet og spesifisering av kvaliteter som beskrevet i forprosjektet. Tett dialog ble gjennomført med kunde fra tidlig fase og har fulgt dem hele veien gjennom forprosjekt, brukerprosesser, møbelanskaffelse, kunstanskaffelse og styling – noe som har resultert i et meget godt gjennomarbeidet og godt forankret prosjekt til stor glede for kunden.

Arntzen de Besches lokaler skulle gjenspeile dem som virksomhet – der begrepet «vi skal holde det vi lover» ble brukt som ledetråd. Lokalene skulle oppleves som ivaretagende der planløsning og valg av materialer og kombinasjonene av disse er med på å skape rom der man føler seg trygg og ivaretatt. De har skapt kontrast mellom det lyse og åpne til de mer skjermede områdene hvor både klienter og ansatte kan trekke seg tilbake.

Med dette som grunntanker i startfasen forankret de det med en utvalgt brukergruppe. Det overordnede interiørkonseptet er basert på «biophilia», en hypotese som baserer seg på en tanke om at naturen bidrar til en intuitiv følelse av trygghet i omgivelsene. Interiøret skal reflektere trygghet, beskyttelse og kontraster – og dette er viktige stikkord som Metropolis bruker og baserer sine designvalg på. De har brukt materialer som spiller på lag, som står i kontrast til hverandre, og som fremhever hverandre, lik en symbiose i naturen. Det skal være utsyn, både åpne og skjermede plasser. Forskjellige romstørrelser, lyse og mørkere rom, lyse og mørkere materialer.

Som planløsning i adkomstsonen ble det valgt å åpne opp for at utsynet skulle komme i fokus. En interntrapp ble innført for god flyt og tilgjengelighet mellom etasjene, samtidig som det speiler en åpen og inviterende holdning.

Som plangrep ble terrassen også tilknyttet adkomstsonen via et podium med organiske former som speiler resepsjonen på motsatt side av rommet. Dette gir en fornemmelse av å dra med terrassen inn og knytte uterommet sammen med innerrommet.

Det er brukt bestandige og klassiske materialer, sten, tre, glass og metall. Organiske former inspirert fra naturen og stramme linjer skaper en kontrast. Kvalitet i alle ledd av interiøret, fra materialer til møbler gjenspeiler AdeBs grunnverdier. Kunst og utsmykning formidler unge kunstnere og har et variert og spennende uttrykk samtidig som det er med på å speile den digitale og teknologiske satsningen. Dette er områder i konstant utvikling og der interiørene utgjør en bestandig ramme.

Henriksen Snekkeri har stått for produksjon av resepsjon med bakvegg og den «organiske scenen» med integrert peis, dette er plassbygde elementer som er med på å definere den innvendige arkitekturen. Idema har stått for kjøkkeninnredning, garderober og bokhyller og har utvist stor fleksibilitet og vært løsningsorienterte både med tanke på valg av materialer og løsninger.

Resepsjon i det åpne inngangsarealet. Resepsjonen er utformet slik at den speiler podiet med sine organiske former på motsatt side av rommet, men med stor kontrast i luminans. Veggen bak resepsjonen med oppbevaring er utformet etter inspirasjon fra en «konvolutt», på lik linje med leggemønsteret i parketten. Dette for å fange opp de ulike retningene i bygget. Veggen er lav slik at utsynet skal oppleves i alle vindusflater.

Inngangsareal trapp/podie med utgang til egen takterrasse. Løfteplattform er integrert i enden av «podiet».

Interntrapp strekker seg gjennom de tre etasjene. Trappen er forskutt slik at tilknytningen mellom etasjene blir tettere ved at man både kan se og høre hverandre.

Møbleringsplan nivå 7.

Avskjermet møtesone bak resepsjon der resepsjonsveggens bakside er speilkledd. Speilet er med på å forsterke opplevelsen av å være ute-inne, samtidig som fokuset blir spisset til hva som skjer i rommet.

Utstrakt bruk av kunst fra med variert uttrykk. Teppe med sine organiske former følger byggets utvendige arkitektur langs kjernen. Tapeter av naturmaterialer er med på å skape variasjon og struktur.

Bibliotekssone i møteromssenter der himling og gulv følger byggets utvendige arkitektur med sine avrundede former, forsterket med frittstående spiler.

Åpne arbeidsplasser i sosial sone.

Kreditering

ARNTZEN DE BESCHE, VIKA, OSLO
Firma
METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS
Prosjektansvarlig
Kari Ihle, interiørarkitekt MNIL
Oppdragsgiver
Via Vika og Arntzen de Besche
Byggherre
VIA
Arkitekt
Schmidt Hammer-Lassen
Foto
Chris Borowiak
Web
metropolis.no, adeb.no
Prosjektadresse
Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2023
Redaktøren har ordet
Grønn omstilling, gode vaner og trendenes død
Fra brutalisme til bevegelse
En smeltedigel. Fra idestadiet til ferdig stol
I fordums prakt
Til toppen