Mod­erne stilskifte

Da Intark ble kontaktet av Solregn hadde de allerede gjort noen grep for å oppnå flere arbeidsplasser i et lokale de var i ferd med å vokse ut av. Tre nye arbeidsplasser var plassert midt i bygget, uten vindu. Nå hadde bygget fått ny eier, og daglig leder var i forhandlinger for å få utvidet leiearealet. De trengte hjelp for til å vurdere hvor mye ekstra plass de kom til å trenge, og hvordan de kunne sy dette sammen med gjenbruk av nylige investeringer.

Mod­erne stilskifte

Da Intark ble kontaktet av Solregn hadde de allerede gjort noen grep for å oppnå flere arbeidsplasser i et lokale de var i ferd med å vokse ut av. Tre nye arbeidsplasser var plassert midt i bygget, uten vindu. Nå hadde bygget fått ny eier, og daglig leder var i forhandlinger for å få utvidet leiearealet. De trengte hjelp for til å vurdere hvor mye ekstra plass de kom til å trenge, og hvordan de kunne sy dette sammen med gjenbruk av nylige investeringer.

Oppdragsgivers viktigste behov var at alle kontorer ble flyttet ut til fasadeveggene, slik at samtlige ansatte fikk arbeidsplass med vindu, samtidig som man oppnådde enda flere arbeidsplasser. De hadde også behov for et eget møterom.

Oppdraget startet med å tegne ut ulike utvidelser av arealet for at oppdragsgiver og ny eier av bygget skulle ha noe håndfast å forhandle om. For ny eier av bygget, som skulle benytte resterende areal til eget kontor, ble det viktig å få en visualisering av hans del, slik at man kunne sørge for at hans behov ble dekket, samtidig som han tillot leietakeren å utvide sitt leieareal. Intarks oppgave ble derfor å sørge for en ny planløsning for bygget der både leietaker og eier fikk sine behov dekket. Resultatet av denne prosessen ble at ny eier av bygget gjorde en egen avtale med Intark for videre detaljering av hans del også (se prosjekt «Nord-Kran»).

Solregn er et regnskapsbyrå, og hadde behov for å ha cellekontorer med én eller to arbeidsplasser per kontor. Arealet i midten av bygget, uten vindu, ble benyttet til ulike sosiale soner og felles arbeidssoner, hvor man skal oppholde seg i et begrenset tidsrom i løpet av arbeidsdagen. De eksisterende cellekontorene uten vindu ble omgjort til samtalerom og prosjektrom, og arealet bak disse ble utvidet til et nytt møterom.

Da ny planløsning var på plass, gikk de inn i en ny prosess for å komme frem til ønsket uttrykk og atmosfære i lokalet. Oppdragsgiver meldte i starten av denne prosessen at hun hadde lite kunnskap om interiør. Hun var derfor helt åpen for interiørarkitektens føringer. Hun ønsket en modernisering som uttrykte det stilskiftet som bedriften hadde foretatt da hun overtok selskapet etter sin far. Da selskapet ble etablert i de samme lokalene i 1990 jobbet det hovedsakelig innenfor skipsindustrien, og interiøret – som ikke hadde blitt oppgradert nevneverdig siden da – bestod derfor av mørke skipsgulv og en palett bestående nesten utelukkende av hvitt og marineblått.

Erfaring tilsier at mange oppdragsgivere sliter med å visualisere og formidle hvilken stil og atmosfære de ønsker seg, helt til det kommer noen konkrete forslag på bordet. De fleste klarer å si hva de liker eller ikke liker når de har noe håndfast å vurdere. Her ble det derfor presentert et lite utvalg av stilretninger, og man kom frem til at oppdragsgiver falt for et stilrent og moderne miljø med innslag av sorte elementer og en del farger.

Bygget ligger i et industriområde, og inneholder også en produksjonshall. Ønsket var å bevare noe av det industrielle uttrykket i kontorlokalene, og valget falt derfor på mikrosement fra Mapei på gulvet i alle fellesarealer. På kontorer og prosjekt-/møterom er det lagt akustikkdempende teppe fra Milliken, levert av Prosjektgulv. Lysplanen ble utviklet i samarbeid med lysdesigner fra Light House Company, som også har levert all generell belysning. Det ble valgt sort lydhimling for at belysningen skulle bli ekstra fremtredende. Gardinene på kontorer og prosjekt-/møterom er med på å skape et enda bedre lydmiljø, og kan skjerme for innsyn ved behov, samtidig som de tilfører farge og tekstur til rommene.

Møbleringen ble valgt ut i tett samarbeid med oppdragsgiver, som underveis i prosessen utviklet både økt kunnskap og interesse for interiør og møbler. Man ønsket å få inn møbler med farger og organiske former, for å mykne opp den monokrome og industrielle grunnpaletten. Møbleringen er levert av Kontorcompaniet. Den største utfordringen i prosjektet har vært å oppnå en optimal planløsning samtidig som mest mulig av eksisterende modulvegger ble beholdt. De oppnådde gjenbruk av nesten alle modulvegger, og i den nye løsningen består 1/3 av opprinnelige modulvegger, selv om lokalet er doblet i størrelse.

Intark var første aktør inn i prosjektet og prosjekteringen foregikk i tett dialog med oppdragsgiver, som viste stor interesse for faget og alle innspill. De har også vært med gjennom hele byggeprosessen, i nært samarbeid med utførende håndverkere gjennom felles byggemøter.

Oppdragsgiver manglet soner hvor det var naturlig for kolleger å samles utenfor kontorene, og for å ta imot gjester utenom å benytte møterommet. Det ble derfor etablert en sosial sone ved inngangen til kontorene.

Møbleringsplan.

Det ble etablert nytt møterom mellom eksisterende cellekontorer og gavlvegg på bygget. Selv om møterommet ligger midt i bygget får det dagslys gjennom glassvegger på to sider. På veggen bak skjermen er det lagt bambustapet.

Hyllen bak sofaen i den sosiale sonen skaper skjerming mot ping pong-bordet, og gir plass til planter og dekor. Herfra er det åpent inn til spiserommet. Tidligere ble møterommet brukt som spiserom, noe som satte begrensninger for bruken av møterommet gjennom dagen. Ved å rive en vegg og flytte et lager oppnådde man større kjøkken med plass til et langt spisebord.

Ett av ønskene fra oppdragsgiver var å få inn et element som oppfordrer de ansatte til aktivitet i løpet av dagen, siden mye av arbeidet for regnskapsførere er stillesittende. Valget falt på et ping pong-bord fra RS Barcelona, som også kan brukes som ekstra møte-/prosjektbord ved behov.

Kreditering

SOLREGN, HAGAN
firma
INTARK AS
Prosjektansvarlig
Interiørarkitekt MNIL Ine Elisabeth Bangås
Oppdragsgiver
Solregn
Foto
Anne Bråtveit
Web
intark.no
Prosjektadresse
Industriveien 5, 1481 Hagan
En hemmelig hylle i Trondheim
En ny æra for ærverdig villa
Et sunt miljø for coworking
Synlige historiske spor
Trygge omgivelser
Organiske former
Til toppen